Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Regionalna Sala Muzealna - Huta Kluczborska w Zagwiździu

W latach 1754-1755 król pruski Fryderyk II Wielki wydał osobiście rozkazy o utworzeniu w dzisiejszym Zagwiździu huty zwanej również na jego polecenie Hutą Kluczborską (Creutzburgerhutte - wg pierwszych zapisów). Stopniowo powstał w najbliższej okolicy cały kompleks zakładów hutniczych produkujących w pierwszym okresie głównie wyroby na potrzeby pruskiego przemysłu zbrojeniowego. Ponieważ huta powstała w kompleksie rozległych lasów, gdzie brakowało siły roboczej, podjęto już w 1754 roku decyzję o utworzeniu obok zakładu kolonii o nazwie Freidrichstal. Miejscowi zaczęli też używać na określenie tego miejsca dawnej nawy rzeki Budkowiczanki, która notowana jest w źródłach już w 1309 roku jako Zegwizd. W 1830 roku obok oficjalnej nazwy Friedrichstal podawana jest nazwa polska Szegwisz, a w 1845 Segwiźdź, skąd już tylko krok do dzisiejszego Zagwiździa. Część budynków po byłej Hucie Kluczborskiej była zajmowana do niedawna przez odlewnię żeliwa. Na obiektach tzw. młotowni (dawna Huta Karola - Karlshutte) istnieje w tej chwili udostępniony do zwiedzania kompleks zabytkowy budownictwa przemysłowego z XIX wieku, gdzie urządzono również salę muzealną z eksponatami związanymi z historią lokalną oraz pamiątkami po dawnej hucie.

Zobacz na mapie

W pobliżu

Noclegi w okolicach

Gastronamia w okolicach

Rozrywka w okolicach

Atrakcje w okolicach