Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Przyroda

Śląsk Opolski to miejsce stworzone dla miłośników przyrody.

Region ma ciekawe ukształtowanie terenu oraz bogatą sieć rzeczną, można tu spotkać liczne chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów, a także dużą ilość głazów narzutowych i źródeł.

Dla ochrony tych wartości przyrodniczych utworzono dotychczas trzy parki krajobrazowe, trzydzieści pięć rezerwatów przyrody, oraz wiele innych zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Ponad 30% obszaru województwa znajduje się pod ochroną. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe to wielki atut regionu, który oczekuje na turystów, potrafiących docenić piękno i bogactwo jego przyrody.

PARKI KRAJOBRAZOWE

Stobrawski Park Krajobrazowy

Malownicze tereny parku ciągną się na długości około sześćdziesięciu kilometrów i obejmują część doliny Odry oraz Borów Stobrawsko – Turawskich. Głównym bogactwem terenu są lasy, zajmujące około 78% obszaru, a o jego unikalności świadczy prawie czterdzieści gatunków chronionych i tyle samo bardzo rzadkich roślin. Park zamieszkuje około sto siedemdziesiąt gatunków ptaków, w tym wiele zagrożonych wyginięciem. Zarybione akweny, położone z dala od cywilizacji, stanowią doskonałe łowiska dla rzadkich ptaków. Obszar obfituje w stawy hodowlane i malownicze starorzecza. Zachodnią część parku stanowią jego rezerwaty. Należą do nich rezerwat Leśna Woda, z zachowanymi lasami mieszanymi naturalnego pochodzenia, rezerwat Śmiechowice z dwustuletnimi modrzewiami europejskimi oraz Lubsza – piękny i najbardziej dostępny rezerwat, ze starymi okazami olbrzymich buków. Wyniesienia wydm, fragmenty starodrzewi, podmokłe tereny dolin, starorzecza Odry i Nysy Kłodzkiej - to miejsca doskonałe na piesze i rowerowe wędrówki, a także wspaniała okazja by poobcować z naturą w czystej postaci.

Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny

Niezwykle bogaty przyrodniczo i kulturowo park, ze wzniesieniem o charakterze wulkanicznym, zwanym Górą Świętej Anny (400 m n.p.m.). Na szczycie i stokach góry znajduje się sanktuarium św. Anny wraz z zespołem klasztornym i malowniczą kalwarią, oraz ogromny amfiteatr wybudowany jeszcze przez Niemców w miejscu dawnego kamieniołomu, z górującym nad nim (powstałym w latach pięćdziesiątych według projektu Xawerego Dunikowskiego) ,,pomnikiem Czynu Powstańczego”.

W parku można zwiedzić rezerwat geologiczny Góra Świętej Anny, utworzony w jednym z wielu nieczynnych kamieniołomów, który pokazuje budowę geologiczną tych okolic. Ciekawy szlak turystyczny prowadzi także przez niewielką krasową ,,Jaskinię w Rezerwacie” o długości pięciu metrów. Niegdyś tereny te były bardzo zalesione, obecnie lasów jest mniej, są jednak niezwykle urozmaicone i bogate przyrodniczo.

Najcenniejsze obszary objęto ochroną, tworząc rezerwaty: Lesisko, Boże Oko, Grafik i Biesiec, czy też ścisły rezerwat florystyczny Ligota Dolna. Spośród chronionych zwierząt można tam napotkać m.in.: żmiję zygzakowatą, gniewosza i padalca. Głównymi zagrożeniami przyrody Parku są zanieczyszczenia atmosferyczne oraz wybudowana autostrada A4, która podzieliła Park na dwie części, a której budowa wywołała głośne w całej Polsce protesty ekologów. Góra Świętej Anny została uznana w 2004 roku jako pomnik historii, rozpoczęto także starania o wpisanie jej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Park ten umiejscowiony jest w Górach Opawskich, w południowo-zachodniej części województwa i obejmuje największe wzniesienia regionu. Najwyższe z nich to Biskupia Kopa (889 m. n. p. m.), pełna licznych osobliwości przyrody. Szlak turystyczny wiodący na szczyt z pewnością zadowoli amatorów pieszych wędrówek. Po dawnej eksploatacji surowców zostało wiele malowniczych wyrobisk, m.in. Gwarkowa Perć, Piekiełko, Morskie Oczko. Park obfituje w kilkaset gatunków roślin, w tym kilkadziesiąt chronionych i 163 gatunki zwierząt chronionych. Teren Parku w 80% pokrywają geste lasy, utworzono tu liczne rezerwaty, np. Cicha Dolia, czy Las Bukowy. Park to także rezerwat geologiczno-krajobrazowy Nad Białką, w którym możemy napotkać pozostałości po średniowiecznym górnictwie złota. Znajduje się tu wiele dolin i wąwozów. Przez park przypływa Biała Głuchołaska oraz Złoty Potok, tworząc liczne malownicze odcinki przełomowe.