Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Przegląd obiektów - Atrakcje Turystyczne

Kategoria
Kategoryzacja (gwiazdki)
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Nazwa zawiera:

Liczba znalezionych obiektów 365

Tryb kompaktowy
Strony:

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Biestrzykowice , ul. Główna 2 ( Powiat Namysłowski )
 • Telefon: +48 77 41 94 638

Kościół powstał ok.  1639 r. W 1838 r. drewniana wieża została zastąpiona murowaną. W  1991 r. pożar zniszczył dach kościoła i część wyposażenia wnętrza. Wyremontowany w 1993 r.  Drewniany kościół jednonawowy, konstrukcji słupowo – ramowej. Orientowany. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z murowaną piętrową zakrystią z boku. Murowana wieża na planie kwadratu jest zwieńczona blaszanym dachem piramidalnym. Dach dwukalenicowy, kryty blachą. Wnętrze otynkowane. Strop płaski. Chór muzyczny z barokowym prospektem organowym z XVIII w. Ambona z poł. XVII w. Chrzcielnica z p. XVIII w. Zachowana płyta nagrobna (Ewa Poser) z 1611 r. z postacią zmarłej.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Krzyżowice ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 77 41 29 606

Poewangelicki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1580 r. Gotyckie prezbiterium z XV w. W XVII w. we wnętrzu kościoła wybudowano drewniane empory. W rękach katolików od 1945 r. - obecnie jako kościół filialny parafii w Pogorzeli. W 1963 r. odkryto polichromię w prezbiterium z początku XV wieku przedstawiającą Pokłon Trzech Króli, sceny z Ukrzyżowania, Świętego Jerzego i oblicze Chrystusa.

Kościół szachulcowy o nawie konstrukcji słupowo – ramowej. Murowane gotyckie trójboczne prezbiterium z boczną zakrystią. Z boku nawy kaplica pogrzebowa. Wieża drewniana konstrukcji słupowe zwieńczona ośmiobocznym gontowym hełmem iglicowym. Dach jednokalenicowy, kryty gontem. Wewnątrz również późnorenesansowa ambona z 1614 r. o gotyckiej podstawie z ok. XV w. oraz późnobarokowa figura anioła z XVIII w. trzymającego misę kamiennej chrzcielnicy z ok. 1500 r.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Radomierowice ( Powiat Opolski )
 • Telefon: +48 77 46 98 058

Poewangelicki kościół w Radomierowiach z lat 1786-90 został w 1945 przejęty przez kościół katolicki. Kościół szachulcowy o konstrukcji słupowo – ramowej, salowy, orientowany, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, zamknięty prostokątnie. Od frontu wieża szachulcowa z kruchtą w przyziemiu zwieńczona gontowym hełmem w kształcie dzwonu osadzonym na ośmiobocznym walcu. Jednokalenicowy dach czterospadowy kryty gontem. Wewnątrz zachowana empora, połączona z chórem muzycznym z prospektem organowym z ok. 1790 r., wsparta na ośmiu drewnianych słupach, podtrzymujących strop belkowy i dzielący wnętrze na trzy części. Ołtarz główny rokokowo – klasycystyczny z ok. 1790 r., pierwotnie ambonowy. Obecnie ambona postawiona oddzielnie. Chrzcielnica z k. XVIII w.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Bąków , ul. Braci Bassy 40 ( Powiat Kluczborski )
 • Telefon: +48 77 41 31 724

Kościół drewniany w Bąkowie pw. Wniebowstąpienia NMP należy do najstarszych i najbardziej interesujących w rejonie kluczborskim. Zbudowany na przełomie XV/XVI wieku, ok. 1550 r. został przejęty przez protestantów i przebudowany; od 1945 r. ponownie katolicki. Kościół późnogotycki, orientowany, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu ceglanym oszalowanym deskami. Wieża konstrukcji szkieletowo-słupowej. W kościele zachowały się polichromie ścienne z XVI wieku ze scenami Zwiastowania, Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Św. Prawdziwą perełką jest ołtarz główny – najstarszy na Śląsku tryptyk gotycki z 1370 r. /wysokość 2,97 m./. Wykonany został jako ołtarz maryjny, należący do kręgu Madonn na Lwie. Został przeniesiony do Bąkowa najprawdopodobniej z kościoła minorytów w Opolu po sekularyzacji zakonu w 1810 r. Odnowiony w całości w 1913 r. Rzeźbiony z malowanymi skrzydłami, część środkowa trójdzielna, pośrodku koronacja Matki Bożej zwieńczona ażurowym baldachimem z dwoma muzykującymi aniołkami. Poniżej kwatera z obrazem Ostatniej Wieczerzy malowana na desce z kartuszami herbowymi rodziny v. Seidlitz i v. Stertz, pod nim fryz gotycki z okrągłymi medalionami, w których są pelikany i walczący lew (symbol cnót). Po bokach części środkowej dwunastu apostołów. Na skrzydłach malowane postacie świętych niewiast. Na lewym święte: Cecylia i dwie męczennice Rozalia i Angela z Foligno, Urszula, Helena, Weronika i niewiasta z mieczem, na prawym święte: Katarzyna, Dorota, Małgorzata, Barbara, Agnieszka, Apolonia, Jadwiga, Elżbieta i Magdalena, na odwrocie ornament z wici roślinnej z XVII wieku. Na uwagę zasługuje także barokowa ambona z XVIII wieku oraz epitafia drewniane Elżbiety v. Frankenberg z malowidłem wotywnym i polskim napisem z 1676 roku. W 1614 roku do kościoła nabyto dzwon odlany przez Jakuba Goetz we Wrocławiu. W czasie II wojny światowej został odstawiony do hamburskiej składnicy dzwonów i znajduje się dziś w ewangelickim kościele w Fulda /Niemcy/. Drewniany kościół w Bąkowie do dziś służy wiernym i jest jedynym kościołem katolickim we wsi.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP - pojezuicki

Kościoły i klasztory | Szlak Świątyń Śląskiego Rzymu w Nysie
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Nysa , ul. Rynek Solny ( Powiat Nyski )
 1. Został wzniesiony z fundacji bpa Karola Ferdynanda Wazy w latach 1688-92. Jest pierwszą jezuicką budowlą sakralną na Śląsku. Z ołtarza głównego do naszych czasów zachowała się jedynie część górna. Polichromię w kościele wykonał nyski malarz Karol Dankwart – autor polichromii w bazylice jasnogórskiej.

 

Kościół pw. Wszystkich Świętych

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne | Szlak drewnianego budownictwa sakralnego
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Lasowice Wielkie ( Powiat Kluczborski )

Kościół pw. Wszystkich Świętych istniał już w 1447 r. Po jego pożarze w 1519 r. wzniesiono nowy. Obecny drewniany kościół parafialny zbudowano w 1599 r. Jest to kościół o konstrukcji zrębowej, orientowany, wieża budowana w konstrukcji słupowej o ścianach pionowych, nakryta dachem czterospadowym o wypukłych połaciach, nad nawą i prezbiterium dach siodłowy. Ściany na zewnątrz podbite gontem, od północy niskie soboty wsparte na słupach.

Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego i MB Częstochowskiej

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Sidzina ( Powiat Nyski )

Kościółek w polu – jest to odpustowy kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego i MB Częstochowskiej zbudowany w 1873 r. na miejscu XVII-wiecznej kapliczki.  Położony ok. 1,5 km przed zabudowaniami Sidziny polecany szczególnie dla zakochanych, bowiem magia tego kościółka skłoniła nie jedną niewiastę do powiedzenia sakramentalnego „tak”.

 

Kościół pw. Zwiastowania NMP

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Nysa , ul. Prudnicka ( Powiat Nyski )

Jest to niewielki kościół filialny parafii św. Jakuba, niegdyś należący do jezuitów. W 1372 r. Anna, wdowa po mieszczaninie nyskim Hanco Isenecherze, sfinansowała budowę niewielkiej kaplicy pod wezwaniem Bożego Ciała przy nieistniejącej już dziś Bramie Celnej. Ok. 1434 r. kaplica została rozbudowana do rozmiarów niewielkiego kościółka i wyposażona w dwa ołtarze. Świątynia została przekazana jezuitom w 1624 r. przez bpa wrocławskiego, arcyksięcia Karola Habsburga.

Kościół św. Anny i św. Jadwigi w Dębskiej Kuźni

Kościoły i klasztory

Kościół - według projektu Jana Kotuli wybudował w latach 1978-1981 ks. Prałat Franciszek Spilla, duszpasterz dębskiej parafii. Zbudowany został w stylu nowoczesnym, a poświęcony ku czci Św. Anny i Św. Jadwigi 18 października 1981 roku. W tym samym czasie powstał też nowy cmentarz. Kaplicę cmentarną wybudował pierwszy proboszcz ks. Jerzy Gallus, który pracował tu od 1982 roku, aż do śmierci w 1992 roku.Przy kościele działa chór parafialny oraz schola. Proboszczem parafii jest ks. Rufin Grzesiek.

Kościół św. Anny w Niemysłowicach

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Niemysłowice ( Powiat prudnicki )

Kościół reprezentujący styl gotycko – renesansowy został zbudowany jako zbór protestancki w miejscu piętnastowiecznej, drewnianej świątyni. Kościół pochodzi z szesnastego wieku. Budowlę ufundowała Magdalena z Wrbna. W bryle zewnętrznej dominuje od zachodu kwadratowa wieża. Ma ona pięć kondygnacji z wyraźnymi wydzielonymi uskokami. Na wyższych kondygnacjach są widoczne okienka prostokątne i strzelnicze.

Wnętrze kościoła jest dwunawowe, trójprzęsłowe, nakryte sześcioma polami sklepień krzyżowo-żebrowych, wspartych na dwóch kwadratowych filarach z wyciętymi narożnikami.  Pod wieżą sklepienie krzyżowo-żebrowe z datą budowy na zworniku (1568). Loże na chórach otwarte do wnętrza. Okna ostrołukowe z witrażami. Od strony wieży wznoszą się na dwóch kondygnacjach chóry. Na wyposażeniu kościoła jest kilka ciekawych elementów. Należy do nich chrzcielnica w kształcie czary podtrzymywanej przez anioła, loża kolatorska z herbem patronów kościoła z Łąki Prudnickiej, rzeźba przedstawiająca Jana Nepomucena, ambona z posążkami Ojców Kościoła oraz krucyfiks przedstawiający Ukrzyżowanego Jezusa. Wszystkie te zabytki pochodzą z XVIII wieku. Należy też zwrócić uwagę na obrazy. Najcenniejszy jest ten przedstawiający św. Annę w otoczeniu męża i córki Marii. Pochodzi on z drugiej połowy XVIII wieku. Kościół jest najcenniejszym zabytkiem Niemysłowic.

 

Kościół św. Dominika

Kościoły i klasztory | Szlak Świątyń Śląskiego Rzymu w Nysie

Kościół św. Elżbiety Węgierskiej

Kościoły i klasztory | Szlak Świątyń Śląskiego Rzymu w Nysie
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Nysa , ul. Aleja Wojska Polskiego 31 ( Powiat Nyski )
 • Telefon: +48 77 43 33 626
 • E-mail: parafia@nysaofm.pl
 • Strona Internetowa www.nysaofm.pl

Kościół św. Franciszka z Asyżu w Nysie

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Nysa , ul. Bramy Grodkowskiej 5 ( Powiat Nyski )
 • Telefon: +48 77 44 82 771

Wybudowany w 1659 r. z fundacji bpa Leopolda Wilhelma z Asyżu,  w tradycyjnym stylu kapucyńskim określanym jako barok toskański. Charakteryzuje go surowość formy, redukcja przesadnych ozdób i dekoracji.

Kościół św. Jakuba Apostoła

Kościoły i klasztory | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Małujowice ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 77 41 23 270

Gotycki kościół św. Jakuba Apostoła wzniesiony ok. 1309 r., częściowo przebudowany w XVI w., z zachowaną bogatą gotycką dekoracją kamieniarską. Na ścianach kruchty pozostałości renesansowej dekoracji sgraffitowej. Na wszystkich ścianach wnętrza odkryty w 1865 r. największy zespół gotyckich polichromii powstałych w 3 fazach: w 1360-70 r. na strychu (dzieło twórcy z Pragi), w 1 poł. XV w. w prezbiterium (sceny maryjne i symboliczne), przed 1483 r. na ścianach nawy (obszerny cykl scen ze Starego i Nowego Testamentu oraz z Sądem Ostatecznym – przykład tzw. „Biblii Pauperum”). Na stropie nawy polichromia z pocz. XVI w.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

 

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Nysa , ul. Księdza Piotra Ściegiennego 5 ( Powiat Nyski )
 1. Późnobarokowy, zbudowany w 1770 r. pierwotny kościół znajdował się na Starym Mieście i była to najstarsza parafia Nysy, jedna z najstarszych na Śląsku. Kolegiacki w latach 1477-1650. W 1663 r. został rozebrany w związku z budową fortyfikacji.

 

Kościół św. Jana Ewangelisty w Paczkowie

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Paczków , ul. Kościelna 13 ( Powiat Nyski )
 • Telefon: +48 77 43 16 505

Monumentalny kościół góruje ponad miastem i zwraca uwagę potężną wieżą i charakterystycznym wykończeniem dachu w formie tzw. "jaskółczych ogonów". Ta potężna budowla uchodzi za najsłynniejszy kościół warowny w Europie Środkowej i książkowy przykład gotyckiej architektury sakralnej. Kościół, jak głosi tradycja, zbudowano w miejscu rozebranej drewnianej świątyni. Budowę rozpoczęto w 1350 roku (trwała ok 30 lat), a jej promotorem był najprawdopodobniej biskup Przecław z Pogorzeli, panujący w latach 1341-1376. W XVI wieku, w obawie przed tureckimi najazdami, kościół przebudowano i ufortyfikowano, nadając mu funkcje obronne. 
Wewnątrz świątyni zachowały się cenne zabytki: rzeźby (m.in dzieła dłuta Wita Stwosza), neogotycki ołtarz, XIX-wieczna ambona oraz zabytkowa studnia, zwana "tatarską".
Szczególną uwagę zwracają także sklepienia świątyni, które znakomicie ilustrują bogactwo gotyckich rozwiązań różnorodnych form i typów. Główną nawę przesklepiają formy gwiaździste, nawy boczne posiadają sklepienia sieciowe. W jednej z kaplic znajduje się bardzo rzadki wariant sklepienia gwiaździstego. Przegląd ten uzupełniają także kolebkowo-krzyżowe sklepienia w kruchtach.


Źródło: Urząd Miejski w Paczkowie.

Kościół św. Krzyża wraz z cmentarzem Jerozolimskim

Kościoły i klasztory | Szlak Miary Jerozolimskiej w Nysie
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Nysa , ul. Mieczysława I ( Powiat Nyski )

Dawniej poza miastem Nysa na lekkim wzniesieniu zbudowano drewniany kościół pw. św. Krzyża. W 1633 roku na jego miejscu zbudowano już murowaną świątynię. Budowla ma gotycką formę, elementy renesansowe, a powstała w czasach baroku. W dokumencie umieszczonym w kuli wieżyczki w 1678 r. podano, że kościół ten zbudowano na pamiątkę męki Zbawiciela z zachowaniem prawdziwej odległości między domem Piłata a miejscem Ukrzyżowania.

Obok kościoła znajduje się grób Eichendorffa - śląskiego poety doby romantyzmu.

 

Kościół św. Michała Archanioła

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Prudnik , ul. Plac Farny 2
 • Telefon: +48 77 43 62 878

Jego obecna forma pochodzi z XVIII wieku i reprezentuje styl późnobarokowy.  Jest on murowany oraz trójnawowy. Wewnątrz olbrzymia galeria połączona z chórem i wieżą, a także przepiękny ołtarz z dwoma cherubinami oraz rzeźbą Chrystusa na zwieńczeniu. Na tylnej ścianie prezbiterium umieszczony została barokowy obraz przedstawiający Wniebowzięcie Matki Bożej. Ołtarz otaczają Ojcowie Kościoła: św. Augustyn, św. Grzegorz Wielki, św. Hieronim i św. Ambroży. W kościele uwagę przykuwa  także ołtarz Matki Bożej, ambona oraz umieszczona naprzeciw niej dla zachowania symetrii figura Nepomucena.

Kościół św. Mikołaja

Kościoły i klasztory | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Brzeg , ul. Jana Pawła II 9 ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 77 41 62 693

Kościół św. Mikołaja - gotycki, trzynawowy, wzniesiony w latach 1370-1417 w miejscu wcześniejszego, z jedną z najwyższych na Śląsku naw głównych (ok. 30 m). Wieże nadbudowane w latach 1884-1885. Po zniszczeniach wojennych odbudowany w latach 60-tych XX wieku. Z dawnego, bogatego wystroju wnętrza zachowane epitafia mieszczańskie - od renesansowych po barokowe. W prezbiterium gotycki tryptyk z 1500 r., w zakrystii cenne polichromie gotyckie (1418 -1428). W kościele bierze swój początek Szlak Średniowiecznych Polichromii.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

Kościół św. Mikołaja i św. Franciszka

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Otmuchów , ul. Pl. Wolności 1 ( Powiat Nyski )
 • Telefon: +48 77 43 15 346

Kościół św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego - barokowy, zbudowany w latach 1691-1693, z okazałą dwuwieżową fasadą wschodnią. Portal główny kamienno-marmurowy, wieże nakryte barokowymi hełmami baniastymi, nad wejściami bocznymi malowane zegary słoneczne. Bogaty, barokowy wystrój architektoniczny, malarski i sztukatorski oraz jednorodne stylistycznie wyposażone wnętrze z końca XVII w. z cennymi obrazami Michała Willmanna (tzw. "śląskiego Rembrandta") i jego warsztatu. Ponadto liczne obrazy z XVIII i XIX w. Także gotyckie i barokowe rzeźby.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

Strony: