Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Klaster Turystyczny „VisitOpolskie” rozpoczął swoją działalność.

  • Adres: 45-053 Opole , ul. Żeromskiego 3 ( Powiat: Opole, Gmina: Opole )
  • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
  • Telefon: +48 77 441 25 22
  • E-mail: u.kiraga@ocit.pl
  • Strona Internetowa www.visitopolskie.pl

5 czerwca 2012 r. podczas konferencji kończącej realizację projektu pn. „Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych” nastąpiło zawiązanie Klastra Turystycznego Województwa Opolskiego „VisitOpolskie”. Pani Marszałek Barbara Kamińska podczas uroczystego otwarcia klastra wręczyła przedstawicielom samorządów, uczelni wyższych, instytucji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw branży turystycznej i około turystycznej Certyfikaty Partnerstwa w Klastrze Turystycznym Województwa Opolskiego „VisitOpolskie”. Do klastra przystąpiło 28 podmiotów. Poza obiektami noclegowymi i gastronomicznymi do klastra przyłączyły się Lokalne Grupy Działania, Stowarzyszenia oraz m.in.: Biuro Podróży „Alf”, P.B.P „Sindbad”, Muzeum Wsi Opolskiej, „JuraPark” Krasiejów, Spółdzielnia Socjalna „Gród”, Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomiczny w Opolu, Nyski Dom Kultury czy firma „Canal-Trans”. Listę członków nowopowstałego klastra będzie można zobaczyć już niebawem na stronie www.visitopolskie.pl, na której zostanie stworzona specjalna zakładka dot. klastra i jego działalności.

Regionalny klaster turystyczny powstał z inicjatywy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, dzięki któremu doszło do nawiązania współpracy pomiędzy OROT a czeskim klasterm turystycznym Kraju Morawsko-Śląskiego KLACR o.s. Efektem tej współpracy była realizacja wspólnego projektu, który miał na celu m.in. utworzenie klastra turystycznego po stronie polskiej.

Jednym z pierwszych zadań, jakie chce zrealizować klaster „VisitOpolskie” będzie stworzenie grupy zakupowej oraz skomercjalizowanie oferty pobytowej w województwie opolskim poprzez sprzedaż gotowych pakietów turystycznych prezentowanych w specjalnym Katalogu Produktów Turystycznych „VisitOpolskie”. Następnymi zadaniami klastra „VisitOpolskie” będzie utrzymanie współpracy z czeskim klastrem KLACR o.s. oraz ze słowackim klastrem „Liptov” jak również poszukiwanie partnerów do dalszej współpracy i realizacji celi klastra chociażby w Niemczech czy Francji.

W konferencji uczestniczyło 70 osób z Województwa Opolskiego i Kraju Morawsko-Śląskiego. Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pan Piotr Mielec opowiedział o idei klastra turystycznego „VisitOpolskie”, jego celach i założeniach a następnie sześciu partnerów nowopowstałego klastra zaprezentowało swoje obiekty i wypowiedziało się dlaczego podjęli decyzję o współpracy w ramach klastra z firmami, które na co dzień mogą stanowić dla nich konkurencję. Uczestnicy konferencji mieli również okazję bliżej poznać działalność zagranicznych klastrów turystycznych: „KLACR o.s.” i „Liptov”, z których to między innymi OROT czerpie inspiracje do rozwoju klastra „VisitOpolskie”. Ponadto w trakcie konferencji zaprezentowały się także działające już opolskie klastry: „Śląski Klaster Drzewny”, Klaster Turystyczny „Kraina Miodu i Mleka” oraz Klaster Góry Opawskie. Dodatkową korzyścią dla osób zainteresowanych tematyką klastrową były prezentacje Zastępcy Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki pana Piotra Dancewicza nt. „Źródeł finansowania inicjatyw klastrowych” oraz pana Bartosza Ostrowskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego nt. „Rozwoju produktów turystycznych w województwie opolskim”.

 

Osoby zainteresowane współpracą w ramach klastra turystycznego „VisitOpolskie” zapraszamy do biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu, przy ul. Żeromskiego 3 lub do bezpośredniego kontaktu z panią Urszulą Kiraga pod nr. tel. 77 441 25 22 lub e-mail: u.kiraga@ocit.pl.

Zobacz na mapie

W pobliżu

Noclegi w okolicach

Gastronamia w okolicach

Rozrywka w okolicach

Atrakcje w okolicach