Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Blížící se události

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel sv. Trojice, nazývaný františkánským, místo odpočinku opolských knížat. Gotický s raně gotickými, pozdně renesančními i barokními prvky. Halové trojlodí lemované pěti bočními kaplemi, z nichž je nejstarší kaple sv. Anny z roku 1309 opětovně uzpůsobena na mauzoleum Piastovců v letech 1952-1959. Barokizující úprava interiéru v 17. a 18. století. Věž zvyšovaná v roce 1899. V kryptě pod presbytářem truhly opolských knížat a nejstarší gotická freska Ukřižování z dvacátých a třicátých let 15. století. Ke kostelu přiléhá klášter řádu fratiškánů.

 

Zdroj: Turistické zajímavosti opolského Slezska, nakladatelství: Oficyna Piastowska

Hledej na mapĕ

Poblíž

Ubytování v okolí

Stravování v okolí

Zábava v okolí

Zajímavosti v okolí