Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Przegląd obiektów - Atrakcje Turystyczne

Kategoria
Kategoryzacja (gwiazdki)
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Nazwa zawiera:

Liczba znalezionych obiektów 365

Tryb kompaktowy
Strony:

Obwarowania miejskie w Głubczycach

Obwarowania i fortyfikacje
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Głubczyce ( Powiat Głubczycki )
 • Strona Internetowa www.glubczyce.pl

Powstałe w latach 1253-1282 mury miejskie składały się z 22 baszt i 3 wież bramnych wraz z fosą. Obecie zachowała się baszta z XIII w. oraz fragment murów.

Obwarowania miejskie w Namysłowie

Obwarowania i fortyfikacje
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Namysłów ( Powiat Namysłowski )
 • Strona Internetowa www.namyslow.eu

Obwarowania miejskie w Namysłowie wzniesiono w latach 1350-1359. W ich skład wchodziło 45 baszt i wież bramnych. W XV w. otoczono je częściowo fosami. Z obwarowań gotyckich ocalały fragmenty murów i 14 baszt.

Obwarowania miejskie w Nysie

Obwarowania i fortyfikacje

Od fortyfikacji nyskich, Nysa nosi nazwę miasta-twierdzy. Kompleks fortyfikacji nyskich rozpoczęto odnawiać i restaurować od 2005 r. Zwieńczeniem tych prac jest m.in. dzisiaj otwarty dla zwiedzających bastion św. Jadwigi. Cykliczną imprezą, która rozsławia to miejsce są Dni Twierdzy Nyskiej, podczas których inscenizuje się oblężenie miast przez wojska napoleońskie. Impreza ta została nagrodzona Certyfikatem Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kategorii wydarzenie, co potwierdziła Polska Organizacja Turystyczna przyznając jej również certyfiakt ogólnopolski.

Obwarowania miejskie w Paczkowie z XIV wieku

Obwarowania i fortyfikacje
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Paczków ( Powiat Nyski )
 • Strona Internetowa www.paczkow.pl

Bardzo dobrze zachowane średniowieczne mury obronne, miejscami wysokie na 7 metrów, zbudowane z kamienia łamanego, otaczają miasto regularnym owalem o długości 1200 metrów. To właśnie dzięki murom obronnym Paczków znany jest jako "polskie Carcassonne".

Dawniej mury sięgały 9 metrów. W ich ciągu osadzone były baszty łupinowe, z których do dziś przetrwało 19 (dawniej było ich 24). Ich wygląd jest różny - niektóre sięgają wysokościu murów obronnych, inne wyraźnie je przewyższają. W wielu z nich dobrze zachowały się liczne otwory strzelnicze.

Naprawy i gruntownego uporządkowania miejskich fortyfikacji dokonano w XIX wieku. W 1846 r. zburzono pozostałości muru zewnętrznego, a rok później rozebrano budynki i mosty bramne oraz zasypano fosę miejską, tworząc na jej miejscu planty miejskie.

 

Źródło: Urząd Miejski w Paczkowie

Ogród Botaniczny - Zagwiździe

Parki
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Zagwiździe , ul. Górki 4 ( Powiat Opolski )

Założony ponad 80 lat temu, a zrewaloryzowany niedawno przez mieszkańców wsi. Dziś zachwyca swym wyglądem. W konkursie Piękna Wieś Opolska 2007 uznany za najlepszy projekt odnowy wsi, w akcji "Opolskie Kwitnące", za najpiękniejszy obiekt rekreacyjny.

Opactwo cystersów

Kościoły i klasztory | Szlak cysterski
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Jemielnica ( Powiat Strzelecki )

Dawne opactwo cystersów fundowane przez księcia opolskiego Bolka I dla cystersów sprowadzonych po 1280 r. z Rud. Zamienione po kasacie konwentu w 1810 r. w kościół parafialny oraz plebanię i urzędy. Złożone z kościoła, klasztoru i budynków gospodarczych z ogrodami. Obecny barokowy kształt nadany w pierwszej połowie XVIII wieku. Wystrój wnętrza kościoła późnobarokowy (m.in. z obrazami M. Willmanna z końca XVII w.) i rokokowy z XVIII w.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

Opolska Nike

Fontanny, studnie, pomniki, figury | Trasa po obwodzie murów obronnych w Opolu
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Opole , ul. Plac Wolności ( Powiat Opole )

Pomnik Nike z Samotraki Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego

Osiedle hutnicze

Inne

Przy ul. Andrzeja osiedle hutnicze z około 1900 roku min drewniany dom  z końca XIX wieku. Domy osiedli robotniczych z XIX w.  przy ul. Miarki, ul. Waryńskiego, ul. Zielonej oraz kilka domów z 1900 roku przy ul. Dworcowej

Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny

Parki
Ten obiekt posiada Wirtualne Zwiedzanie
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Góra Świętej Anny , ul. Leśnicka 10 ( Powiat Strzelecki )
 • Telefon: +48 77 46 15 074
 • Strona Internetowa www.gsa.zopk.pl/

Obejmuje Chełm z jego najwyższym wzniesieniem Górą Świętej Anny (400 m n.p.m.), na której szczycie i stokach znajduje się sanktuarium św. Anny wraz z zespołem klasztornym i malowniczą kalwarią. Rdzeniem tego wulkanicznego wzniesienia jest bazaltowy słup skalny, będący ujściem magmy do krateru wulkanu. W jednym z wielu nieczynnych kamieniołomów utworzono rezerwat geologiczny Góra Świętej Anny, który stanowi ilustrację budowy geologicznej tych okolic. Specyficzne warunki glebowe i odrębność klimatyczna wpłynęły na kształtowanie się szaty roślinnej. Lasy, dawniej powszechne, zajmują obecnie tylko 21% powierzchni parku, są niejednolite i porozcinane polami uprawnymi. Pod względem przyrodniczym są jednak urozmaicone i bardzo interesujące. Spotyka się tu drzewostany bukowe, iglaste i mieszane. Najcenniejsze przyrodniczo obszary leśne objęto ochroną rezerwatową, tworząc np. rezerwaty chroniące buczyny: Lesisko, Boże Oko, Grafik, Biesiec, rezerwat geologiczny czy też ścisły rezerwat florystyczny Ligota Dolna. W 2004 r. Górę Świętej Anny - komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczny, urzekająco piękny i niepowtarzalny, uznano za pomnik historii. Rozpoczęto też starania o jej wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

 

Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Parki
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Jarnołtówek , ul. Pokrzywna 11 ( Powiat Nyski )
 • Telefon: +48 77 43 97 548
 • Strona Internetowa www.go.zopk.pl/

Obejmuje północne stoki i przedgórze Gór Opawskich leżących w płd-zach. części województwa, tuż przy granicy z Republiką Czeską. Nasz najwyższy szczyt Biskupia Kopa (889 m n.p.m.) ma interesującą budowę geologiczną i obfituje w liczne osobliwości przyrody. Można tu spotkać wiele rodzajów skał i form geologicznych. Masyw Biskupiej Kopy budują skały osadowe z okresu dewońskiego - piaskowce i łupki. Po ich dawnej eksploatacji pozostało wiele malowniczych wyrobisk, m.in. Gwarkowa Perć, Piekiełko, Morskie Oczko. Najlepiej zachowane wychodnie łupków można podziwiać na skałkach Karlikach, w Gwarkowej Perci i w nieczynnym kamieniołomie Dewon koło Jarnołtówka. Na terenie parku występuje ponad 500 gatunków roślin naczyniowych,w tym 35 chronionych i 163 gatunki zwierząt chronionych. Utworzono tu rezerwaty leśne Cicha Dolina z litymi lasami bukowymi w dolinie Bystrego Potoku oraz Las Bukowy na północnym stoku Góry Parkowej przy rzece Biała Głuchołaska, a także rezerwat geologiczno-krajobrazowy Nad Białką z reliktami dawnego górnictwa złota, m.in. szybami po odkrywkowej eksploatacji żwirów i piasków złotonośnych w XII i XIII w.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

Park Miejski

Parki
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Prudnik , ul. Parkowa ( Powiat Prudnicki )

Prudnicki park założony został w 1880 roku przez Towarzystwo Upiększania Miasta. Ideą założenia parku było połączenie go z okolicznymi lasami, co ułatwiać miało naturalną wędrówkę zwierząt mających stanowić jednocześnie jego atrakcję. Zadbano także aby poszczególne alejki parkowe kończyły się ciekawymi punktami np. widokiem na Biskupią Kopę. Z czasem park zyskiwał kolejne cenne elementy architektury ogrodowej w tym pomnik polującej Diany, fontannę, czy ogródek jordanowski. Jednym z takich elementów jest także Altana dawniej zwana pawilonem muzycznym. Metalowa, zdobiona altana jest najstarszym obiektem w parku. Dziś park jest miejscem wielu imprez plenerowych. Jest on także miejscem rekreacji, znajduje się tam kort tenisowy, boiska oraz plac zabaw dla dzieci.

Park na Wyspie Bolko w Opolu

Parki
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Opole , ul. Wyspa Bolko ( Powiat Opole )

Jest enklawą przyrodniczą w centrum miasta, jedną z najciekawszych i najlepiej zachowanych. Obejmuje naturalne lasy liściaste, malownicze łąki, kanały i stawy, które tworzą przyrodniczo-kulturowe założenie parkowe. Na tarasie przy wejściu głównym rozpoczyna się zabytkowa, główna oś widokowa parku, która dzieli go na dwie części. Oś na końcu zwieńczona jest wnętrzem krajobrazowym, tworzonym przez staw z wyspą i tarasem z budynkiem kawiarni. Obok stawu rośnie pomnikowy okaz dębu szypułkowego zwany piastowskim.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

Park w Dobrej

Parki
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Dobra ( Powiat Krapkowicki )

Zaprojektowany został w połowie XIX wieku przez Gustawa Meyera, znanego twórcę ogrodów. Cechą zabytkowego założenia jest wykorzystanie naturalnych warunków terenu - rzeki z jej naturalnymi rozlewiskami i lasu ze starym drzewostanem. Centralną częścią kompozycji parkowej jest polana ciągnąca się wzdłuż rzeki, będąca główną osią krajobrazową. Na obrzeżach parku zbudowano hotel parkowy w szwajcarskim stylu, zamieniony później na restaurację, po stawie parkowym pływano łódkami. W sąsiedztwie znajdowały się szklarnie o powierzchni 3,5 ha. śród rozlewisk rzeki Białki posadzono azalie i różaneczniki, których część podziwiać można do dziś.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

Park w Głogówku

Parki
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Głogówek ( Powiat Prudnicki )

Interesujący pod względem krajobrazowym i przyrodniczym dwukondygnacyjny park, znajdujący się w sąsiedztwie zamku, założono prawdopodobnie w XVI wieku, obecny kształt nadano w połowie XIX w. Należy do najlepiej utrzymanych obiektów tego typu w regionie. Można tu spotkać wiele okazów pomnikowych drzew oraz chronionych i rzadkich gatunków roślin. Pnie drzew oplatają liczne okazy kwitnącego bluszczu, w runie rośnie m.in. śnieżyczka przebiśnieg, miodunka ćma i złoć żółta, występuje wiele ginących w skali kraju gatunków mszaków. W parku zachowała się figura św. Jana Nepomucena z 1744 r.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

 

 

Park w Lipnie / Arboretum Lipno

Parki | Fontanny, studnie, pomniki, figury

Najstarszy park dendrologiczny w Polsce założony w 1782 r. zajmuje obszar ponad 4 ha. Warunki klimatyczne parku, który jest najcieplejszym miejscem regionu, sprzyjają wegetacji licznych gatunków roślin z różnych stron świata.

Na terenie Parku w Lipnie znajduje się Kapliczka Pustelnika, nazywana też Chatką Pustelnika. Według legendy postawili ją pod koniec XVIII wieku francuscy emigranci przebywający we włościach Praschmów, a mogiła, znajdująca się obok kapliczki, kryje szczątki jednego z jej budowniczych. Kapliczka, cała wykonana z drewna, z gankiem i niedużą dzwonnicą, spłonęła, po czym została odbudowana w latach pięćdziesiątych XX wieku. Wiosną i latem odbywają się tu nabożeństwa. W niedalekim otoczeniu kapliczki natrafić można na źródełko, obudowane kamiennym ocembrowaniem - pozostałość po osiemnastowiecznym założeniu parkowym - nazywane źródełkiem Fryderyka. Wcześniej, przy drodze wiodącej do kapliczki, znajduje się głaz narzutowy, którego obecność w tym miejscu sięga czasów zlodowacenia środkowopolskiego. Nieopodal znajduje się uroczysko nazywane „Piekiełko”. Widać tu pozostałości po osiemnastowiecznych urządzeniach parkowych, pamiętających pierwszego niemodlińskiego Praschmę. Za czasów Jana Nepomucena Karola było to tętniące życiem miejsce spacerów, zabaw i różnych innych przyjemności, służącym uciesze właściciela zamku i jego gości. Pełno tu było sztucznie uformowanych wysp, kanałów wodnych, po których pływano gondolami, ukrytych przejść i miejsc, o dziwacznych nazwach, tak jak np.: Niebo, Piekło, Pola Elizejskie; był tu też Amfiteatr, Plac Herbaciany i Wenecki Most. Stąd rozchodziły się drogi do innych obiektów parkowych, takich jak Pustelnia, Świątynka Węża, Chiński Pawilon czy Wieża Widokowa, po których ślad już całkowicie zaginął. Dziś trudno odnaleźć te wszystkie miejsca pomiędzy porośniętymi lasem wzniesieniami, jednak może się to komuś uda?

Park w Pokoju

Parki | Fontanny, studnie, pomniki, figury
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Pokój ( Powiat Namysłowski )

Zachowany barokowy ogród francuski i park angielski należą do najcenniejszych założeń parkowych w regionie. Jego założycielem był książę Carl Christian Erdmann, ówczesny właściciel Pokoju. W ogrodzie francuskim zachował się m.in. salon wodny (w wyniku katastrofy budowlanej pozostał jako rokokowa ruina) oraz żeliwny  odlew lwa. Autorem rzeźby jest znany wówczas artysta T.Kalide. W ogrodzie francuskim rośnie najstarsza i najokazalsza sosna wejmutka w Polsce. Obok w Winnej Górze, znajduje się malowniczy park angielski, urozmaicony stawami, kanałami, tajemniczymi budowlami i posągami. Na jednej z wysp zachowała się Świątynia Matyldy o antycznej sylwecie. Przetrwał pałacyk zwany Salonem i sztuczny kopiec - Wzgórze Minerwy.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

Park w Prószkowie

Parki
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Prószków , ul. Parkowa ( Powiat Opolski )

Jego początki sięgają czasów Królewskiego Instytutu Pomologicznego oddanego do użytku w roku 1868. Na terenie parku już wcześniej rosły drzewa - część obecnych okazów jest znacznie starsza od Pomologii np. dęby szypułkowe. Drzewa i krzewy sprowadzano z różnych stref klimatycznych m.in. z Europy, Bliskiego Wschodu, Chin, Indii, obu Ameryk, Afryki. Do 1895 roku w parku wysadzono 900 gatunków drzew i krzewów, a ogólna liczba ich odmian sięgała wtedy kilku tysięcy. Do najciekawszych gatunków, które obecnie możemy tu podziwiać należą m.in.: cypryśnik błotny, jodła olbrzymia, sosna rumelijska, dąb omszony, dąb czarny, śniegowiec wirginijski, miłorząb dwuklapowy, magnolia drzewiasta (jedna z najokazalszych w Polsce). Występuje także wiele interesujących gatunków roślin zielnych, głównie ozdobnych, m.in. cebulica syberyjska, epimedium alpejskie, rannik zimowy, szafirek armeński i bardzo rzadko spotykany w parkach zawilec niebieski.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

Pałac Biskupi w Nysie

Zamek, pałac, dworek | Muzeum/Skansen

Dawny Pałac Biskupów Wrocławskich, obecnie Muzeum w Nysie - okazała budowla w stylu baroku włoskiego, czteroskrzydłowa z dziedzińcem wewnętrznym, o bogatej dekoracji architektonicznej elewacji i wnętrz. Na elewacjach dziedzińca trzy malowane zegary słoneczne z 1708 i 1710 r. Po zniszczeniach wojennych odbudowywany w latach 1963-1984 z przystosowaniem do celów muzealnych.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

 

Pałac myśliwski w Zwierzyńcu

Zamek, pałac, dworek
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Zwierzyniec ( Powiat Nyski )

Został zbudowany w stylu barokowym przez bpa wrocławskiego Franciszka Ludwika Neuburga w latach 1713-1714. Obecnie jest własnością prywatną.

Pałac von Fürstenbergów

Zamek, pałac, dworek
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Tuły ( Powiat Kluczborski )
Strony: