Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Dom ks. Jana Dzierżona w Karłowicach

  • Adres: Karłowice , ul. Kościelna 7 ( Powiat: Opolski, Gmina: Popielów )
  • Kategoryzacja (gwiazdki): brak

Według inskrypcji umieszczonej w elewacji frontowej zbudowany w roku 1864. Przez wiele lat zamieszkiwany był przez ks. Jana Dzierżonia, o czym informują tablice – niemiecka z 1925, a także późniejsza w języku polskim.  Usytuowany w centrum wsi, w pobliżu kościoła, po pn. stronie ul. Kościelnej.  Murowany z cegły, obustronnie otynkowany, poszyty dachówką karpiówką.
Na planie prostokąta, o układzie kalenicowym, podpiwniczony, jednokondygnacyjny, przykryty wysokim dachem dwuspadowym.
Elewacje ujęte w narożne lizeny, otwory okienne, drzwiowe oraz blendy prostokątne. Elewacja frontowa (pd.) pięcioosiowa, z drzwiami na osi środkowej flankowanymi dwoma lizenami; powyżej, w połaci dachowej okno powiekowe. Elewacje wsch. i zach. szczytowe,  trójosiowe, z blendami na osi środkowej i parą okien zamkniętych półkoliście w zwieńczeniu trójkątnego szczytu. Od strony wsch. zachowana dekoracja okien i blendy parteru w postaci rodzaju neogotyckich  wimperg w partii nadproża. Podobna dekoracja w oknach pięcioosiowej elewacji pn.
Ochronie konserwatorskiej podlega bryła budynku, forma elewacji oraz stolarka drzwi frontowych.

Zobacz na mapie

W pobliżu

Noclegi w okolicach

Gastronamia w okolicach

Rozrywka w okolicach

Atrakcje w okolicach