Online Information

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Upcoming events

Overview of objects - Citywalk trails

Category
Classification (stars):
County:
Municipality:
City:
Title contains:

Number of found objects 28

Tryb kompaktowy
Pages:

Church of Assumption of the Blessed Virgin Mary - formerly owned by Jesuit

Church | Trail of churches of "Silesian Rome" in Nysa
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Nysa , ul. Rynek Solny ( Powiat Nyski )

Church of Holy Cross at "Jerusalem Cemetery"

Church | Trail of "Measure of Jerusalem" in Nysa
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Nysa , ul. Mieczysława I ( Powiat Nyski )

Formerly out of town, on a slight hill was built a wooden church of St. Cross. In 1633 at his place was built a brick temple. The building has a Gothic form, the elements of the Renaissance, and was founded during the Baroque. The document placed in the ball turret in 1678 stated that this church was built to commemorate the Passion of the Savior. Near the church is the tomb of Eichendorff - Silesian poet of the Romantic period.

 

Church of St. Domenic

Church | Trail of churches of "Silesian Rome" in Nysa

Church of St. Elisabeth of Hungary

Church | Trail of churches of "Silesian Rome" in Nysa
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Nysa , ul. Aleja Wojska Polskiego 31 ( Powiat Nyski )
 • Telephone: +48 77 43 33 626
 • E-mail: parafia@nysaofm.pl
 • Website www.nysaofm.pl

Church of St. Sebastian

Church | Citywalls trail of Opole
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Plac św. Sebastiana 2 ( Powiat Opole )

Dukal House

Tenement house | Piasts` trail of Opole
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Rynek 1 ( Powiat Opole )

Grabówka Smażalnia Naleśników

Other | Citywalls trail of Opole
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Mozarta 2 ( Powiat Opole )
 • Telephone: +48 77 45 41 796

Grosch Bridge in Opole

Technical monument | Other | Citywalls trail of Opole
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Mozarta ( Powiat Opole )

This bridge called that, because of charged a small fee (in the past)  from people, who want to walk through the bridge.

La Petit Cafe

Cafe | Tenement house | Other | Citywalls trail of Opole

Monastery of the Sisters of St. Elizabeth

Church | Trail "By steps of Maria Luiza Merkert" in Nysa
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Nysa , ul. Sobieskiego 7 ( Powiat Nyski )
 • Telephone: +48 77 43 32 085

Monument of Józef Lompa

Fountains, wells, figures | Piasts` trail of Opole
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Osmańczyka ( Powiat Opole )

Monument of writer and fighter for Polish character of Silesian folk culture

Opole Philharmony of Józef Elsner

Philharmonic | Citywalls trail of Opole

Opolska Nike

Fountains, wells, figures | Citywalls trail of Opole
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Plac Wolności ( Powiat Opole )

Monument for Fighter of Polish Opole Silesia

Szlak miary jerozolimskiej w Nysie

Trail of "Measure of Jerusalem" in Nysa
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Nysa ( Powiat Nyski )

Szlak miary jerozolimskiej – kościół Bożogrobców- św. Piotra i Pawła - kościół jerozolimski pw. Św. Krzyża.
Długość trasy: 3 km
Czas trwania wycieczki: 2h

Miara jerozolimska określa realną odległość jaką przebył Chrystus z domu Piłata do miejsca ukrzyżowania-Golgoty. Zwyczaj budowy kościołów jerozolimskich pw. Św. Krzyża lub Św. Grobu które min. przez swoje umiejscowienie przypominały miejsce Męki Pańskiej wywodzi się od czasów wypraw krzyżowych, aby mogły przybliżyć mniej zamożnym Święte miejsca. W Nysie inicjatorami powstania takiego kościoła byli Bożogrobcy. Zakon ten wywodził się z Ziemi Świętej, znał więc dobrze plan Jerozolimy.

Do ich reguły oprócz opieki szpitalnej należała specjalna liturgia związana z Męką Chrystusa i Chwałą Krzyża Św. Również znak ich zakonu-podwójny krzyż zw. patriarchalnym od XIII wieku nawiązuje do relikwii Drzewa Krzyża Świętego które dotarły z Bizancjium do Europy w formie tzw. staurotek (relikwiarzy).

W kościele pw. św. Piotra i Pawła zobaczymy replikę Bożego Grobu i przepiękne freski Schefflerów przedstawiające pusty grób (pod chórem) oraz w nawie głównej sceny chwały Krzyża Świętego. Następnie przechodzimy obok Domu Wagi na rynek gdzie stał ratusz miejsce władzy utożsamiany z domem Piłata-stąd rozpoczyna się droga męki którą odbył Jezus.

Na końcu tej drogi prowadzącej historycznym szlakiem poza miasto na lekkim wzniesieniu zbudowano drewniany kościół pw. św. Krzyża. W 1633 roku na jego miejscu zbudowano już murowaną świątynię. Budowla ma gotycką formę, elementy renesansowe, a powstała w czasach baroku. W dokumencie umieszczonym w kuli wieżyczki w 1678 r. podano że kościół ten zbudowano na pamiątkę męki Zbawiciela z zachowaniem prawdziwej odległości między domem Piłata a miejscem Ukrzyżowania. Koszty budowy zostały pokryte ze składek mieszkańców Nysy i oni także w każdy Wielki Piątek o godzinie 12 pielgrzymowali tu spod kościoła św. Jakuba. Tradycja ta trwała aż do 1945 roku. Obok kościoła znajduje się grób Eichendorffa - śląskiego poety doby romantyzmu.

Szlaki opracowała p. Krystyna Dubiel
Przewodnik Sudecki

 

Źródło:http://www.nor.nysa.pl/szlaki.php?id=3

Szlak pamięci i wdzięczności w Nysie

Trail of of Remembrance and Gratitude in Nysa
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Nysa ( Powiat Nyski )

Szlak pamięci i wdzięczności - kościół św. Jakuba - kaplica przy al. Wojska Polskiego - kościół św. Rocha – Mariahilf
Długość trasy: 8km
Czas trwania wycieczki: 6h

Trasę rozpoczynamy od kościoła św. Jakuba, do którego dobudowano po wojnie trzydziestoletniej jako wotum dla zmarłych kaplicę Zmarłych (dziś nosi nazwę Baptysterium). Następnie idąc śladami pamiętnej pielgrzymki poprzedzającej budowę wspomnianej kaplicy mijamy zbudowany przez franciszkanów w 1903 roku klasztor i kościół pw. Świętej Elżbiety i stojącą obok kaplicę ufundowaną w 1737 roku przez kamieniarza Karla Schleima na pamiątkę ówczesnej klęski .W tym czasie w okresie żniw przez sześć tygodni padał deszcz, który spowodował, że zapanował straszny głód. Potem przyszła zaraza uśmiercająca wielu ludzi.

Na końcu alei Wojska Polskiego (dawniej była to ul. Św. Rocha) znajduje się mały kościółek św. Rocha zbudowany w 1637 roku z datków ocalałych mieszkańców miasta. W tym miejscu gdzie stały namioty z chorymi na zarazę ludźmi zbudowano kościół na planie krzyża co miało symbolizować cierpienia ludzi. Obok powstała pustelnia, a zamieszkujący tam pustelnicy modlił się za dusze zmarłych do 1793 roku - kiedy to zmarł ostatni z nich. Od 1818 roku w tym miejscu powstał cmentarz ewangelicki. Z tych czasów pochodzi też zbudowana w 1825 r. kolista kaplica cmentarna ze znajdującą się pod nią kryptą grobową.

Końcowym etapem jest kościółek pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w lasku złotogłowickim nazywanym Mariahilf. Z kościołem tym jest związana historia tłumacząca jego ludową nazwę. Jadący tam kiedyś furmanką chłop zaczął osuwać się z drogi w przepaść krzyknął: „Maria Hillfe - Mario Ratuj”. Człowiek ów na pamiątkę swego ocalenia powiesił na drzewie obraz Matki Bożej. Obraz znalazły w 1745 roku dwie służące ze Złotogłowic, które szukały paszy dla bydła. Zaniosły obraz do kościoła w Złotogłowicach. Następnej nocy obraz znikł z kościoła i znaleziono go ponownie na drzewie. Zbudowano więc w tym miejscu drewnianą kaplicę. W 1887 roku w miejscu rozebranej kaplicy zbudowano murowany kościół w którym umieszczono ołtarz wraz z obrazem z kaplicy. Zbudowano również drogę krzyżową a w 1892 roku wzniesiono kamienny krzyż. W maju 1945r miało tu miejsce objawienie się Matki Bożej. Powiedziała Ona wtedy: ”Jestem wielką łask pośredniczką. Jak świat tylko przez ofiarę syna mógł znaleźć zmiłowanie u ojca, tak tylko przez moje pośrednictwo znaleźć może wysłuchanie u syna. W miejsce waszego grzesznego serca umieśćcie moje niepokalane serce. Wtedy ja będę tą, która sprowadzi wam pomoc Bożą, a Chrystus miłość Waszą ku ojcu uczyni doskonalszą. Zastosujcie się do mych próśb, aby Chrystus wkrótce mógł zapanować jako Król Pokoju. Pokój Chrystusa niech będzie z wami i wszystkimi, którzy tutaj się modlą.” Miejsce to słynie wieloma łaskami i jest prawdziwą oazą spokoju pozwalającą na złapanie oddechu i zastanowienie się nad swym życiem i dokąd w takim pośpiechu zdążamy.

Szlaki opracowała p. Krystyna Dubiel
Przewodnik Sudecki

 

Źródło: http://www.nor.nysa.pl/szlaki.php?id=4

Szlak śladami Marii Luizy Merkert w Nysie

Trail "By steps of Maria Luiza Merkert" in Nysa
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Nysa

Śladami błogosławionej Marii Merkert Śląskiej Samarytanki - Katedra- Dom Macierzysty - Kościół Ap. Piotra i Pawła - Szpital Miejski- wieża Bramy Ziębickiej
Długość trasy: 4km
Czas trwania wycieczki: 5h

Trasę rozpoczynamy od kościoła św. Jakuba i Agnieszki, gdzie w 1817 roku została ochrzczona przy pięknej chrzcielnicy znajdującej się obecnie w Baptysterium. Tu też znajdują się jej doczesne szczątki złożone w kaplicy Trójcy Świętej. Następnym etapem jest przejście ulicą Wrocławską i Marcinkowskiego, gdzie zobaczymy tablicę upamiętniającą nadanie patronatu Marii Merkert PWSZ w Nysie oraz Rynek Solny gdzie z inicjatywy Marii Merkert zbudowano w 1863 roku dom macierzysty sióstr (tablica wykonana przez prof. Mariana Molendę umieszczona na Domu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety rozpoczyna szlak nazwany: Śladami Marii Luizy Merkert, prowadzący po miejscach związanych z błogosławioną). Tutaj warto zobaczyć kaplicę pw. Świętej Rodziny i salkę poświęconą działalności i życiu Marii Luizy.

Następnym przystankiem jest kościół św. Piotra i Pawła obok którego znajdował się szpital biskupi - gdzie Maria Luiza pielęgnowała chorych. Kościół wybudowali zakonnicy Zakonu Strażników Świętego Grobu (Bożogrobcy), którzy zostali sprowadzeni do Nysy około 1190 roku z Miechowa. Budowę świątyni Bożogrobcy rozpoczęli w roku 1719, zakończyli w 1730. Klasztor i kościół są perłą miasta i należą do najpiękniejszych barokowych kościołów na Śląsku. Dekoracja wnętrza jest mieszanką dwóch stylów baroku i rokoko. Ołtarz świątyni jest wykuty z kolorowego marmuru i rzeźbiony z drewna lipowego, które później złocono. Budowniczym kościoła był Węgier Michał Klein. Do kościoła przylega wybudowany przez Bożogrobców w 1712 roku szpital.
Następnie ulicą E. Gierczak oraz M. Skłodowskiej dojdziemy do Szpitala Miejskiego, którego patronką jest Maria Merkert, znajduje się tu sala poświęcona patronce.

Na zakończenie wycieczki zaplanowany jest powrót ulicą Skłodowskiej oraz Szopena oraz wejście na Wieżę Bramy Ziębickiej i podziwianie panoramy Nysy.

Szlaki opracowała p. Krystyna Dubiel
Przewodnik Sudecki

 

Źródło:http://www.nor.nysa.pl/szlaki.php?id=2

Szlak Świątyń Śląskiego Rzymu

Trail of churches of "Silesian Rome" in Nysa
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Nysa ( Powiat Nyski )

Szlak świątyń Śląskiego Rzymu - przykład różnych stylów architektonicznych -
- gotycki kościół św. Jakuba
- wczesnobarokowy kościół Wniebowzięcia NMP
- kościół św. Piotra i Pawła - przykład pełni baroku
- późnobarokowy kościół św. Dominika
- kościół św. Elżbiety - przykład neoromańskiego stylu, charakterystycznego dla pruskich budowli sakralnych.

Długość trasy: 7km
Czas trwania wycieczki: 5 h


Kościół św. Jakuba i św. Agnieszki istniał wg miejscowej tradycji już w XI wieku. Dokument historyczny z 1198 roku mówi o konsekracji kamiennej romańskiej świątyni, wzniesionej na miejscu drewnianego kościółka za fundację biskupa Jarosława Piasta. W podziemiach dzisiejszego kościoła św. Jakuba można jeszcze oglądać resztki owej romańskiej budowli. W latach 1401-30 wzniesiono na jej miejscu katedrę gotycką, istniejącą do dziś. Jest to budowla halowa o trzech nawach równej wysokości z różowej cegły i szarego kamienia. Wyrafinowany efekt przestrzenny stanowi wyjątkowe na Śląsku osiągnięcie późnego gotyku. Po pożarze w 1945r. w latach 1956-60 przykryto katedrę nowym dachem, wzmocniono fundamenty i sklepienia oraz wmontowano trzy nowe witraże prof. A. Stalony -Dobrzańskiego.

Przy kościele św. Jakuba znajduje się czterokondygnacyjna dzwonnica, wzniesiona w latach 1474-1516. Mieści ona m. in. jeden z najstarszych dzwonów Śląska, tzw. Macieja z 1498r. Prawdziwą gratką jest Skarbiec św. Jakuba, który gromadzi różnowiekowe wyroby sakralne, ornaty, meble i inne eksponaty, częściowo odzyskane w niemal sensacyjnym stylu (tajemne skrytki, odkryte w latach 50. XX w. i w 2003 r.). Bogaty zbiór naczyń liturgicznych to świadectwo pracy niemal 200 nyskich złotników.

Następnie ulicą Tkacką przechodzimy do Rynku Solnego, przy którym znajduje się barokowy kościół Wniebowzięcia wybudowany dla jezuitów, wzniesiony przy jezuickim klasztorze, wybudowanym w latach 1669-73. O budowie kościoła zadecydowała inicjatywa i fundacja biskupa Karola Ferdynanda Wazy, królewicza polskiego. Wzniesiono go w latach 1688-92 już po śmierci fundatora. Fryderyk wydał na ten cel 24 tys. guldenów. Rozbudował on również kolegium jezuickie. Kościół jest pierwszą na Śląsku jezuicką budową sakralną.

Na ulicy Sobieskiego znajduje się Liceum ogólnokształcące CAROLINUM. Aula kolegium zachowała na sklepieniu sztukaterie Włocha Franciszka Cygno z końca XVII w. W kolegium uczył się m. in. Michał Korybut Wiśniowiecki, przyszły król polski. W latach 1722—25 dobudowano skrzydło zachodnie i połączono je ze starym skrzydłem wschodnim wspólną barokową bramą.

Ulicami Sobieskiego – Celną - Bracką przejdziemy do Kościóła Ap. Piotra i Pawła. Ten barokowy kościół wraz z zespołem budynków klasztornych został wzniesiony w latach 1719-30 przez bożogrobców-miechowitów po spaleniu ich dawnej siedziby na Starym Mieście. Budowniczym kościoła był Węgier Michał Klein. Polichromia wewnętrzna, a przede wszystkim freski na sklepieniu wykonali bracia Schefflerowie. Bogactwo dekoracji oraz wspaniała polichromia iluzjonistyczna na sklepieniu, czynią wnętrze świątyni jednym z najwybitniejszych na Śląsku.

W skład zespołu Bożogrobców wchodzi również przyległy do kościoła budynek klasztorny z lat 1708-13, który obecnie pełni funkcję domu rekolekcyjnego. Wybitny historyk sztuki i znawca architektury śląskiej Tadeusz Chrzanowski pisał w Sztuce Śląska Opolskiego: „Najcenniejsze w kościele Bożogrobców jest to, że we wnętrzu złączono dzieła architekta, rzeźbiarzy-sztukatorów i malarzy w jednolitą i harmonijną całość. Można powiedzieć, iż nigdy przedtem ani potem współpraca różnych artystów nie zespoliła się tak idealnie, jak właśnie tutaj”.
Kolejnym etapem wycieczki jest Kościół św Dominika przy ulicy Głowackiego, który wybudowano w latach 1784-1788. Budowniczymi kościoła byli OO. Dominikanie, którzy do 1810 r. byli zarządcami kościoła i przyległego klasztoru. Najcenniejsza w kościele polichromia późnobarokowa z czasu budowy kościoła zawieraj sceny z życia św. Dominika została odnowiona ok. 1930 r. Ambona i ołtarz wykonane są w stylu rokoko. Na szczególną uwagę zasługują zabytkowe organy. Ojcowie opuścili świątynię w połowie XIX w. W pierwszej połowie XIX w. kościół był filią parafii św. Jakuba i Agnieszki w Nysie.

Przy Alei Wojska Polskiego wzniesiony został Kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej. Cały kompleks klasztoru wraz z kościołem zakonnym wybudowany został na początku naszego stulecia w latach 1902-1911, w stylu neoromańskim. Podkreślić należy kult św. Rocha wywodzący się gł. od XVII w. od wotywnej kaplicy stojącej przed kościołem, jak również samego kościoła cmentarnego. Kult ten zawdzięczamy nabożeństwu ku czci św. Rocha za ocalenie miasta od zarazy, która w nim panowała.
Św. Elżbietę powszechnie nazywa się patronką miłosierdzia chrześcijańskiego. Pod jej imieniem powstało kilka żeńskich zgromadzeń zakonnych, m.in. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety. W ikonografii najczęściej jest przedstawiana w stroju księżniczki względnie w skromnym ubiorze tercjarki franciszkańskiej. Niekiedy spotyka się jej wizerunki z królewską koroną na głowie i z wystającymi spod płaszcza różami.

Szlaki opracowała p. Krystyna Dubiel
Przewodnik Sudecki

Szpital Nr 1

Hospital | Trail "By steps of Maria Luiza Merkert" in Nysa

The Church of Our Lady of Sorrows and St. Adalbert (Kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha)

Church | Citywalls trail of Opole
 • Classification (stars): : brak
 • Address: Opole , ul. Plac Mikołaja Kopernika 12 ( Powiat Opole )

The Church of Our Lady of Sorrows and St. Adalbert, called the Church on the Hill, the remains of the Daminican monastery. A Gothic basilica with a baroque interior and neo-Roman facade. A rich late baroque and rococo interior design from about the mid 18th century, with a valuable Gothic triptych - the altar of the Four Virgins type (about 1400). The old monastery built in the 18th century on the remains of the previous one from the first half of the 17th century. In 1846 it was transformed into a hospital. Nowadays, after renovation, it is the seat of the University of Opole.

 

Source: Tourist attractions of Opole Silesia, Publisher: Oficyna Piastowska

 

The Church of St. James and St. Agnes - the Basilica in Nysa (Kościół św. Jakuba i Agnieszki - Bazyl

Church | Trail of churches of "Silesian Rome" in Nysa | Trail "By steps of Maria Luiza Merkert" in Nysa
Ten obiekt posiada Wirtualne Zwiedzanie

The Basilica of St. James and St. Agnes is the one of the biggest Gothic churches in Poland. An impressive building with many art treasures such as a valuable complex of grave sculptures (15th -18th centuries). In several of the Gothic chapels there are late Renaissance and baroque altars. In the baroque chapels there are stuccoworks and polychromies made by F.A. Scheffler. Especially interesting: the main altar - a late Gothic/Renaissance triptych, a sculpture of St. Anne of 1500, a baptismal font from the late 15th century. Nearby, a detached late Gothic belfry.

 

Source: Tourist attractions of Opole Silesia, Publisher: Oficyna Piastowska

 

Pages: