Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Przegląd obiektów - Atrakcje Turystyczne

Kategoria
Kategoryzacja (gwiazdki)
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Nazwa zawiera:

Liczba znalezionych obiektów 365

Tryb kompaktowy
Strony:

Ratusz w Prudniku

Ratusze
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Prudnik , ul. Rynek ( Powiat Prudnicki )

Dzisiejsza forma ratusza wywodzi się z osiemnastego wieku. W wieku dziewiętnastym zarówno budynek, jak i przylegająca do niego wieża zostały podwyższone. Prudnicki ratusz nagrodzony został przez Generalnego Konserwatora Zabytków tytułem Zabytek Zadbany.

 

Ratusz w Strzelcach Opolskich

Ratusze
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Strzelce Opolskie , ul. Rynek ( Powiat Strzelecki )

Ratusz neogotycki, wzniesiony w latach 1844-1846 po spaleniu w 1827 r. poprzedniego XVI-wiecznego, z którego ocalała wieża. Złożony z dwupiętrowego korpusu wzniesionego na rzucie prostokąta i kwadratowej wieży zwieńczonej klasycystyczno-neogotyckim hełmem, wbudowanej częściowo w korpus.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

Regionalna Izba Śląska im. Konrada Mientusa

Muzeum/Skansen | Miejsca Pamięci

Izba muzealna została założona w 1978 r. przez Konrada Mientusa, pasjonata lokalnej historii Mieści się w niej ponad 500 pamiątek po naszych ojcach: różnego rodzaju narzędzia rolnicze, sprzęt gospodarstwa domowego (np. maselniczka, szufla do zboża, wiele innych). Na ścianach wiszą chomąta krowie i końskie, stary sprzęt gaśniczy, hełmy i mundury strażackie, stroje naszych babć. Znajdują się tam również instrumenty muzyczne kapeli Filów, stara porcelana, zegary i eksponaty sakralne. Kto chciałby zagłębić się w historię ma do dyspozycji księgozbiór o tematyce śląskiej, kronikę Dańca, monografię Ochotniczej Straży Pożarnej w Dańcu oraz historię kapeli Filów. W Izbie nie zabrakło również elementów egzotycznych – pan Konrad przechowuje pamiątki z misji w Peru pochodzącego z Dańca ks. Gintera Rychlikowskiego oraz z suweniry z Ziemi Świętej dostarczone przez brata Norberta Kleinerta z Antoniowa. Osobny kącik eksponuje sztukę odlewniczą: ogrodzenia nagrobne oraz epitafia hutników ozimeckich z XIX wieku. Regionalna izba Śląska im. Konrada Mientusa jest jedną z atrakcji gminy Chrząstowice. Do dziś, o czym wiemy na podstawie ksiąg pamiątkowych, odwiedziło ją ponad 30 tyś. gości z kraju i różnych zakątków świata. Swoją pasją pan Mientus zaraził wielu nauczycieli, którzy w swoich szkołach zaczęli urządzać kąciki czy izby na wzór tej w Dańcu.

Regionalna Sala Muzealna - Huta Kluczborska w Zagwiździu

Muzeum/Skansen | Zabytki techniki

W latach 1754-1755 król pruski Fryderyk II Wielki wydał osobiście rozkazy o utworzeniu w dzisiejszym Zagwiździu huty zwanej również na jego polecenie Hutą Kluczborską (Creutzburgerhutte - wg pierwszych zapisów). Stopniowo powstał w najbliższej okolicy cały kompleks zakładów hutniczych produkujących w pierwszym okresie głównie wyroby na potrzeby pruskiego przemysłu zbrojeniowego. Ponieważ huta powstała w kompleksie rozległych lasów, gdzie brakowało siły roboczej, podjęto już w 1754 roku decyzję o utworzeniu obok zakładu kolonii o nazwie Freidrichstal. Miejscowi zaczęli też używać na określenie tego miejsca dawnej nawy rzeki Budkowiczanki, która notowana jest w źródłach już w 1309 roku jako Zegwizd. W 1830 roku obok oficjalnej nazwy Friedrichstal podawana jest nazwa polska Szegwisz, a w 1845 Segwiźdź, skąd już tylko krok do dzisiejszego Zagwiździa. Część budynków po byłej Hucie Kluczborskiej była zajmowana do niedawna przez odlewnię żeliwa. Na obiektach tzw. młotowni (dawna Huta Karola - Karlshutte) istnieje w tej chwili udostępniony do zwiedzania kompleks zabytkowy budownictwa przemysłowego z XIX wieku, gdzie urządzono również salę muzealną z eksponatami związanymi z historią lokalną oraz pamiątkami po dawnej hucie.

Renesansowy ratusz w Otmuchowie

Ratusze
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Otmuchów , ul. Zamkowa 6 ( Powiat Nyski )
 • Strona Internetowa www.otmuchow.pl

Renesansowy ratusz z kwadratową wieżą, zbudowany w 1538 roku, rozbudowany o wieżę w 1605 roku. i często odnawiany po zniszczeniach wojennych. Na elewacji sgraffita z 1933 roku (wzorowane na renesansowej dekoracji wieży). W narożniku ratusza interesujący słoneczny "Zegar Paracelsusa" z 1575 roku.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

Restauracja Pałac Większyce

Restauracja | Zamek, pałac, dworek

Rezerwat przyrody Srebrne Źródła pomiędzy Dębską Kuźnią a Dańcem

Parki

Srebrne Źródła to rezerwat przyrody znajdujący się pomiędzy Dębską Kuźnią a Dańcem. Zajmuje powierzchnię ok. 23 ha. Położony jest w dolinie rzeki Jemielnicy. Występują tu dobrze wykształcone zbiorowiska łęgowe i grądowe (łęg wiązowo-jesionowy, łęg jesionowo-olszowy i grąd subkontynentalny). Brzegi srebrnego źródła porasta roślinność górska, dominuje lepiężnik biały. W rezerwacie znajduje się także jedyne na terenie województwa opolskiego stanowisko cisa pospolitego. Występują tu również inne chronione i rzadkie gatunki roślin, np. wawrzynek wilczełyko, kwitnące okazy bluszczu pospolitego, kruszczyk szerokolistny, porzeczka czarna, kopytnik pospolity, przytulia wonna, żywiec dziewięciolistny, żywiec cebulkowy, łuskiewnik różowy i przylaszczka pospolita. Obszar ten, ze względu na znaczne wartości krajobrazowe, już przed II wojną światową był chroniony na prawach rezerwatu. Niedaleko Srebrnego Źródła jeszcze do lat 70. XX w. stały potężne sosny i jodły liczące po 180 lat. Z tym miejscem wiążą się również ciekawe legendy, między innymi o zakopanym w lesie zbójeckim srebrze, które powoduje, że woda jest tutaj czysta jak srebro. Podobno w XVIII i XIX w. okoliczni mieszkańcy spotykali się tu w niedziele i święta, grała orkiestra, odbywały się tańce, działała strzelnica. Dziś panuje tu cisza i spokój.

Romańsko-gotycki kościół Narodzenia NMP w Kałkowie

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Kałków ( Powiat Nyski )
 1. Niegdyś nosił wezwanie św. Jerzego, prawdopodobnie zbudowany przez Templariuszy, pierwsze wzmianki pochodzą z 1295 r., rozbudowany w latach 1931-33.

 

Sanktuarium Annogórskie - Franciszkański zespół klasztorno-kalwaryjski

Kościoły i klasztory

Franciszkański zespół klasztorno-kalwaryjski powstały z fundacji szlacheckiego rodu Gaschinów dla franciszkanów sprowadzonych w 1655 r. Złożony z kościoła, klasztoru, dziedzińca arkadowego zwanego "Rajskim Placem", kalwarii tj. zespołu kaplic na stokach góry. Groty Lurdzkiej i domu pielgrzyma. Kościół św. Anny barokowy, z pozostałościami gotyckimi i nowszymi uzupełnieniami. Bogaty wystrój neobarokowy wykonany po 1882 r. Na sklepieniach malowidła, w ołtarzu głównym gotycka figura św. Anny Samotrzeciej z drugiej połowy XV w. Wyniesiony do godności bazyliki mniejszej w 1980 r. w 500-lecie istnienia sanktuarium, w 1983 r. nawiedzony przez papieża Jana Pawła II. Klasztor przyległy do kościoła zabudowany w latach 1733-1749. Grota Lurdzka usytuowana w sąsiedztwie, w miejscu dawnego kamieniołomu bazaltu, poprzedzona placem otoczonym 14 kaplicami-grotami. Kalwaria - zespół ok 40 kaplic położonych na stokach, tworzących Drogę Męki Pańskiej i Dróżki Matki Boskiej. Dom Pielgrzyma w sąsiedztwie dla ok. 1000 pielgrzymów.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

Sanktuarium św. Józefa oraz klasztor Franciszkanów

Kościoły i klasztory | Muzeum/Skansen | Miejsca Pamięci
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Prudnik-Las , ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 5 ( Powiat Prudnicki )
 • Telefon: +48 77 40 67 250

Opiekę nad obiektami sprawują Franciszkanie, którzy byli jednocześnie ich założycielami. Na początku dwudziestego wieku przy Sanktuarium wzniesiona została kopia Groty Lourdzkiej stanowiącej doskonałe miejsce do modlitwy. Odwiedzając Sanktuarium warto zwrócić uwagę także na znajdujące się przy nim drogę krzyżową oraz cmentarz przyklasztorny. Niewątpliwą atrakcją jest z pewnością związek klasztoru z osobą Polskiego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku przebywał tu ponad rok podczas swego internowania. Dziś zakonnicy udostępniają odwiedzającym celę, w której Prymas spędził kilkanaście miesięcy swego życia racząc ich jednocześnie historią tego uwięzienia. W klasztorze znajduje się także salka poświęcona osobie Kardynała.   Sanktuarium położone w cichym i malowniczym miejscu jest doskonałym punktem dla modlitwy, ale też odpoczynku na łonie natury. Przy Sanktuarium znajduje się drewniana, piętnastometrowa wieża widokowa z przepiękną panoramą na miasto.

Ścieżka dydaktyczna "Skrajem dawnej puszczy"

Inne

Ścieżka dydaktyczna "Skrajem dawnej puszczy"

 

Informacje podstawowe:

Ścieżka rozpoczyna się na terenie pozostałości parku podworskiego w Wierzbiu, gm. Łambinowice, kończy na parkingu leśnym w okolicach Sowina, gm. Łambinowice.

Wierzbie (50˚ 31' 60" N, 17˚ 36' 00" E) znajduje się około 1,5 km na południe od stacji kolejowej Łambinowice, przy trasie drogowej Łambinowice – Korfantów i Nysa – Niemodlin.

Trasa pieszo – rowerowa przebiega przez tereny gminy Łambinowice i Korfantów, leśnictwo Kuźnica Ligocka, nadleśnictwo Tułowice, Obręb Tułowice. Na obszarze gminy Łambinowice ścieżka obejmuje lasy oznaczone jako lasy wypoczynkowe.

Teren ten wykazuje duże zróżnicowanie siedliskowe.

Wzdłuż szlaku planuje się ustawienie 10 tablic tematycznych, które pomogą zapoznać się z walorami przyrodniczymi tego terenu oraz wyjaśnią niektóre zjawiska przyrodnicze. Po zakończonym zwiedzaniu ścieżki, na parkingu śródleśnym ”Sowin” przygotowane jest zadaszone miejsce na odpoczynek, a w odległości kilkunastu metrów od parkingu, na śródleśnej polanie wyznaczono pole namiotowe. Po uzgodnieniu z nadleśnictwem można tam również rozpalić ognisko.

Organizacja przejścia ścieżki:

Optymalna wielkość grupy 10 osób
Długość ścieżki pętla I - 11,4 km.
pętla II - 10 km
Czas przejechania
(bez postojów tematycznych)
1,5 godz.
Różnica wzniesień ok. 15 m.
Stopień trudności niewielki
Oczekiwany odbiorca każdy zainteresowany, w tym szczególnie młodzież w wieku szkolnym


Za logo ścieżki przyjęto trzy liście dębowe, wraz z żołędziami, jako symbol rodzaju charakterystycznego dla dawnej Puszczy Niemodlińskiej i rodzaju, którego okazy są uznawane najczęściej za pomniki przyrody na przedmiotowym obszarze (patrz załącznik).

Uczestniku leśnej wędrówki:

 • Nie zaśmiecaj lasu
 • Nie rozpalaj ognisk
 • Nie dewastuj urządzeń, które mają służyć Tobie i innym
 • Nie niszcz otaczającej przyrody
 • Zachowaj ciszę Odpoczywaj i obserwuj
 • Bywaj tu jak najdłużej i jak najczęściej

 

Omawiane zagadnienia, wg. punktów postoju:

 1. Planowana tablica wstępna- przebieg ścieżki, punkty tematyczne, informacje ogólne, podstawowe zasady i przepisy zachowania się na obszarze leśnym
 2. Obszar Chronionego Krajobrazu “Bory Niemodlińskie”- forma, zasięg, znaczenie +zespół parkowo – dworski w Wierzbiu- historia, stan obecny, platany klonolistne- pomniki przyrody
 3. 11 dębów- zespół 20, 250- letnich, pokaźnych dębów szypułkowych, w tym 3 pomników przyrody, jako pozostałość naturalnych łęgów dębowych+ zabytkowa aleja 200- letnich lip, dawny park leśny. Podstawowe różnice między dębem bezszypułkowym a szypułkowym
 4. Ostaniec - pomnik przyrody- 500- letni dąb szypułkowy, forma ochrony
 5. Sukcesja łąk wzdłuż strumienia Kiełcznica
 6. Leśniczówka Kuźnica Ligocka + daglezja zielona
 7. “Topiel” - torfowiskowy rezerwat przyrody w Zespole Przyrodniczo- Krajobrazowym “Topiel”- forma ochrony, zasięg, znaczenie. Legenda o Kiełcznicy. Melioracje przedwojenne. Powstanie torfowiska.
 8. Głaz narzutowy - Projektowany pomnik przyrody nieożywionej. Zlodowacenie środkowopolskie
 9. “Czarny Staw”- użytek ekologiczny, forma ochrony, zasięg, znaczenie. Zjawisko eutrofizacji, powstanie stawu- przemysłowe wydobycie torfu
 10. 100- letni las wejmutkowy- sosna wejmutka a sosna zwyczajna. Historia XIX- wiecznej trzebieży Puszczy Niemodlińskiej wraz z prowadzaniem doń obcych gatunków drzew.
 11. Parking leśny Sowin + pomnik przyrody- dąb bezszypułkowy

 

Źródło: http://www.lambinowice.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_lambi&lad=a&id_dzi=4&id_men=11

Ścieżka przyrodnicza: Kamionek – Kamień Śląski. Stanowisko susła mręgowanego

Parki
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Kamień Śląski ( Powiat krapkowicki )

Ścieżka przyrodnicza przebiega obok terenu, gdzie przeprowadzono udaną reintrodukcję susła mręgowanego. Po ponad 30 latach nieobecności na opolskich ziemiach „powrócił” tu w 2005 roku. Suseł ten jest pod ścisłą ochroną gatunkową w Polsce. Ścieżka rozpoczyna się w okolicach Parku Zamkowego w Kamieniu Śląskim. Idąc wzdłuż lotniska kierujemy się w stronę Kamionka i okrążamy łąkę zasiedloną przez susły.  Ostatnim punktem ścieżki jest wieża obserwacyjna.

Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna Kopalni Górażdże

Parki
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Górażdże ( Powiat krapkowicki )

W celu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej na terenie czynnego kamieniołomu wapieni, przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim, utworzono ścieżkę, ukazującą najciekawsze walory przyrodnicze tego terenu. Na liczącej 2 km trasie umieszczone są tablice z opisami, znajdują się tam też miejsca widokowe. Ścieżka rozpoczyna się od strony wsi Kamionek

Ścieżki rowerowe

Inne | Inne

Na terenie Gminy Zawadzkie głównie na obszarze leśnym zlokalizowanych jest około 65 km tras rowerowych mogących również służyć do pieszych wycieczek. Szkielet sieci ścieżek rowerowych stanowi pięć tzw. tras dalekobieżnych, które stanowią pomost łączący z trasami z innych regionów wchodzących w skład projektu „Rowerem po Śląsku”. Założeniem projektu jest utworzenie rozbudowanej sieci tras rowerowych w obrębie województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Skansen Maszyn Rolniczych - Stare Kolnie

Muzeum/Skansen | Zabytki techniki
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Stare Kolnie , ul. Zawadzkiego 1 ( Powiat Opolski )
 • Telefon: +48 77 46 92 598

Znajduje się w gospodarstwie agroturystycznym Lewandówka. Lecz nie tylko stanowi atrakcje tego miejsca. Można tu również wygodnie przenocować i smacznie zjeść tradycyjne potrawy, uczestniczyć w wypieku chleba, a 30 sierpnia w Święcie Pieroga.

Skansen u Michała

Muzeum/Skansen | Inne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Żędowice , ul. Powstańców ( Powiat strzelecki )
 • Telefon: +48 77 461 65 21
 • E-mail: gosit@turystyka.zawadzkie.pl

Pasjonat zbierania starych rzeczy Pan Michał Ibrom, który zbudował swój skansen aby przekazać młodszemu pokoleniu tradycje i obyczaje.

Skarbiec św. Jakuba w dzwonnicy przy bazylice św. Jakuba w Nysie

Inne

2 kwietnia 2005 r. został otwarty , wbudowany we wnętrze dzwonnicy, W Skarbcu znajduje się kolekcja arcydzieł zdobnictwa złotniczego w Nysie.

Spływy kajakowe, Młyn Bombelka

Inne | Spływy kajakowe

Oferta kajakowa, zarówno dla mniej wprawionych kajakarzy jak i dla tych, którzy uprawiają ten sport od lat. Stanowi ona doskonałe połączenie relaksu z aktywnym wypoczynkiem.

Spływy kajakowe, Młyn u Thiela

Inne | Spływy kajakowe

Oferta kajakowa, zarówno dla mniej wprawionych kajakarzy jak i dla tych, którzy uprawiają ten sport od lat. Stanowi ona doskonałe połączenie relaksu z aktywnym wypoczynkiem.

Stanice kajakowe

Parki | Spływy kajakowe

W ramach projektu Regionalnego Centrum Doliny Małej Panwi na obszarze gminy Zawadzkie powstały trzy stanice kajakowe w Kielczy, Żędowicach oraz Zawadzkiem. Przystanie w Kielczy i Zawadzkiem połączone są z miejscem do wypoczynku gdzie można zorganizować biwak bezpiecznie rozpalić ognisko a w ramach potrzeby schronić się przed deszczem.

Strony: