Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Artykuły

Dlaczego Opolskie

Opolskie jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów w całym kraju – zachwyca pięknem dzikiej przyrody rezerwatów i parków krajobrazowych, malowniczo położonymi jeziorami i wstęgami rzek. Turystów żądnych wiedzy przyciąga zabytkowymi pałacami i zamkami - jest ich ponad sto sześćdziesiąt, a stanowią zaledwie ułamek z dwudziestu tysięcy zabytków...

Wydarzenia

WYDARZENIA Opolszczyzna, a w szczególności jej stolica, jest miejscem wyjątkowym także pod kątem kulturalno – rozrywkowym. W Opolu odbywa się wiele cyklicznych imprez, ważnych w skali całego kraju i Europy. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Co roku, w czerwcu, O...

Ludowe zwyczaje i kuchnia

TRADYCJE LUDOWE – ZWYCZAJE I OBRZĘDY Opolszczyzna jest regionem niepowtarzalnym,jej tradycje są bowiem efektem mieszania się na tym terytorium wpływów nie tylko polskich, ale i czeskich oraz niemieckich. Ten swoisty tygiel kulturowy pozwolił na powstanie unikalnej kultury z własnym dialektem, strojem ludowym i kuchnią. Mimo wszechobecnej globalizacji, w nas...

Przyroda

Śląsk Opolski to miejsce stworzone dla miłośników przyrody. Region ma ciekawe ukształtowanie terenu oraz bogatą sieć rzeczną, można tu spotkać liczne chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów, a także dużą ilość głazów narzutowych i źródeł. Dla ochrony tych wartości przyrodniczych utworzon...

Historia regionu

1.  Najstarsze ślady człowieka. Z racji atrakcyjnego położenia geograficznego oraz żyznych gleb niektóre rejony współczesnej Opolszczyzny należą do najwcześniej i najintensywniej zasiedlanych obszarów polskich. Do takich niewątpliwie zaliczyć należy Bramę Morawską, przez którą na półn...