Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Stobrawski Park Krajobrazowy

  • Adres: 46-034 Ładza , ul. ul. Władysława Reymonta 3 ( Powiat: Namysłowski, Gmina: Pokój )
  • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
  • Telefon: +48 77 469 35 50
  • Strona Internetowa www.spk.zopk.pl/

Obejmuje część doliny Odry oraz Borów Stobrawsko-Turawskich. Głównym bogactwem są lasy (78% obszaru). Wypełniają one malownicze doliny Odry i jej prawego dopływu – Stobrawy, oraz Brynicy, Budkowiczanki, Bogacicy, Żydówki. Prawie 40 gatunków chronionych roślin i tyle samo bardzo rzadkich decyduje o unikatowym charakterze kompleksu. Żyje tu ok. 170 gatunków ptaków lądowych i wodno-błotnych, w tym kilkanaście rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Obszar parku obfituje w stawy hodowlane i starorzecza. Większość stawów rybnych w okolicy Krogulnej, Pokoju czy Krzywej Góry była niegdyś typowymi zastoiskami wodnymi. Od kilku stuleci są one jednak zarybiane i obecnie kwitnie tu gospodarka rybacka. Oprócz karpi hoduje się szczupaki, sandacze, amury, a nawet węgorze. Zarybione akweny, szczególnie te śródleśne, położone z dala od szlaków komunikacyjnych i ludzkich siedzib, stanowią atrakcyjne łowiska dla rzadkich ptaków, np. baka, bączka, rybołowa, bielika, krwawo dzioba. Wszystkie rezerwaty Stobrawskiego parku Krajobrazowego znajdują się w jego zachodniej części. Są to rezerwaty leśne: Leśna Woda z fragmentami lasu mieszanego naturalnego pochodzenia, Śmiechowice z 200-letnimi modrzewiami europejskimi oraz Lubsza – najpiękniejszy i zarazem najbardziej dostępny, ze starymi okazami olbrzymich buków. Niektóre partie lasu to pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej, należącej do piastowskich książąt brzeskich. Występują tu rzadkie gatunki ptaków, takie jak siniak, dzięcioł zielono siwy i muchołówka biało szyja.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

Zobacz na mapie

W pobliżu

Noclegi w okolicach

Gastronamia w okolicach

Rozrywka w okolicach

Atrakcje w okolicach