Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Przegląd obiektów - Atrakcje Turystyczne

Kategoria
Kategoryzacja (gwiazdki)
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Nazwa zawiera:

Liczba znalezionych obiektów 365

Tryb kompaktowy
Strony:

Bazylika św. Jakuba i Agnieszki

Kościoły i klasztory | Szlak Świątyń Śląskiego Rzymu w Nysie | Szlak śladami Marii Luizy Merkert w Nysie
Ten obiekt posiada Wirtualne Zwiedzanie

25 lipca 2009 roku, w Uroczystość św. Jakuba Starszego, Apostoła, w Watykanie, został podpisany Dekret papieski, który nadał kościołowi parafialnemu w Nysie tytuł „Bazyliki Papieskiej - Bazilica minor”, czyli Bazylika Mniejsza.

Bazylika Mniejsza w Nysie  jest jedną z największych świątyń gotyckich w skali kraju. Imponujący obiekt z licznymi skarbami sztuki wewnątrz m.in. z cennym zespołem rzeźby nagrobnej (XV-XVIII w.) W wystroju kilkunastu kaplic gotyckich ołtarze późnorenesansowe i barokowe. W kaplicach barokowych sztukaterie i polichromie F.A. Schefflera. Warte szczególnej uwagi: ołtarz główny - tryptyk późnogotycko-renesansowy, rzeźba św. Anny z 1500 r., chrzcielnica z końca XV w. W sąsiedztwie wolnostojąca dzwonnica późnogotycka.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

 

Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej

Szkółka, nauka | Parki | Inne

Zabudowania nadleśnictwa z 1910r. oraz Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie Zawadzkie

Ceres Opolska

Fontanny, studnie, pomniki, figury
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Opole , ul. Pl. Ignacego Daszyńskiego ( Powiat Opole )

Kamienna fontanna w formie bogato rzeźbionej monumentalnej studni, z alegorycznymi postaciami symbolizującymi zajęcia mieszkańców Opola.

Chatka Pustelnika

Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Lipno , ul. Działka nr 281 ( Powiat opolski )
 • Telefon: +48 77 460 62 95
 • E-mail: promocja.ife@niemodlin.pl

Cmentarz żydowski w Białej

Miejsca Pamięci | Judaica
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Biała , ul. Ogrodowa ( Powiat Prudnicki )
 • Strona Internetowa www.kirkuty.xip.pl/biala

Cmentarz żydowski w Białej powstały na początku XVII wieku na zachodnim stoku wzgórza zwanego Kopcem i zajmuje nieco ponad 0,5 ha. Ostatni pogrzeb odbył się w 1938 roku. Do dnia dzisiejszego przetrwało ponad 920 macew (niektóre uszkodzone), ale także fragmenty ogrodzenia, brama cmentarna z XVII wieku oraz fundamenty domu grabarza i domu przedpogrzebowego.

Cmentarz żydowski w Biskupicach k. Byczyny

Miejsca Pamięci | Judaica

Określenie lokalizacji tej nekropolii może sprawiać pewne kłopoty. Przemysław Burchard w swej książce "Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce" wymienia zarówno cmentarz w Biskupicach w województwie opolskim, jak i cmentarz w Byczynie, podając jednak ten sam opis. Jan Jagielski z Działu Dokumentacji Zabytków Żydowskiego Instytutu Historycznego używa określenia "cmentarz żydowski Żydów Z Byczyny, położony we wsi Biskupice". Wątpliwości mają też mieszkańcy - jedni mówią, że jest to teren Byczyny, inni - Biskupic. Cmentarz zlokalizowany jest w pobliżu drogi z Kępna do Kluczborka. Od przejazdu kolejowego za Byczyną należy przejść polami około czterystu metrów. Nekropolia jest malowniczo położona na niewielkim pagórku.

Niestety, niewiele wiadomo też o historii tego cmentarza. Brak jakichkolwiek danych w Żydowskim Instytucie Historycznym, nie ma też informacji w serwisie internetowym Jewishgen. Do dziś przetrwały resztki ogrodzenia oraz nieliczne nagrobki.

 

Żródło: www.kirkuty.xip.pl/byczyna

Cmentarz żydowski w Brzegu

Miejsca Pamięci | Judaica
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Brzeg , ul. Makarskiego ( Powiat Brzeski )
 • Strona Internetowa www.kirkuty.xip.pl/brzeg

Teren pod cmentarz żydowski w Brzegu został zakupiony w 1798 r. Pierwsze pochówki miały miejsce w 1801 r., ostatnie odbyły się w 1937 r. Nekropolia ma powierzchnię około 0,5 hektara, jest ogrodzona siatką, a zielona bramka z gwiazda Dawida pozostaje otwarta dla odwiedzających. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1806 r., łącznie do dnia dzisiejszego pozostało około 150 macew. Mimo kilku przewróconych i popękanych macew, nekropolia jest w dobrym stanie - w 2004 r. została uporządkowana przez lokalną młodzież. Miejsce to jest szczególnie warte zobaczenia, ze względu na nagrobkową symbolikę i wyjątkową atmosferę. Cmentarz żydowski znajduje się przy ul. Makarskiego, na prawo od cmentarza katolickiego.

tekst: Małgorzata Frąckowiak, źródło: www.kirkuty.xip.pl/brzeg

 

Cmentarz żydowski w Dobrodzieniu

Miejsca Pamięci | Judaica

W historii społecznosci żydowskiej Dobrodzienia jest kilka znaczących dat. W roku 1846 pożar miasta zniszczył synagogę wybudowaną w 1781 roku. Już w 1848 roku wybudowano nową synagogę, w 1850 dużą łaźnię, a w 1863 dwuklasową szkołę. W 1922 r. Dobrodzień (w jęz. niem. Guttentag) stał się miastem powiatowym. Do państwa niemieckiego należał od czasu kiedy Śląsk stał się pruski. Gdy w 1922 r. dokonano podziału powiatu lublinieckiego, Dobrodzień pozostał niemiecki miastem niemieckim. Od 1935 roku rozpoczęła się potajemna emigracja Żydów do USA i Szwajcarii. W listopadzie 1938 w "Kryształową Noc" spalono synagogę żydowskich zniszczono szereg żydowskich objektów, między innymi bardzo znany sklep w rynku należący do rodziny Siednerów. Ostatni Żydzi Dobrodzienia zginęli w obozach zagłady.

Cmentarz żydowski założony w końcu XVII wieku o pow. 0,54 hektara jest ogrodzony murem z cegły. Położony przy ul. Lublinieckiej (za skrzyżowaniem ulic Lublinieckiej i Topolowej skręcamu z Lublinieckiej w prawo i polna drogą jedziemy ok. 700 m w głab pól - cmentarz jest zlokalizowany w otoczeniu polnego zagajnika), z dala od miasta, wśród uprawnych pól przetrwał zawieruchę wojenną. Po wojnie, po opuszczeniu domu przycmentarnego przez rodzinę ostatniego grabarza i opiekuna cmentarza - dom wyburzono. Od tego czasu nikt się cmentarzem nie opiekował, chociaż jeszcze w 1971 roku na murze była tabliczka, że jest to cmentarz zabytkowy, ale potem została zerwana. Cmentarz zarastał i był dewastowany, a cegły z muru znikały.

Pierwsze próby odnowienia niszczejącego cmentarza poczyniono już w 1987 roku, ale do realizacji nie doszło. Dopiero w 2001 roku dzięki inicjatywie "Antyschematy" doszło do renowacji nekropolii. Młodzież Niemiec Izraela, Niemiec i Polski oczyściła teren z chaszczy, odkopano i podniesiono powalone nagrobki. Potłuczone części, których nie dało się złożyć, umieszczono na zachodnim murze tworząc lapidarium. Wejście zamknięto nową, metalową, ażurową bramą, na której umieszczona jest wykuta duża menora. Na cmentarzu znajduje się około dwustu płyt nagrobnych, a najstarszy nagrobek pochodzi z 1773 roku.

tekst: Ryszard Bielawski, źródło: www.kirkuty.xip.pl/dobrodzien

Cmentarz żydowski w Gogolinie

Miejsca Pamięci | Judaica
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Gogolin , ul. Wyzwolenia ( Powiat Krapkowicki )
 • Strona Internetowa www.kirkuty.xip.pl/gogolin

Cmentarz żydowski w Gogolinie zlokalizowany jest przy ul. Wyzwolenia, tuż obok cmentarza katolickiego. Nekropolia została założona przed 1862 rokiem. Ostatni pogrzeb odbył się w dniu 13 maja 1935 roku (według niektórych źródeł - w 1945 r.). Do dziś zachowało się kilkadziesiąt nagrobków.

 

źródło: www.kirkuty.xip.pl/gogolin

Cmentarz żydowski w Gorzowie Śląskim

Miejsca Pamięci | Judaica
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Gorzów Śląski , ul. Moniuszki ( Powiat Oleski )
 • Strona Internetowa www.sztetl.org.pl

Cmentarz żydowski w Gorzowie Śląskim został założony w pierwszej połowie XIX w. Znajduje się on przy obecnej ul. Moniuszki.
Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz. Według informacji uzyskanych od ludzi, w latach 60-tych XX w. na cmentarzu znajdowały się jeszcze nagrobki. Zostały one rozkradzione.

Na powierzchni ok. 0,3 ha zachowały się 2 leżące nagrobki (są one częściowo przysłonięte ziemią). Być może pod ziemią znajduje się więcej nagrobków.

Teren cmentarza znajduje się na terenie zespołu szkół i jest ogrodzony oraz otoczony opieką.

 

źródło: www.sztetl.org.pl

Cmentarz żydowski w Grodkowie

Miejsca Pamięci | Judaica
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Grodków , ul. Krakowska ( Powiat Brzeski )
 • Strona Internetowa www.sztetl.org.pl

Cmentarz żydowski w Grodkowie (ul. Krakowska) został założony w 1833 r., jednak oficjalne zakupienie ziemi nastąpiło dopiero 24 kwietnia 1846 r. Znajdował się on poza granicami miasta, przy Oppelner Strase (obecna ul. Krakowska). Wcześniej zmarłych Żydów chowano przy swoich domach. Podczas II wojny światowej Niemcy całkowicie zdewastowali cmentarz.

Na powierzchni 8,23 ha nie zachował się żaden nagrobek. Obecnie teren częściowo zajmuje boisko sportowe, a częściowo jest to pusty plac porośnięty trawą.

 

Źródło: www.sztetl.org.pl

Cmentarz żydowski w Głogówku

Miejsca Pamięci | Judaica
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Głogówek , ul. Olszynka ( Powiat Prudnicki )
 • Strona Internetowa www.sztetl.org.pl

Cmentarz żydowski w Głogówku został założony przed 1821 r., poza ówczesnymi granicami miasta, w lesie po lewej stronie drogi do Krapkowic (przy obecnej ul. Olszynka). Ostatni znany pochówek odbył się 15 marca 1936 r. Według danych Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego ostatni pochówek miał miejsce w 1945 r.

Na powierzchni 0,37 ha zachowało się około 65 nagrobków, z których część jest przewrócona na ziemię. Najstarszy nagrobek pochodzi z 19 sierpnia 1821 r. i należy do Gitel Lowe. Macewy są wykonane z wapienia i piaskowca. Zachowały się inskrypcje nagrobne wykonane w języku hebrajskim i niemieckim.

W 1976 r. miejscowi kamieniarze zrabowali z cmentarza liczne czarne marmury, z których były wykonane nagrobki w męskiej części kirkutu. Teren cmentarza jest zaniedbany, zarośnięty krzakami i lasem. Częściowo zachowało się ogrodzenie.

Ciekawostką jest, że na cmentarzu są pochowani członkowie rodziny Johny'ego Kerry’ego, który w 2004 r. kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ma on żydowskie korzenie wywodzące się właśnie z Głogówka.

 

źródło: www.sztetl.org.pl

Cmentarz żydowski w Głubczycach

Miejsca Pamięci | Judaica

Gmina żydowska w Głubczycach posiadała dwa cmentarze. Najstarszy z nich założono w 1814 roku, w ślad za rozporządzeniem króla, nakazującym skupiskom żydowskim organizowanie własnych miejsc pochówku w pobliżu miejscowości zamieszkania. Przez wiele lat wyznawcy judaizmu zmuszeni byli do transportowania zwłok do najbliższego istniejącego cmentarza żydowskiego. Powodowało to istotne zagrożenie epidemiczne. Nowy przepis miał za zadanie zmienić istniejący stan rzeczy. Pierwszy cmentarz żydowski w Głubczycach powstał przy obecnym Placu Sportowym. W wyniku zniszczeń dziś w tym miejscu nie ma już nagrobków, teren nekropolii został zabudowany.

W 1896 roku założono w Głubczycach kolejny cmentarz żydowski. Niewykluczone, że decyzja ta była spowodowana chęcią przeniesienia pochówków poza teren zabudowany. Nowy cmentarz powstał przy obecnej ul. Wrocławskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie nekropolii chrześcijańskiej. Również ta nekropolia uległa zniszczeniu. Dziś cmentarz porastają chaszcze, wśród których można odnaleźć dziesiątki potrzaskanych fragmentów nagrobków. Teren otoczony jest ceglanym murem, z bramą zamkniętą zardzewiałą kłódką.


tekst: K. Bielawski, źródło: www.kirkuty.xip.pl/glubczyce

Cmentarz żydowski w Kędzierzynie-Koźlu

Miejsca Pamięci | Judaica

Cmentarz żydowski w Kędzierzynie-Koźlu został założony w 1814 r. na terenie gminy Reńska Wieś w okolicy wsi Dębowa. Jego powierzchnia wynosiła 0,28 ha. Niestety o jego historii nie ma zbyt wielu informacji. Nekropolia została częściowo zniszczona przez Niemców w czasie II wojny światowej, ale wciąż istniała po jej zakończeniu. Musiało pozostawać tam w owym czasie sporo macew, skoro 10 marca 1948 r. Wojewódzki Komitet Żydowski otrzymał od Rady Wojewódzkiej dla Ślaska-Dąbrowy polecenie uprzątnięcia cmentarza w Koźlu i usunięcia z niego (w tym z nagrobków) niemieckich napisów. W 1994 r. widocznych było tam jeszcze kilka macew z niemiecko-hebrajskimi inskrypcjami. Obecnie odnaleźć można tylko elementy porozbijanych macew, kilka podstaw pod nagrobki oraz dwie nieczytelne górne części macew.

Dojście na cmentarz nie jest proste, najlepiej jest spytać kogoś z okolicznych mieszkańców o dokładną drogę. Można też oczywiście spróbować znaleźć go samemu, kierując się następującymi wskazówkami: jadąc z Kędzierzyna-Koźle do Raciborza drogą numer 45 zjechać w drogę prowadzącą do Dębowej. Cmentarz mieści się za pierwszym leśnym skrzyżowaniem. Z samej drogi cmentarz jest niewidoczny, należy wejść w głąb lasu.

tekst: Małgorzata Frąckowiak, źródło: www.kirkuty.xip.pl/kedzierzynk

Cmentarz żydowski w Kietrzu

Miejsca Pamięci | Judaica
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Kietrz , ul. Okopowa ( Powiat Głubczycki )
 • Strona Internetowa www.sztetl.org.pl

Cmentarz żydowski w Kietrzu (ul. Okopowa) został założony w 1845 r.
Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz, wywożąc większość nagrobków.

Po wojnie, około 1945 r. lokalne władze przeprowadziły prace porządkowe na cmentarzu. Jednak w późniejszych latach cmentarz został zaniedbany i obecnie nie ma po nim żadnego śladu. W jego miejscu znajduje się park.

 

źródło: www.sztetl.org.pl

Cmentarz żydowski w Kluczborku

Miejsca Pamięci | Judaica
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Kluczbork , ul. Opolskie ( Powiat Kluczborski )
 • Strona Internetowa www.sztetl.org.pl

Cmentarz żydowski w Kluczborku (ul. Opolska) został założony w 1926 r. Wcześniej zmarłych chowano w pobliskim Kraskowie. W 1928 r. wybudowano dom przedpogrzebowy, który był jednocześnie siedzibą stowarzyszenia Chewra Kadysza. Umieszczony w tym orientalnym domu pogrzebowym napis głosił "Der Vater und Forderer des Gedankens, in der Stadt einen neuen Friedhof zu schaffen, Kaufmann Fritz Grünberger, konnte der Einweihung desselben und der Leichenhalle nicht mehr beiwohnen Er war der erste, welcher auf dem neuen Friedhof zur letzten Ruhe gebettet wurde", co tłumaczy się na język polski: "Ojcem i pomysłodawcą utworzenia nowego cmentarza w mieście był  kupiec Fritz Grünberger, który nie mógł uczestniczyć w inauguracji kostnicy. Był pierwszym, który został wprowadzony na nowy cmentarz do odpoczynku." Fritz Grünberger był zamożnym kupcem.
Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz. W 1939 r. wysadzono dom przedpogrzebowy. Po wojnie, ówczesne władze zezwoliły na urządzenie w tym miejscu cmentarza poległych żołnierzy radzieckich.

Na terenie cmentarza nie zachowały się żadne nagrobki.

Prawdopodobnie przy bramie wejściowej na sąsiedni cmentarz komunalny znajduje się 6 macew. Nie ustalono miejsca ich pochodzenia. Brak inskrypcji w języku hebrajskim i typowych zdobień nagrobnych. Inskrypcje w języku niemieckim wskazują na członków rodziny Hoffmann.

 

źródło: www.sztetl.org.pl

Cmentarz żydowski w Krapkowicach

Miejsca Pamięci | Judaica
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Krapkowice , ul. Kolejowa ( Powiat Krapkowicki )
 • Strona Internetowa www.sztetl.org.pl

Cmentarz żydowski w Krapkowicach (ul. Kolejowa) został założony w 1824 r. Został on założony poza granicami miasta, na uboczu nad rzeką Odrą. Rozrastająca się liczebnie krapkowicka gmina żydowska powiększała systematycznie teren cmentarza, który został otoczony ceglanym murem. Ostatni znany pochówek odbył się 23 kwietnia 1925 r.
W czerwcu 1943 r. cmentarz ten został przejęty na własność przez Gestapo.

Na powierzchni 0,29 ha zachowało się 48 nagrobków pochodzących z XIX w. Macewy wykonano z wapienia i mieszanych piaskowców. Zachowały się inskrypcje nagrobne w języku hebrajskim i niemieckim. Cmentarz jest ogrodzony kamiennym murem. Teren jest zaniedbany i częściowo zarośnięty chaszczami.

 

Źródło: www.sztetl.org.pl

Cmentarz żydowski w Kraskowie k/Kluczborka

Miejsca Pamięci | Judaica

Cmentarz żydowski w Kraskowie powstał w drugiej połowie XVIII wieku. W 1765 roku kraskowscy Żydzi nabyli parcelę z przeznaczeniem na cmentarz, zobowiązując się jednocześnie do uiszczania za każdy pochówek opłaty w wysokości 1 talara oraz przekazywania corocznie dla zarządcy miejscowych dóbr i proboszcza parafii w Kuniowie "sześciu sztuk porządnych chusteczek do nosa". Nekropolia była wykorzystywana przez Żydów z Kraskowa, Wołczyna, Byczyny i Kluczborka. W 1847 r. Krasków został oficjalnie przyłączony do gminy żydowskiej w Kluczborka, która to tym samym przejęła kraskowski cmentarz. W 1890 roku wybudowano dom pogrzebowy, a teren nekropolii ogrodzono. Przypuszczalnie pod koniec lat dwudziestych XX wieku cmentarz został oficjalnie zamknięty.

Nekropolia położona jest wśród pól. Dziś wśród zarośli można odnależć kilkadziesiąt nagrobków, na których zwracają uwagę uskrzydlone klepsydry. Najstarsza zachowana macewa pochodzi z 1811 roku. Przetrwała ceglana konstrukcja bramy, widoczne są także resztki cmentarnego muru.

Jadąc od strony Opola, należy na rogatkach Kluczborka przy torach kolejowych skręcić w lewo, w kierunku Kraskowa . Przy wjeździe do wsi jest widoczny mały drogowskaz dla rowerzystów, wskazujący kierunek drogi do cmentarza. Do nekropolii wiedzie polna droga.

 

tekst: K. Bielawski, źródło: www.kirkuty.xip.pl/kraskow

Cmentarz żydowski w Leśnicy

Miejsca Pamięci | Judaica
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Leśnica , ul. Starostrzelecka ( Powiat Strzelecki )
 • Strona Internetowa www.kirkuty.xip.pl/lesnica

Cmentarz żydowski w Leśnicy założony został przed 1841 rokiem. Położony jest przy ulicy Starostrzeleckiej, teren nie jest zamykany. Zachowało się kilkadziesiąt nagrobków, w większości ustawionych przypadkowo. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1841 roku, większość inskrypcji na macewach to napisy w języku hebrajskim i niemieckim. Cmentarz nie jest mocno zdewastowany. W 1980 roku z inicjatywy władz miejskich dokonano prac porządkowych oraz naprawiono ogrodzenie.

tekst: Artur Cyruk, źródło: www.kirkuty.xip.pl/lesnica

Cmentarz żydowski w Lewinie Brzeskim

Miejsca Pamięci | Judaica
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Lewin Brzeski , ul. Powstańców Śląskich ( Powiat Brzeski )
 • Strona Internetowa www.fodz.pl

Cmentarz żydowski położony przy ul. Powstańców Śląskich, został założony w 1880 roku. Pierwsi Żydzi zaczęli sprowadzać się do miejscowości w XVIII wieku. W 1937 roku Lewin Brzeski zamieszkiwało 30 Żydów. Cmentarz żydowski został zdewastowany. Do dzisiaj nie zachowały się żadne fragmenty nagrobków. Teren kirkutu został częściowo zabudowany.

 

źródło: www.fodz.pl

Strony: