Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Chroni i popularyzuje kulturę ludową Opolszczyzny, zwłaszcza architekturę wiejską. Na obszarze 10 ha zgrupowano 60 obiektów z XVII-XIX w. m.in.: chałupy, stodoły, spichlerze, kościół, młyn wodny, kuźnię, szkołę, wiatraki. Budynki wyposażono w autentyczne meble, sprzęty  i narzędzia, dzięki czemu ekspozycja przybliża w całości obraz dawnej wsi śląskiej.

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

Zobacz na mapie

W pobliżu

Noclegi w okolicach

Gastronamia w okolicach

Rozrywka w okolicach

Atrakcje w okolicach