Online Information

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Upcoming events

Overview of objects - Culture

Category
Classification (stars):
County:
Municipality:
City:
Title contains:

Number of found objects 150

Tryb kompaktowy
Pages:

Jurapark Krasiejow

Bar | Cafe | Restaurant | Museum | Public beach | Equipment rental | Amusement Park | Other | Członkowie Klastra Turystycznego Województwa Opolskiego "VisitOpolskie"
OROTThis object is affiliated with OROT

The 230 milion year old Triassic fossils were discobered in Krasiewjow, including skeleton of an early dinosaur Silesaurus Opolensis. A modern exhibition building offers an insight into the discobvery. In June 2010 there will be established a museum, a preparatory room and an amusement park.

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie

Cultural center | Other | Członkowie Klastra Turystycznego Województwa Opolskiego "VisitOpolskie"
OROTThis object is affiliated with OROT

Polish-Czech centre of knights training - Byczyna-Stronghold

Other | Palace, castle, manor house | Museum | Town walls and fortifications | Członkowie Klastra Turystycznego Województwa Opolskiego "VisitOpolskie"
OROTThis object is affiliated with OROT
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Biskupice , ul. Biskupice 58 ( Powiat Kluczborski )
 • Telephone: +48 602 613 386
 • Telephone: 0 602 613 386
 • E-mail: andrzej.kosciuk@wp.pl
 • Website www.grod.pl.tl

A replica of a medieval town surrounded with palisade walls, watch towers and drawbridge. Inside, there ara stands for spectators, a hotel, an inn, a stable with blacksmith`s shop and an armoury. It`s a Polish-Czech centre of knights training.

The Museum of the Opole Village in Opole-Bierkowice (Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu)

Museum | Other | Członkowie Klastra Turystycznego Województwa Opolskiego "VisitOpolskie"
Ten obiekt posiada Wirtualne Zwiedzanie
OROTThis object is affiliated with OROT

This museum protects and popularizes folk culture of Opole region, especially village architecture. In an area of 10 ha there are 60 buildings dating back to the 17th – 19th century, including cottages, barns, granaries, a church, a blacksmith`s shop, a water mill, a school and a windmills. The buildings are furnished with authentic furniture, and household equipment and tools, thanks to which the exhibitions gives us a complete image of the Silesian village of the past.

Source: Tourists Attractions  of Opole Silesia, pub. Oficyna Piastowska

Centrum Tradycji Tkackiej

Gallery, exhibition | Museum
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Prudnik , ul. ul. Królowej Jadwigi 23 ( Powiat prudnicki )
 • Telephone: +48 77 406 80 60

Tradycje tkackie Prudnika są ogromne i odcisnęły wyraźne ślady w krajobrazie miasta, czego dowodem są m.in. budynki po byłej fabryce „Frotex”. Na przełomie XIX i XX w. Prudnik był jednym z największych ośrodków tekstylnych w ówczesnych Niemczech. Chcąc ratować to dziedzictwo regionu w 2009 r. uroczyście otwarto Centrum Tradycji Tkackich – odział Muzeum Ziemi Prudnickiej. Zadaniem nowej placówki jest podtrzymywanie i propagowanie kilkuwiekowej tradycji włókienniczej poprzez organizowanie warsztatów tkackich, spotkań i wystaw mających na celu podtrzymanie ginących tradycji. Działalność Centrum Tradycji Tkackich wykracza poza obręb miasta, czego przykładem są warsztaty pogranicza polsko-czeskiego, na których młodzież z Prudnika i czeskiego Krnova razem kultywuje wspólne dziedzictwo.

Oddział muzeum powstał dzięki wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu „Stworzenie transgranicznej bazy materialnej ochrony tkackich tradycji kulturowych Prudnika i Krnova” realizowanego przez Gminę Prudnik.

 

Centrum Tradycji Tkackich

Odział Muzeum Ziemi Prudnickiej

ul. Królowej Jadwigi 23

48-200 Prudnik

tel. 77 406 80 60

 

Eko Studio Theatr

Theater

"Theater of One Poem" in Opole

Theater
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Targowa 12 ( Powiat Opole )
 • Telephone: +48 602 194 513
 • E-mail: teatr@tjw.art.pl
 • Website www.tjw.art.pl

Art Gallery "Autor"

Gallery, exhibition
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Rynek 10 ( Powiat Opole )
 • Telephone: +48 77 45 43 353
 • Website www.galeriaautor.com.pl

Author Art Gallery operates  selling and exhibitions of all disciplines of contemporary visual arts: painting (oil paintings, watercolors, gouache, tempera, pastels), drawings, prints, sculpture (sculptures in wood, stone, metal, glass, ceramics), art photography, textile art, ceramics, glass art, medals, metalwork. In recent years a new  department of applied art was established. There was jewelry, lamps, vases, individual furniture and art objects.

Art Gallery "Na Cyplu"

Gallery, exhibition
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Plac Józefa Piłsudskiego 5-6 ( Powiat Opole )

Art Gallery "Studzienna"

Gallery, exhibition

In the historic fifteenth / sixteenth century walls are exhibited furniture from Baroque to 1945 after professional restoration, art until 1945, and arts and crafts and a modern art in wide in terms of forms and techniques . The whole of our exposition is the original craft, which is a great addition of interior . The Gallery organize a temporary exhibitions from the collections. Open from Monday to Friday 9:00-16:00.

Art Gallery "W Polu" - Słowików

Gallery, exhibition

Art Gallery ANEKS

Gallery, exhibition
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Plac Teatralny 12 ( Powiat Opole )

Art Gallery MCK 9

Gallery, exhibition
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. J. Bytnara ( Powiat Opole )

Art Gallery PIERWSZE PIĘTRO

Gallery, exhibition
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Krakowska 1 ( Powiat Opole )
 • Telephone: +48 77 45 49 156
 • E-mail: zpap@e.opole.pl
 • Website www.zpap.opole.pl

Art Gallery WuBePe

Gallery, exhibition
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Piastowska 20

ArtStudio ZeNori in the former evangelic church

Gallery, exhibition | Church | Other
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Rozwadza ( Powiat Krapkowicki )

Building was rebuild  by Siekierccy familly from Rozwadza and by  Maślony family from Kędzierzyn-Koźle. The art studio, that it’s inside in antique building called ArtStudio ZeNori.

Founders  going to organize there private view,  art events and meeting with interesting  people. They are planning to found an association and give the building to them.  According to the founders this place was made with passion and dreams .

Association of Friends of the Museum and Głubczyce Region

Museum
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Głubczyce , ul. Krakowska 3C/7 ( Powiat Głubczycki )

Author's Art Gallery Biernaccy

Gallery, exhibition
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Kośnego 11 ( Powiat Opole )

Baszty murów miejskich w Prudniku (Muzeum Ziemi Prudnickiej)

Museum | Town walls and fortifications

Baszty murów miejskich (Muzeum Ziemi Prudnickiej)

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Ul. Bolesława Chrobrego 5

48-200 Prudnik

tel. 77 406 80 60

e-mail : biuro@muzeumprudnik.pl

www.muzeum.prudnik.eu

 

Fragment murów miejskich oraz dwie baszty pochodzą z XV wieku. Budowle wykonane są z kamienia i cegły w układzie polskim. W baszty wtopiono budynek z 1925r. w układzie odwróconej litery L. Wiadomo, iż mury miejskie w formie drewnianej istniały już w 1327r., natomiast najstarszy dokument potwierdzający ich istnienie pochodzi z 1399r. Baszty służyły do rozmaitych celów, mieścił się w nich arsenał, więzienie miejskie, schronisko młodzieżowe oraz wieża ciśnień. W 1959r. adaptowano obiekty na siedzibę Muzeum Ziemi Prudnickiej, które mieści się tam do dnia dzisiejszego.

Biblioteka Austriacka w Opolu

Biblioteka
Pages: