Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Kościół Św. Trójcy (Franciszkanów)

Kościół św. Trójcy, nazywany kościołem franciszkanów - miejsce spoczynku książąt opolskich. Gotycki, z elementami wczesnogotyckimi, późnorenesansowymi i barokowymi. Halowy, trójnawowy, otoczony pięcioma kaplicami, z których najstarsza jest kaplica św. Anny z 1309 roku. przywrócona do funkcji mauzoleum piastowskiego w latach 1952-1959. Poddany barokizacji wnętrz w XVII i XVIII w. Wieża nadbudowana w 1899 roku. W krypcie pod prezbiterium trumny książąt opolskich i najstarsza polichromia gotycka z grupą Ukrzyżowania z lat 20-30 XIV w. Do kościoła przylega klasztor franciszkanów.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

Zobacz na mapie

W pobliżu

Noclegi w okolicach

Gastronamia w okolicach

Rozrywka w okolicach

Atrakcje w okolicach