Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Przegląd obiektów - Atrakcje Turystyczne

Kategoria
Kategoryzacja (gwiazdki)
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Nazwa zawiera:

Liczba znalezionych obiektów 365

Tryb kompaktowy
Strony:

Dom Wagi Miejskiej

Kamienica
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Nysa , ul. Sukiennicza 2 ( Powiat Nyski )

W bloku śródrynkowym stoi Dom Wagi Miejskiej. Pozostał jako jedyny z budynków dawnych instytucji publicznych. Tę okazałą budowlę z 1604 r. wykonaną w stylu renesansu północnego, kiedyś bogato zdobiły malowidła i rzeźby. Do dziś pozostała figura Justitii. Po zniszczeniach 1945 r. dokonano bowiem niepełnej rekonstrukcji tego domu.

Obecnie Dom Wagi Miejskiej jest siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Domek lodowy

Inne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Opole , ul. Barlickiego 2a ( Powiat Opole )
 • Telefon: +48 77 441 62 21

Obiekt w przeszłości był siedzibą Towarzystwa Łyżwiarskiego założonego w Opolu w 1908 roku. Zabytkowy budynek drewniany, po wojnie mieścił kawiarnię i siedzibę PTTK. Został wyremontowany po powodzi z 1997 r., aktualnie mieści się w nim restauracja.

Drewniana kaplica cmentarna pw. Świetego Krzyża

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Ligota Górna ( Powiat Kluczborski )
 • Telefon: +48 77 41 81 552

Drewniana kaplica cmentarna w Ligocie Górnej, zbudowana w 1787 roku przez cieślę Jana Kabałę. Orientowana, drewniana konstrukcji zrębowej, z wieżyczką konstrukcji słupowej. Bezpośrednio po II wojnie nie wykorzystywana, dopiero w 1974 roku dotychczas ewangelicka kaplica stała się współwłasnością katolickiej i protestanckiej parafii. Przystąpiono do remontu, który zakładał przesunięcie obiektu o 10-15 m., w celu poprawienia lokalizacji i uniknięcia wycinki starych drzew. Ze starego materiału zachowano jedynie 2 podciągi i 2 słupy podtrzymujące emporę. Również zmieniono wieżę, która poprzednio wybudowana na zachodniej ścianie kaplicy, teraz wyrasta z kalenicy dachu.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Drewniany kościół ewangelicki pw. Świętego Wawrzyńca

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Nasale ( Powiat Kluczborski )
 • Strona Internetowa www.byczyna.pl

Kościół drewniany ewangelicki pw. św. Wawrzyńca, zbudowany został w XVI wieku w Zdziechowicach, pow. Olesno. Tam został przebudowany w 1730 r. W okresie międzywojennym został przeniesiony do Nasal. Działania wojenne przerwały rekonstrukcję i do dziś kościół pozostał bez wieży - widoczny jest tylko obrys fundamentów. Od 1945 roku użytkują go ewangelicy. Kościół posiada konstrukcję zrębową, orientowany, na podmurowaniu z cegły. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Ecce Homo z II połowy XIX w. Organy w stylu rokokowym.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

 

Ps.  Dnia 11.05.2010 kościół doszczętnie spłonął.

Drewniany kościół w Maciejowie

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Maciejów ( Powiat Kluczborski )

Drewniany kościół w Maciejowie wzmiankowany był już w 1446 r. W roku 1532 r. przejęty przez protestantów. Obecny, zbudowany został na przełomie XVI/XVII wieku w konstrukcji zrębowej na podmurowaniu ceglanym. Jest jednym z najmniejszych kościołów drewnianych powiatu kluczborskiego. Wyposażenie pochodzi z XVII i XVIII wieku. W 1696 roku kościół wyremontowano i rozbudowano. Z tego właśnie roku pochodzi ołtarz z postaciami św. Jana Ewangelisty, Katarzyny i Floriana, Jana Chrzciciela, Mojżesza oraz niezidentyfikowanej świętej. Całość wnętrza wykonano w stylu barokowym. W 1850 roku burza strąciła wieżę, którą zastąpiono przedłużonym dachem. Rok później zamontowano balustradę przed ołtarzem, a w 1861 roku organy. W kościele były trzy dzwony. Największy z nich został poświęcony przed 1926 r. W okresie II wojny światowej dwa większe zostały zabrane na potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. 30 czerwca 1996 roku został poświęcony średni 100 kilogramowy dzwon w tonacji “g”. Maciejów jest również miejscem nieodłącznie związanym z życiem i pracą najsłynniejszego polskiego pszczelarza ks. Jana Dzierżona. Do dziś znajduje się tutaj pasieka zarodowa wraz z dworkiem, w którym spędzał ostatnie chwile i pracował.

 

Żródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Dworek w Zbicku oraz park pałacowy

Zamek, pałac, dworek | Parki

Zbicko to dawny książęcy dworek myśliwski, który powstał tu za czasów panowania książąt piastowskich. W epoce Fryderyka Wielkiego istniała tu niewielka huta żelaza. Następnie miejscowość zniknęła z mapy, gdyż w okolicy Lędzin powstał Wielki Staw Kalicha. Później Zbicko stało się folwarkiem, często zmieniającym właściciela. Wypasano tam bydło i źrebięta. Około roku 1800 zbicki folwark przeszedł w ręce radnego Opola - Promnitza. W 1850 roku majątek objął pruski rotmistrz Reymann, fundator kościoła w Lędzinach, który aktywnie uczestniczył w osuszaniu Stawu Kalicha i zamiany jego terenów na nowe pastwiska. po Reymanie właścicielami Zbicka byli: Wurtenberg i Padrock. W 1901 r. w Zbicku ustanowiono Państwowy Urząd Nadleśniczy. Obecnie w Zbicku znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Monar.

Dwuramienna Lampa Gazowa w Niemodlinie

Fontanny, studnie, pomniki, figury

Ważącą ponad 700 kg latarnie umieszczono na rynku w Niemodlinie w 1909 r. Kunsztownie wykonany żeliwny odlew, z bogatymi zdobieniami w kształcie liści akantu, zwieńczał wielki szklany klosz, a pod nim dwa mniejsze, trzymane przez skrzydlate smoki, przytwierdzone ogonami do trzonu latarni. Ciężką i wysoką konstrukcję osadzono na betonowym cokole.

Festiwal Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in memoriam

Inne | Inne

Festiwal Gaude Mater Polonia- Wincenty z Kielczy in memoriam jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym gminy Zawadzkie. Festiwal odbywa się co roku, od prawie dziesięciu lat. Jest formą uczczenie twórczośći samej osoby Wincentego, pierwszego polskiego kompozytora i autora hymnu Gaude Mater Polonia. Przez wiele lat postać Wincentego kojarzona była z Kielcami ,jednak w trakcie badań historycznych okazało się iż miejscem narodzin kompozytora jest Kielcza. Imię Wincentego zgodnie z założeniem patronuje, a nie ogranicza imprezę, dlatego program koncertów jest bardzo urozmaicony, a wypełnia go udział zespołów  chóralnych i kameralnych, specjalizujących się w muzyce dawnej i muzyce średniowiecza oraz znakomitych solistów. Koncert rozpoczynający Festiwal Gaude Mater Polonia- Wincenty z Kielczy in memoriam zawsze odbywa się w kościele św.Bartłomieja w Kielczy. Festiwal swoim zasięgiem obejmuje teren całego województwa opolskiego, organizatorem wydarzenia jest Filharmonia Opolska. W Kielczy występowali wybitni artyści m.im: Konstanty Andrzej Kulka – światowej sławy skrzypek i Piotr Gębalski – wybitny organista.

Figura św. Floriana

Fontanny, studnie, pomniki, figury

Figurę św. Floriana postawiono na niemodlińskim rynku w 1717 roku. Stała tam prawie 200 lat, do czasu kiedy w 1906 roku z nieznanych dzisiaj powodów zastąpiono ją nową – rzeźbą wykonaną z bolesławieckiego piaskowca, posadowioną na wysokim cokole, łącznie prawie czterometrowej wysokości. Posąg w niezmienionej formie stoi do dziś w miejscu, gdzie postawiono go ponad 100 lat temu.

Figura św. Jana Nepomucena

Fontanny, studnie, pomniki, figury
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Prudnik , ul. Rynek ( Powiat Prudnicki )

Barokowy monument wzniesiony został ku czci patrona dobrej spowiedzi, spowiedników oraz dochowania tajemnicy, niegdyś patrona pól i urodzaju. Zawiera kilka chronogramów z datami odwołującymi się między innymi do życia świętego oraz powstania pomnika. Na cokole znajdują się także liczne napisy zawierające prośby o opiekę nad miastem.

Figura św. Jana Nepomucena

Fontanny, studnie, pomniki, figury
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Opole , ul. Pl. Wolności 2 ( Powiat Opole )

Późnobarokowa figura Św. Jana Nepomucena z 1711-12 r., ustawiona obok głównego portalu klasztoru franciszkanów.

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

Fontanna - Staw Zamkowy

Fontanny, studnie, pomniki, figury
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Opole , ul. Norberta Barlickiego ( Powiat Opole )

Fort Wodny (Fort Blockhaus)

Obwarowania i fortyfikacje
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Nysa ( Powiat Nyski )

Wybudowany został naprędce w 1741 roku jako trójkątna flesza o nazwie "Bialska". Był wielokrotnie przebudowywany. Pierwotnie na majdanie fortu znajdował się blokhauz - forteczka umożliwiająca okrężną obronę w przypadku zdobycia fortu. Stąd wzięła się nazwa "Otoczona wodną fosą". W roku 1807, podczas bitwy o Nysę, stanowiła miejsce zaciekłych bojów. W obecnym kształcie z traktem koszarowym, prochownią, remizami artyleryjskimi oraz latryną, poddana remontowi, stanowi wyjątkowo urokliwe miejsce w głębi Parku Miejskiego. Jest scenerią inscenizacji bitew o Nysę i innych imprez plenerowych. Obecnie administrowana przez Nyski Dom Kultury.

 

Źródło: Park Kulkturowo - Przyrodniczy Twierdza Nysa. Kulturowe Dziedzictwo Nyskich Fortyfikacji. Nysa

Fortyfikacje w Kędzierzynie-Koźlu

Obwarowania i fortyfikacje | Zabytki techniki
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Kędzierzyn-Koźle ( Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski )

Fort złożony z fortyfikacji lewobrzeżnych (obejmujących miasto Koźle) i prawobrzeżnych, ziemno –ceglanych typu bastionowego. Założony na pocz. XVIII w. na miejscu murów miejskich. Przebudowany w latach 1744-45 przez wojska pruskie. W XIX i XX w. fragmenty fortyfikacji częściowo zabudowano, częściowo przekształcono w park i ogrody, adaptując zabudowania twierdzy na różne cele użytkowe.

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

Dziś organizowne są tu Dni Twierdzy Koźle.

Gotycko-barokowy kościół Zwiastowania NMP i Klasztor OO. Benedyktynów w Biskupowie

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Biskupów ( Powiat Nyski )

Kościół gotycki, wzmiankowany już w 1286 r., przebudowany w 1770 r. na styl barokowy. Przy kościele znajduje się jeden z trzech w Polsce klasztor Benedyktynów (pozostałe w Tyńcu oraz Lubiniu).

Grób oficera napoleońskiego - Reńska Wieś

Miejsca Pamięci
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Reńska Wieś , ul. Raciborska ( Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski )
 • Strona Internetowa www.parafia.renskawies.pl

Na cmentarzu parafialnym przy ul. Raciborskiej w Reńskiej Wsi znajduje się pięknie utrzymany i zadbany prawie dwustuletni grób bawarskiego kapitana Sales Grafa von Spretty, który w lutym 1807 roku poległ w trakcie oblężenia Twierdzy Koźle przez wojska napoleońskie, w skład których wchodził jego regiment. Polegli zwykli żołnierze znaleźli miejsce spoczynku niedaleko obecnej obwodnicy, za dawnym dworcem kolejowym. W miejscu typ została postawiona kapliczka, zwana "Bayernkapelle", grutownie odnowiona kilka lat temu.

Grupa SBRT. Organizacja Imprez Rozrywkowych

Klub, dyskoteka | Dancing | Inne | Inne

Grupa SBRT MUZYKA - NAGŁOŚNIENIE - KONFERANSJERZY. ORGANIZACJA IMPREZ ROZRYWKOWYCH Zajmujemy się kompleksową organizacją imprez rozrywkowych na terenie województwa opolskiego. Proponujemy Państwu (organizatorom wydarzeń rozrywkowych)współpracę w zakresie organizacji wydarzenia. Nasza oferta zawiera usługi w zakresie: - zapewnienia i obsługi nagłośnienia, - przygotowania programu artystycznego (zapraszanie wykonawców), - obsługi muzycznej imprezy, - prowadzenia jej przez konferansjera, - obsługi formalnej zawartych umów z wykonawcami, - pomoc w promocji imprezy

Huta Małapanew w Ozimku

Zabytki techniki

Huta żelaza powstała w 1754 r. z inicjatywy hrabiego Rederna na zlecenie króla prus Fryderyka II, w miejscu młyna wodnego an rzece Małapanew należącego do niejakiego Ozimka. Huta, choć w zmienionej formie i ograniczonym zakresie funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a jej rozwój wywarł istotny wpływ na rozwój samej miejscowości i okolic.

Huta Szkła w Murowie

Zabytki techniki
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Murów , ul. Wolności 33 ( Powiat Opolski )

Początki huty to rok 1755. W 1810 przeszła na własność skarbu pruskiego. Wielokrotnie modernizowana i rozbudowywana, funckjonowała nieprzerwanie do 1945. Po II Wojnie Światowej jej działanie kilkakrotnie przerywano. Tradycje tej gałęzi hutnictwa kontynnuje w Murowie firma VITROTERM-MURÓW.

Najstarszy budynek w kompleksie, to pochodząca z 1755 roku stolarnia, wraz z budynkiem produkcyjnym z 1884 roku.

Iza Pamięci Jakuba Kani

Miejsca Pamięci

W Izbie Pamięci Jakuba Kani oprócz wielu pamiątek i zdjęć  znajdują się Jego rękopisy , wiersze  oraz  bogaty zbiór dzieł o ok. 200 pozycji literatury pięknej polskich autorów.

Strony: