Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Blížící se události

Prohlídka obiektů - Městské turistické trasy

Kategorie
Kategorizace (hvězdy):
Okres:
Obec:
Místo:
Název obsahuje

Počet nalezených objektů 28

Tryb kompaktowy
Stránky:

Grabówka Smażalnia Naleśników

Další | Trasa obvodem městských hradeb v Opolí
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Opole , ul. Mozarta 2 ( Powiat Opole )
 • Telefon: +48 77 45 41 796

Grošový most v Opolí

Technická památka | Další | Trasa obvodem městských hradeb v Opolí
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Opole , ul. Mozarta ( Powiat Opole )

Název pochází od mostního mýta, které bylo kdysi vybíráno za přechod po mostě.

 

Kamiennica Książęca

Činžovní dům | Trasa Piastovců v Opolí
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Opole , ul. Rynek 1 ( Powiat Opole )

Katedrála sv. Kříže

Kostel | Trasa obvodem městských hradeb v Opolí

Katedrála sv. Kříže - gotická s novogotickými prvky, halové trojlodí se dvěma věžemi ze západu. Uvnitř hvězdicová klenba z poloviny 16. století. K nejcennějším prvkům výzdoby patří gotický obraz tzv. Panny Marie opolské kolem roku 1480 v bočním oltáři, renesanční náhrobní deska knížete Jana Dobrého (zemřel v roce 1532) zazděná do zdi Piastovské kaple, zde také pozdně gotický triptych typu Sacra Conversatione z roku 1519 a obraz genealogického stromu Piastovců, barokní kolem roku 1700, kromě toho pozdně renesanční manýristická kazatelna z roku 1653 a pozdně gotická křtitelnice z poloviny 15. století s erbem města.

 

Zdroj: Turistické zajímavosti opolského Slezska, nakladatelství: Oficyna Piastowska

 

Klášterní areál sester sv. Alžběty

Kostel | Po stopách Marii Luizy Merkert v Nise
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Nysa , ul. Sobieskiego 7 ( Powiat Nyski )
 • Telefon: +48 77 43 32 085

Kostel Nanebevstoupení Panny Marie

Kostel | Stezka svatyň slezkého Říma v Nise
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Nysa , ul. Rynek Solny ( Powiat Nyski )

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel | Trasa Piastovců v Opolí

Kostel sv. Trojice, nazývaný františkánským, místo odpočinku opolských knížat. Gotický s raně gotickými, pozdně renesančními i barokními prvky. Halové trojlodí lemované pěti bočními kaplemi, z nichž je nejstarší kaple sv. Anny z roku 1309 opětovně uzpůsobena na mauzoleum Piastovců v letech 1952-1959. Barokizující úprava interiéru v 17. a 18. století. Věž zvyšovaná v roce 1899. V kryptě pod presbytářem truhly opolských knížat a nejstarší gotická freska Ukřižování z dvacátých a třicátých let 15. století. Ke kostelu přiléhá klášter řádu fratiškánů.

 

Zdroj: Turistické zajímavosti opolského Slezska, nakladatelství: Oficyna Piastowska

Kostel Panny Marie Bolestné a sv. Vojtěcha (Kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha)

Kostel | Trasa obvodem městských hradeb v Opolí
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Opole , ul. Plac Mikołaja Kopernika 12 ( Powiat Opole )

Kostel Panny Marie Bolestné a sv. Vojtěcha, nazývaný kostelem Na Horce (Na Górce), zbytky základů kláštera dominikánů. Gotická bazilika s barokním interiérem a novorománskou fasádou. Výzdoba interiéru bohatá, pozdně barokně-rokoková asi z poloviny 18. století, s cenným gotický triptychem - oltářem typu Čtyř panen (kolem roku 1400). Bývalý klášter postavený  v 18. století s využitím dochovaných zbytků předchozího kláštera z první poloviny 17. století. V roce 1846 přeměnen na špitál. V současné době po úpravách sídlo Opolské univerzity.

 

Zdroj: Turistické zajímavosti opolského Slezska, nakladatelství: Oficyna Piastowska

Kostel sv. Alžběty Uherské

Kostel | Stezka svatyň slezkého Říma v Nise
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Nysa , ul. Aleja Wojska Polskiego 31 ( Powiat Nyski )
 • Telefon: +48 77 43 33 626
 • E-mail: parafia@nysaofm.pl
 • Webová stránka www.nysaofm.pl

Kostel sv. Dominika

Kostel | Stezka svatyň slezkého Říma v Nise

Kostel sv. Jakuba a Anežky - niská bazilika (Kościół św. Jakuba i Agnieszki - Bazylika Nyska)

Kostel | Stezka svatyň slezkého Říma v Nise | Po stopách Marii Luizy Merkert v Nise
Ten obiekt posiada Wirtualne Zwiedzanie

Bazilika sv. Jakuba a sv. Anežky je jedním z největších gotických chrámů v Polsku. Imponující objekt s četnými uměleckými poklady uvnitř, například cenným souborem náhrobních sochařských děl (15. - 18. století). V řadě gotických bočních kaplí pozdně renesanční a barokní oltáře. V barokních kaplích štuky a fresky F. A. Schefflera. Za pozornost stojí zejména hlavní oltář pozdně gotický a renesanční triptych, socha sv. Anny z roku 1500, křtitelnice z konce 15. století. V těsné blízkosti průčelí chrámu samostatná stavba pozdně gotické zvonice.

 

Zdroj: Turistické zajímavosti opolského Slezska, nakladatelství: Oficyna Piastowska

Kostel sv. Kříže s jeruzalémským hřbitovem

Kostel | Stezka jeruzalémské míry v Nise
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Nysa , ul. Mieczysława I ( Powiat Nyski )

Dříve byl vně města Nisa na mírném návrší postaven dřevěný kostel sv. Kříže. V roce 1633 byl na jeho místě postaven kostel cihlový. Budova má gotickou podobu, prvky renesance, byla založena v průběhu baroka. Dokument, který zůstal umístěn v kouli věže, v roce 1678 uvedl, že tento kostel byl postaven na památku Umučení Spasitele při zachování skutečné vzdálenosti mezi místem bydliště Piláta a místem ukřižování. U kostela je hrob Eichendorffa - slezského básníka z období romantismu.

 

 

 

Kostel sv. Petra a Pavla - původně řádu křížovníků (Kościół św. Piotra i Pawła - pierwotnie Bożogrob

Kostel | Stezka svatyň slezkého Říma v Nise | Po stopách Marii Luizy Merkert v Nise | Stezka jeruzalémské míry v Nise
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Nysa , ul. Bracka 18 ( Powiat Nyski )
 • Telefon: +48 77 43 32 987

Kostel sv. Petra a Pavla, původně řádu křížovníků. Jedna z nejvýznamnějších památek pozdního baroka ve Slezsku postavená v letech 1720 - 1727. Honosná budova s krásným průčelím a nádhernými interiéry s iluzionistickými freskami na klenbách z roku 1730 bratří Schefflerů. Bohatá pozdně barokní výzdoba s rokokovými a klasicistními prvky. V přímém sousedství bývalý klášter, kdysi teologická fakulta, v současné době exerciční dům, katolické lyceum a nemocnice.

 

Zdroj: Turistické zajímavosti opolského Slezska, nakladatelství: Oficyna Piastowska

 

Kostel sv. Šebestiána

Kostel | Trasa obvodem městských hradeb v Opolí
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Opole , ul. Plac św. Sebastiana 2 ( Powiat Opole )

La Petit Cafe

Kavárna | Činžovní dům | Další | Trasa obvodem městských hradeb v Opolí

Opolská filharmonie Józefa Elsnera

Filharmonie | Trasa obvodem městských hradeb v Opolí

Opolska Nike

Kašny, studny, sochy | Trasa obvodem městských hradeb v Opolí
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Opole , ul. Plac Wolności ( Powiat Opole )

Pomnik Nike z Samotraki Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego

Opolská radnice

Radnice | Trasa Piastovců v Opolí
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Opole , ul. Rynek ( Powiat Opole )
 • Webová stránka www.opole.pl

Opolská radnice má tvar dvoukřídlého tělesa s podloubím a čtyřhrannou věží ve stylu florentského Palazzo Vecchio. Je situována v místě dřevěného kupeckého domu ze třináctého století, přebudovaného na mramorový v polovině čtrnáctého století. Současná podoba radnice vznikla přestavbami v 19. a 20. století. V polovině devadesátých let proběhly renovace fasády a interiérů.

 

Zdroj: Turistické zajímavosti opolského Slezska, nakladatelství: Oficyna Piastowska

 

 

Piastovská věž (Wieża Piastowska)

Palác, hrad, hrádeček | Trasa Piastovců v Opolí
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Opole , ul. Piastowska 14 ( Powiat Opole )
 • Telefon: +48 77 45 24 224

Piastovská věž – symbol Opolí – se nachází na ostrově Pasieka v částíinazývané Ostrůvek (Ostrówek) v místech, kde byla kdysi raně středověká osada. Jediný pozůstatek dřívějšího knížecího hradu z počátku 13. století, zbořeného v letech 1928 – 1930. Válcovitá, pětatřicetimetrová, masivní, zděná gotická věž (donjon) z konce 13. století. Přízemní místnosti klenuté, schody částečně zapuštěné ve zdi. Špice věže upravená v roce 1934 do podoby štíhlé jehlice, od roku 1962 s novodobou větrnou korouhvičkou ve tvaru piastovského orla vyrobenou opolským umělcem Marianem Nowakem.

 

Zdroj: Turistické zajímavosti opolského Slezska, nakladatelství: Oficyna Piastowska

 

Pomník Josefa Lompy

Kašny, studny, sochy | Trasa Piastovců v Opolí
 • Kategorizace (hvězdy): : brak
 • Adresa: Opole , ul. Osmańczyka ( Powiat Opole )

Pomník spisovatele a bojovníka za polský ráz slezské lidové kultury.

Stránky: