Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Szlak miary jerozolimskiej w Nysie

  • Adres: Nysa ( Powiat: Nyski, Gmina: Nysa )
  • Kategoryzacja (gwiazdki): brak

Szlak miary jerozolimskiej – kościół Bożogrobców- św. Piotra i Pawła - kościół jerozolimski pw. Św. Krzyża.
Długość trasy: 3 km
Czas trwania wycieczki: 2h

Miara jerozolimska określa realną odległość jaką przebył Chrystus z domu Piłata do miejsca ukrzyżowania-Golgoty. Zwyczaj budowy kościołów jerozolimskich pw. Św. Krzyża lub Św. Grobu które min. przez swoje umiejscowienie przypominały miejsce Męki Pańskiej wywodzi się od czasów wypraw krzyżowych, aby mogły przybliżyć mniej zamożnym Święte miejsca. W Nysie inicjatorami powstania takiego kościoła byli Bożogrobcy. Zakon ten wywodził się z Ziemi Świętej, znał więc dobrze plan Jerozolimy.

Do ich reguły oprócz opieki szpitalnej należała specjalna liturgia związana z Męką Chrystusa i Chwałą Krzyża Św. Również znak ich zakonu-podwójny krzyż zw. patriarchalnym od XIII wieku nawiązuje do relikwii Drzewa Krzyża Świętego które dotarły z Bizancjium do Europy w formie tzw. staurotek (relikwiarzy).

W kościele pw. św. Piotra i Pawła zobaczymy replikę Bożego Grobu i przepiękne freski Schefflerów przedstawiające pusty grób (pod chórem) oraz w nawie głównej sceny chwały Krzyża Świętego. Następnie przechodzimy obok Domu Wagi na rynek gdzie stał ratusz miejsce władzy utożsamiany z domem Piłata-stąd rozpoczyna się droga męki którą odbył Jezus.

Na końcu tej drogi prowadzącej historycznym szlakiem poza miasto na lekkim wzniesieniu zbudowano drewniany kościół pw. św. Krzyża. W 1633 roku na jego miejscu zbudowano już murowaną świątynię. Budowla ma gotycką formę, elementy renesansowe, a powstała w czasach baroku. W dokumencie umieszczonym w kuli wieżyczki w 1678 r. podano że kościół ten zbudowano na pamiątkę męki Zbawiciela z zachowaniem prawdziwej odległości między domem Piłata a miejscem Ukrzyżowania. Koszty budowy zostały pokryte ze składek mieszkańców Nysy i oni także w każdy Wielki Piątek o godzinie 12 pielgrzymowali tu spod kościoła św. Jakuba. Tradycja ta trwała aż do 1945 roku. Obok kościoła znajduje się grób Eichendorffa - śląskiego poety doby romantyzmu.

Szlaki opracowała p. Krystyna Dubiel
Przewodnik Sudecki

 

Źródło:http://www.nor.nysa.pl/szlaki.php?id=3

Zobacz na mapie

W pobliżu

Noclegi w okolicach

Gastronamia w okolicach

Rozrywka w okolicach

Atrakcje w okolicach