Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Artykuły

Dlaczego Opolskie

Opolskie jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów w całym kraju – zachwyca pięknem dzikiej przyrody rezerwatów i parków krajobrazowych, malowniczo położonymi jeziorami i wstęgami rzek. Turystów żądnych wiedzy przyciąga zabytkowymi pałacami i zamkami - jest ich ponad sto sześćdziesiąt, a stanowią zaledwie ułamek z dwudziestu tysięcy zabytków...

Wydarzenia

WYDARZENIA Opolszczyzna, a w szczególności jej stolica, jest miejscem wyjątkowym także pod kątem kulturalno – rozrywkowym. W Opolu odbywa się wiele cyklicznych imprez, ważnych w skali całego kraju i Europy. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Co roku, w czerwcu, O...

Ludowe zwyczaje i kuchnia

TRADYCJE LUDOWE – ZWYCZAJE I OBRZĘDY Opolszczyzna jest regionem niepowtarzalnym,jej tradycje są bowiem efektem mieszania się na tym terytorium wpływów nie tylko polskich, ale i czeskich oraz niemieckich. Ten swoisty tygiel kulturowy pozwolił na powstanie unikalnej kultury z własnym dialektem, strojem ludowym i kuchnią. Mimo wszechobecnej globalizacji, w nas...

Historia regionu

1.  Najstarsze ślady człowieka. Z racji atrakcyjnego położenia geograficznego oraz żyznych gleb niektóre rejony współczesnej Opolszczyzny należą do najwcześniej i najintensywniej zasiedlanych obszarów polskich. Do takich niewątpliwie zaliczyć należy Bramę Morawską, przez którą na półn...

Przyroda

Śląsk Opolski to miejsce stworzone dla miłośników przyrody. Region ma ciekawe ukształtowanie terenu oraz bogatą sieć rzeczną, można tu spotkać liczne chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów, a także dużą ilość głazów narzutowych i źródeł. Dla ochrony tych wartości przyrodniczych utworzon...