Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Przegląd obiektów - Atrakcje Turystyczne

Kategoria
Kategoryzacja (gwiazdki)
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Nazwa zawiera:

Liczba znalezionych obiektów 365

Tryb kompaktowy
Strony:

Kościół pw. św. Marcina

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Ochodze , ul. Myśliwska 10 ( Powiat Opolski )
 • Telefon: +48 77 46 46 838
 • Strona Internetowa www.parafia.ochodze.pl

Kościół wybudowano w 1702 w Komprachcicach. Jest konstrukcji zrębowej, z wieżą budowaną na słup, co było dość częstym przypadkiem w drewnianych kościołach. Wnętrze stanowi trójboczne, zamknięte prezbiterium, do którego przylega zakrystia oraz szersza, prostokątna nawa z kruchtą. Nad częścią nawy znajduje się chór organowy, który podtrzymują dwa filary. Wnętrze nakryte płaskimi stropami. Od zewnątrz ściany obite są gontem, podobnie jak dachy siodłowe. Nad nawą znajduje się wieżyczka z sygnaturką, zakończona cebulastym hełmem. Po przeniesieniu kościoła w 1941 do Ochódz kościół został umieszczony na podmurówce.

 Wnętrze kościoła zawiera wiele cennych obiektów. Na belce tęczowej znajduje się późnogotycki krucyfiks z XVI wieku z manierystycznymi rzeźbami świętych Piotra i Pawła z XVII wieku. Prawdopodobnie rzeźby pochodzą z poprzedniego kościoła. Główny ołtarz jest barokowy - powstał na początku XVIII wieku na potrzeby obecnej świątyni. W części środkowej umieszczono rzeźbę patrona kościoła - św. Marcina, a po bokach świętych Grzegorza i Mikołaja. W bocznych bramkach znajdują się rzeźby świętego Floriana oraz Jana Nepomucena. Z tego samego okresu ołtarze boczne - świętego Józefa i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Zabytkami są również ambona i chrzcielnica z XVIII wieku oraz barokowa szafka na oleje, znajdująca się w zakrystii.

 

Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Boroszów ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 34 35 99 810

Kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny. Do 1757 stanowił filię parafii Sternalice, potem do 1775 filię Biskupic, następnie filię Kościelisk, a od 1896 r. do chwili obecnej ponownie jest filią parafii w Biskupicach. Zbudowany w 1679 r., orientowany, o konstrukcji zrębowej, posiada wieżę czołową konstrukcji słupowej. Całość na podmurowaniu. Ściany kościoła na zewnątrz oszalowane, dachy siodłowe, kryte gontem. Wieża nakryta ośmiobocznym dachem namiotowym. Ołtarz oraz wystrój rokokowo-klasycystyczny, obrazy z XVIII wieku: Matki Boskiej Częstochowskiej, Anioła Stróża i św. Marii Magdaleny. Rzeźby o cechach baroku wykonane w stylu ludowym: św. Jana Nepomucena, św. Franciszka z Asyżu.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Zimna Wódka ( Powiat Strzelecki )
 • Telefon: +48 77 46 37 163

Drewniana, barokowa świątynia, jednonawowa, o konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu kamiennym,  została wzniesiona w 1524, przebudowana w 1748. Kościółek znajduje się na wzniesieniu, w centralnym miejscu wsi. W latach 1524-1701 należał do protestantów, po czym przeszedł w ręce katolików. Trójbocznie zamknięte prezbiterium, ze znajdującą się przy nim zakrystią, z lożą kolatorską na piętrze. Chór muzyczny, posiadający prosty parapet, jest wsparty na 4 słupach z głowicami. Od frontu znajduje się wieża o konstrukcji słupowej, której ściany nieznacznie zwężają się ku górze. W przyziemiu jest wtopiona w nawę z kruchtą. Dachy o charakterze siodłowym, pokryte gontem. Dach prezbiterium przechodzi nad zakrystię. Nad nawą znajduje się ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę, wykończona barokowym hełmem, pokrytym gontem. Drzwi od frontu klepkowe, wraz z zabytkową, XVIII-wieczną wkładką zamka przybierającą postać żołnierza.

Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne | Szlak drewnianego budownictwa sakralnego
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Stare Olesno , ul. Kluczborska 23 ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 34 35 97 853

Kościół pw. św. Marii Magdaleny zbudowany został w 1680 r., był wówczas filią parafii w Oleśnie. Od 1911 r. jest kościołem parafialnym, gruntownie odnowiony w latach 1955- 1959. Orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej. Zewnętrzne ściany kościoła podbite gontem, dach siodłowaty również pokryty gontem. Ściany wieży pochyłe, szalowane; u góry izbica, nakryta ośmiobocznym dachem namiotów. Nad nawą czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę. Obraz Matki Boskiej z XVII w., Stacje Drogi Krzyżowej z XIX w. o charakterze ludowym. Pozostałe wyposażenie kościoła współczesne.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. św. Michała Archanioła

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Michalice ( Powiat Namysłowski )
 • Telefon: +48 77 41 02 953

Kościół jest orientowany, usytuowany na niewielkim wzniesieniu, jednonawowy, o konstrukcji zrębowej (wieńcowej). Fundamenty z granitu na zaprawie wapiennej. Ściany kościoła wykonane są z belek ciosanych o konstrukcji wieńcowej bez ostatków. Dach drewniany trójstolcowy pokryty gontem. Wieża drewniana, na podstawie kwadratu. Kościół w Michalicach swoim wyglądem wyraźnie różni się od pozostałych kościółków drewnianych ziemi namysłowskiej i okolic (które charakteryzowały się naleciałościami pruskimi), związane jest to z jego polskim charakterem.

Kościół pw. św. Mikołaja

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Jamy ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 34 35 93 085

Kościół pw. św. Mikołaja. Data budowy nieznana, pierwsza wzmianka z 1679 r., był wtedy filią Gorzowa Śl., następnie musiał ulec zniszczeniu, gdyż kolejna wzmianka z 1792 r. mówi o ponownym wzniesieniu tego kościoła z fundacji hrabiego Karola Zygmunta von Aulock. Od 1956 r. jest filią parafii w Kozłowicach. Orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej z wieżą czołową o konstrukcji słupowej. Zewnętrzne ściany kościoła szalowane, dach siodłowy o jednej kalenicy, kryty gontem. Wieża nakryta czterospadowym, namiotowym dachem, krytym gontem z niewielkim cebulastym zwieńczeniem. W tęczy nawy belka z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania, barokowa. Ołtarz późnobarokowy, ambona rokokowo-klasycystyczna, obraz Chrystusa w Ogrójcu z pocz. XIX w. i Stacje Drogi Krzyżowej o charakterze ludowym z ok. 1850 r.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. Św. Mikołaja w Rudnikach

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Rudniki , ul. Wieluńska 2
 • Telefon: +48 34 35 95 071

Kościół pw. św. Rocha

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Grodzisko ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 34 35 82 070

Kościół filialny pw. św. Rocha. Wybudowany na wzgórzu, nieopodal Olesna, w miejscu gdzie schroniła się garstka mieszczan, którzy przeżyli zarazę w 1708 r., w wyniku której ¾ mieszkańców poniosło śmierć. Jest kościołem wotywnym, z fundacji miasta Olesna. Orientowany, konstrukcji zrębowej, całość na podmurowaniu. Ściany zewnętrzne kościoła nad sobotami podbite gontem. Częściowo  otoczony jest  sobotami, nie posiada wieży. Dach siodłowy, kryty gontem z drewnianą smukłą wieżyczką na sygnaturkę, zwieńczoną hełmem z iglicą, na chorągiewce data 1710 – rok ukończenia budowy kościoła. Ołtarz główny, barokowy, z ośmioma rzeźbami i obrazem patrona chroniącego od zarazy – św. Rocha i widokiem miasta Olesna w tle, współczesne ołtarze boczne barokowe, z obrazami z XVIII wieku. Droga krzyżowa z XIX wieku. Zabytkowe przedmioty liturgiczne z XVIII i XIX wieku (świecznik mosiężny, lichtarze cynowe).

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. św. Rocha

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne | Szlak drewnianego budownictwa sakralnego
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Dobrzeń Wielki , ul. Opolska 5a ( Powiat Opolski )
 • Telefon: +48 77 46 95 503
 • E-mail: jpolok@diecezja.opole.pl

Kościół pielgrzymkowy pw. św. Rocha; zbudowany w 1658 roku w lesie na miejscu pochówku ofiar zarazy; drewniany o konstrukcji zrębowej; prezbiterium zwrócone ku północy; otoczony dookolnie sobotami; od południa zewnętrzny ganek z wejściem na chór muzyczny; wyposażenie wnętrza barokowe.

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Kościoły i klasztory | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich

Kościół murowany, pochodzący z XIV wieku. Poewangelicki (od 1534 do 1945). Odbudowany po zniszczeniach wojennych. Zachowane polichromie ścienne.

Kościół pw. św. Wawrzyńca

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Woskowice Małe , ul. Kościelna 2 ( Powiat Namysłowski )
 • Telefon: +48 77 41 96 550

Małych kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca zbudowano w roku 1711. Nawa i wieża zostały zbudowane z drewna, jednak maja różną konstrukcję. Nawa - zrębową, wieża zaś słupową. Najważniejsze zabytki we wnętrzu kościoła to przede wszystkim neobarokowa polichromia oraz bogate wyposażenie: ambona, chrzcielnica oraz rzeźby świętych z XVIII i XIX w..

Kościół pw. św. Wawrzyńca

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne | Szlak drewnianego budownictwa sakralnego
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Laskowice ( Powiat Kluczborski )

Kościół filialny pw. św. Wawrzyńca zbudowany został w 1686 r. (data ta jest umieszczona na belce tęczowej wspartej na ozdobnie wyrzynanych kroksztynach). Prezbiterium nakryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym, zaś nawa stropem kasetonowym. We wnętrzu uwagę zwraca ołtarz barokowy z połowy XVII w.

Kościół pw. św. Wawrzyńca

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Wachów ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 34 35 97 980

Kościół pw. św. Wawrzyńca jest kościołem filialnym parafii Wysoka. Pierwszy kościół wzmiankowany w 1408 r., kolejny wzniesiono w latach 1560-1580, obecny odbudowany w 1706 r. Orientowany, o konstrukcji zrębowej z wieżą czołową o konstrukcji słupowej. Zewnętrzne ściany kościoła podbite gontem. Wieża o pochyłych ścianach, szalowana nakryta jest czworobocznym hełmem. Dach siodłowy kryty gontem. Kościół częściowo otaczają soboty wsparte na słupach, również kryte gontem. Ołtarz główny, figury i wystrój barokowe, najstarszy element wystroju to gotycki krucyfiks. Wnętrze kościoła w latach 50-tych otrzymało nową polichromię.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. Świętej Trójcy

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Baldwinowice ( Powiat Namysłowski )
 • Telefon: +48 77 41 02 953

Kościół Trójcy Świętej w Baldwinowicach - drewniano-murowana świątynia znajdująca się przy trasie z Namysłowa do Kępna, jedna z najstarszych w powiecie namysłowskim.

Najstarsze elementy kościoła (prezbiterium i zakrystia) powstały przed 1414 i są murowane z cegły. Drewniana nawa konstrukcji zrębowej pochodzi z 1592, a wieża konstrukcji słupowej z II połowy XVII wieku. Szersza, dolna część wieży (szerokości nawy), posiada zadaszenie, wyższa i węższa nakryta jest ośmiobocznym dachem namiotowym, krytym gontami. Dachy nad nawą i prezbiterium są siodłowe, także kryte gontem - nad zakrystią przedłużono dach z prezbiterium.

Wnętrze kościoła nakryte jest płaskim stopem, natomiast w zakrystii znajduje się sklepienie kolebkowe. Na belce tęczowej umieszczono barokową grupę Ukrzyżowania. Ołtarz główny - późnobarokowy - przedstawia koronację Matki Boskiej, natomiast ołtarz boczny z początku XVI wieku to tryptyk z św. Anną Samotrzecią. Inny zabytkowy element wyposażenia to ambona z przełomu XVI i XVII wieku.

Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Obórki ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 77 41 50 087

Kościół w Obórkach istniał już od XIV wieku, przejęty w czasach reformacji przez protestantów. Obecny powstał w XVI wieku i został przebudowany w 1685 roku, zaś wieżę dobudowano w 1755 roku. Do 1945 w rękach ewangelików. Obecnie świątynia należy do Kościoła Polskokatolickiego.

Obiekt stanowi połączenie różnych technik architektonicznych:  prezbiterium posiada konstrukcję szkieletową, wypełnioną drewnem i gliną, szersza od niego nawa ma konstrukcję częściowo zrębową, a częściowo sumikowo-łątkową.

Do kościoła przylega od południa kruchta o konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ceglanym. Do północnej ściany prezbiterium przylega murowana zakrystia o konstrukcji ceglano-kamiennej. Kwadratowa wieża po stronie zachodniej, wzniesiona w konstrukcji szkieletowej, oszalowana drewnem i zwieńczona baniastym hełmem gontowym.

We wnętrzu do dziś zachował się strop pokrytą piękną polichromią XVI-wieczną w formie kasetonów, rozet i ornamentów roślinnych. W środku również ambona z 2 poł. XVII w. z malowanymi wizerunkami Ewangelistów, chrzcielnica kamienna z XVI w. o kształcie kielicha. Kościół otoczony jest murem z kamienia polnego.

Kościół pw. Trójcy Świętej

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Jaworzno ( Powiat Oleski )

Kościół pw. Trójcy Świętej, parafialny. Data pierwszej lokalizacji świątyni nieznana. Pierwsza zachowana wzmianka mówi o wybudowaniu kościoła z początkiem  XVI w. „na miejscu dawniejszego”. W latach 1570-1660 pełnił on funkcję kościoła dla katolików parafii w Parzymiechach, gdyż kościół tamtejszy zamieniono na zbór kalwiński. W następnych wiekach przechodził kolejne modernizacje oraz dobudowywano mu kaplice. Orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej z wieżą czołową o konstrukcji słupowo-ramowej. Nakryty dachem siodłowym wspólnym dla całego korpusu kościoła, krytym gontem. Ściany zewnętrzne szalowane, wieża kryta dachem namiotowym, czterospadowym z latarnią i wieżyczką na sygnaturkę umieszczoną nad „tęczą”, nakrytą hełmem ostrosłupowym. Wewnątrz – ołtarz główny brokowy z XVII w.

Kościół pw. Trójcy Świętej

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Miejsce Odrzańskie ( Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski )
 • Telefon: +48 32 41 06 778

Kościół drewniany wybudowany w 1770 roku, o konstrukcji mieszanej – słupowej i zrębowej.

Kościół jest orientowany, salowy, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, zamknięty dwubocznie. Z boku duża zakrystia z lożą lokatorską na piętrze. Kruchta od frontu nawy. Jednokalenicowy dach jest kryty pomalowaną na czerwono blachą z wieżyczką w centralnej części zwieńczoną cebulastym hełmem blaszanym z latarnią. Dookoła nawy blaszany okap wzorowany na sobotach.

Kościół pw. Trójcy Świętej

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Krzywiczyny ( Powiat Kluczborski )
 • Telefon: +48 77 41 49 507

Kościół w Krzywiczynach został wzniesiony w 1623 r. przez cieślę Krzysztofa Bittnera, co upamiętnia napis na belce tęczowej. W zespole form architektonicznych wyróżnia się wieża, przechodząca w górnej kondygnacji z kwadratu w ośmiobok, nakryta ośmiobocznym daszkiem namiotowym. Podobnie jak w innych kościołach ewangelickich wnętrze wypełniają empory, podparte słupami. Ołtarz klasycystyczny z ok. 1800 r..

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. Wniebowstapienia NMP

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne | Szlak drewnianego budownictwa sakralnego
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Lasowice Małe ( Powiat Kluczborski )

Kościół filialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (parafia Chocianowice), wzmiankowany w 1447 r. zbudowany w 1688 r., orientowany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej o ścianach nieznacznie pochyłych, oszalowanych deskami. Całość nakryta dachem gontowym. Ołtarz główny i ołtarze boczne barokowe i rokokowe.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Uszyce ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 34 35 93 387

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wzmiankowany był już w 1386 r., obecny prawdopodobnie konsekrowany w 1517 r., był wielokrotnie przebudowywany.
W latach 1677-1821 był filią parafii w Zdziechowicach, od 1934 r. jest ponownie kościołem parafialnym. Orientowany, o konstrukcji zrębowej, z wieżą czołową o konstrukcji słupowej. Zewnętrzne ściany szalowane, dach siodłowy kryty gontem. Nad nawą sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę nakryta baniastym hełmem pokrytym blachą. Wieża szalowana, nakryta dachem namiotowym podbita gontem. Ołtarz główny barokowy z rzeźbami świętych z XVII w., obrazy z XVIII w.: Chrystus z krzyżem i Chrystus w glorii, inne obrazy współczesne. Droga krzyżowa z XIX wieku. Dzwon odlany w 1606 r. we Wrocławiu z polskim napisem.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Strony: