Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Przegląd obiektów - Atrakcje Turystyczne

Kategoria
Kategoryzacja (gwiazdki)
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Nazwa zawiera:

Liczba znalezionych obiektów 365

Tryb kompaktowy
Strony:

Kościół cmentarny pw. św. Jadwigi

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Biskupice ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 34 35 99 810

Kościół pw. św. Jadwigi, do 1945 r. parafialny, obecnie cmentarny. Pierwszy drewniany kościół  zbudowano w Biskupicach w 1450 r., obecny  pochodzi z 1718 r. Orientowany, o konstrukcji zrębowej z kwadratową wieżą konstrukcji słupowej. Całość na podmurowaniu z kamienia, ściany szalowane. Dach siodłowy kryty gontem. Nad nawą sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę nakryta hełmem baniastym. Wieża o ścianach nieznacznie pochyłych, nakryta ośmiobocznym baniastym hełmem. Ołtarz późnobarokowy z 1734 r., rzeźby późnobarokowe z XVIII w., a ambona barokowa z XVII w.

W Biskupicach znajduje się drugi kościół, murowany z 1830 r., pw. św. Jacka, do 1945 r. protestancki.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół cmentarny pw. św. św. Marcina i Bartłomieja

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Borki Wielkie , ul. Ojca Alarda 3 ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 34 35 96 011

Kościół pw. św. św. Marcina i Bartłomieja, wybudowany w 1697 r. jako kościół filialny parafii Olesno, obecnie cmentarny. Wieżę dobudował w 1789 mistrz ciesielski Szymon Stadko. Orientowany, o konstrukcji zrębowej, Wieża o ścianach pionowych, szalowana ponad sobotami, nakryta dachem namiotowym zwieńczonym latarnią i cebulastym hełmem. Dach siodłowy kryty gontem, nad nawą wieżyczka sześcioboczna z cebulastym hełmem. Na zewnątrz nawa i wieża otoczone sobotami. W tęczy nawy belka z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania, barokowa. Ołtarz główny barokowy, z rzeźbami św. Barbary i św. Krzysztofa oraz Boga Ojca w zwieńczeniu. Ołtarz boczny ze św. Franciszkiem i innymi świętymi. Barokowe rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i św. Jana Nepomucena. Inne zabytkowe sprzęty to ambona, kropielnica, organy z XVIII w. i Stacje Drogi Krzyżowej o charakterze ludowym.

W głębi za cmentarzem kościół murowany pw. św. Franciszka z 1910-11 r..

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół cmentarny pw. św. Walentego

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Dobrodzień ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 34 35 75 315

Kościół pw. św. Walentego, wybudowany na cmentarzu, do chwili obecnej nie zmienił swego przeznaczenia. Kościół drewniany istniał w Dobrodzieniu już w XVI w. Obecny pochodzi z 1630 r., chociaż był wielokrotnie odnawiany to jednak zachował pierwotny kształt. Był uszkodzony w czasie II wojny światowej, po wojnie odrestaurowany. Orientowany, konstrukcji zrębowej z wieżą czołową wtopioną w prostokątny przedsionek szerokości nawy. Kościół na zewnątrz pobity gontem, dach siodłowy również kryty gontem. Wieża nakryta daszkiem namiotowym, z którego wyrasta cebulasty hełm, całość kryta gontem. Wewnątrz późnobarokowy ołtarz i dwa obrazy barokowe: św. Walenty i św. Klara.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół cmentarny pw. Świętego Krzyża

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne

Obecnie kościół pełni funkcję kościoła cmentarnego i należy do parafii świętego Bartłomieja.
Kościół został wybudowany w 1705 w stylu tzw. muru pruskiego - konstrukcji szkieletowo-słupowej, wypełnionej murem, na ceglanym podmurowaniu. Fundatorką była Anna Pietruszka, mieszczanka z Głogówka. Dach kościoła jest konstrukcji siodłowej, kryty gontem - na środku znajduje się wieżyczka na sygnaturkę z latarnią, zwieńczona baniastym hełmem. Zewnętrzne ściany otoczone są zadaszeniem, również kryte gontem. W podcieniach znajdują się stacji drogi krzyżowej, malowane na drewnie. Wnętrze kościoła nakryto płaskim stropem. Prezbiterium jest stosunkowo krótkie i węższe od nawy, zakończone trójbocznie - do niego przylega niewielka zakrystia. Wnętrze kościoła pochodzi z XVII i XVIII wieku - najcenniejszy jest zespół polichromowanych, drewnianych rzeźb - figury ukrzyżowanego Chrystusa, Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana oraz pieta, wzorowana na dziełach Michała Anioła. Wszystkie pochodzą z XVII wieku.

 

 

 

 

 

 

 

Kościół Ewangelicki - dawniej kościół św. Barbary

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Nysa , ul. Chodowieckiego ( Powiat Nyski )

Kościół Ewangelicki, obecnie Katolicki Filialny pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach

Kościoły i klasztory

Wzniesiony u schyłku XVIII w., jako zbór ewangelicki. Klasycystyczny, remontowany w 1885 r. W latach 70 lub 80 XX w. założono na elewacjach istniejący tynk cyklinowany oraz wykonano malarski wystrój wnętrza.

Usytuowany w centrum wsi, po pd. stronie ul. Mickiewicza.
Murowany z cegły, obustronnie otynkowany. Wnętrze przykryte stropem drewnianym wzmocnionym sosrębami. Poszycie dachówką karpiówką, sygnaturka o konstrukcji drewnianej obitej  blachą. Stolarki drzwiowe współcześnie wymienione.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Pokoju

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Pokój , ul. 1-go maja 12 ( Powiat Namysłowski )
 • Telefon: +48 77 42 71 055

Kościół ewangelicki wybudowano w oparciu o projekt architekta o nazwisku Schirmeister. Dnia 15 maja 1765 roku dokonano uroczystego położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła, któremu nadano imię księżnej Zofii. Podczas uroczystości odprawiono nabożeństwo w języku niemieckim i polskim. Prace na zewnątrz kościoła zakończyły się 17 sierpnia 1773 roku. Uroczyste poświęcenie kościoła nastąpiło 8 sierpnia 1775 roku. Rzut poziomy kościoła ma kształt owalny o wymiarach 21,5 x 12,5 m, natomiast cztery przybudówki są kwadratowe. Do każdej przybudówki prowadzi osobne wejście. Przy wejściu do kościoła znajduje się wieża zakończona zegarem piaskowym i kopułą. Przewyższa ona szczyt dachu o 14,39 m. Wewnątrz kościoła na dwóch piętrach znajdują się galerie. Z prawej strony umieszczono lożę książęcą. Nad bogato zdobionym ołtarzem znajduje się ambona. Ołtarz zdobią obrazy malarzy Beuthesa „Ostatnia wieczerza” , „Przemienienie pańskie” oraz Ernsta  „Zmartwychwstanie” i  „Wniebowstąpienie”. Wnętrze kościoła pomalowano na biało, a ozdoby rokokowe  oraz listwy gzymsowe były złocone. Kościół był budowany początkowo przez Doringa z Oleśnicy, a od roku 1766 przez dworskiego mistrza budowlanego E.F.Klose. Dzwony do kościoła wykonał w 1774 roku J.G. Nerger z Olesna. W tym też roku wykonano organy, które przebudował w roku 1828 Daniel Meister. Gruntowny remont kościoła przeprowadzono w  roku 1823 oraz w latach 1849-1850. Do parafii ewangelickiej w 1816 roku należało 1382 wiernych.

 

źródło: www.gminapokoj.pl

Kościół filialny pw. Chrystysa Króla w Zielęcicach

Kościoły i klasztory | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Zielęcice ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 77 41 63 760

Kościoł filialny parafii Brzezina, wzmiankowany ok. 1305. Obecny zbudowany lub rozbudowany na początku XV w. z wieżą z 2 poł. XIX w. Od XVI wieku do 1945 ewangelicki. Odnawiany w 1864 i 1934. Spalony w czasie działań wojennych w 1945. Gotycki, z wieżą neogotycką. Orientowany. Murowany z cegły. Wewnątrz zachowane fragmenty polichromii gotyckiej z 1 poł. XV w.: ponad tabernakulum minuskułowa litera "M" w obramieniu z wici roślinnej, na ścianach prezbiterium, nawy oraz kaplicy zacheuszki o urozmaiconym wykroju, niektóre w dekoracyjnych obramieniach. W prowizorycznej kaplicy ołtarzyk barokowy XVIII w., z rzeźbą Chrystusa Błogosławionego. Wokół ruin kościoła fragmenty ceglanego muru gotyckiego.

Kościół filialny pw. Matki Boskiej Szkaplerznej

Kościoły i klasztory | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich

Kościół zbudowany około roku 1300 z wieżą o dwa stulecia młodszą. Gotycki. Od polowy XVI wieku do 1945 r. w rękach protestantów. W południowej kruchcie portal wczesnogotycki, współczesny początkowi budowy kościoła, kamienny, ostrołukowy. Na stropie malowana dekoracja szablonowa z XVI w. zniszczona (zamalowana) w 1933 r. Ołtarz główny z przełomu XVII i XVIII wieku. Obok chóru cokół kolumny, być może wcześniej wspierającej strop, z data 1516 r. Na zewnątrz czara chrzcielnicy kamiennej z XV w. i stary, gotycki mur okalający świątynie.

Kościół filialny pw. Matki Bożej Wiernej i św. Rocha

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Jędrzychów ( Powiat Nyski )
 1. Został zbudowany w 1835 r. dla mieszkańców Jędrzychowa, jest kościołem filialnym dla parafii pw. św. Dominika w Nysie, początkowo nosił wezwanie św. Urbana.

 

Kościół filialny pw. św. Antoniego

Kościoły i klasztory | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Strzelniki ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 77 41 25 340

Ten gotycki kościół filialny parafii w Łosiowie datowany jest na XIII w. Kiedyś był to kościół pw. św. Wawrzyńca. Obecna wieża pochodzi 1688 r. W 1853 r. podczas remontu przekształcono ostrołukowe okna.

W 1958 r. przypadkowo, przy okazji kolejnego remontu, odkryto na ścianach świątyni, pod tynkiem, średniowieczne polichromie.

Konserwacja w latach 1966-79 sprawiła, że zachowały one niemal wszystkie swoje walory artystyczne. Malowidła pokrywają każdą wewnętrzną ścianę kościoła, w prezbiterium, w nawie, w łuku tęczowym, wszędzie znajdujemy dekorację malarską.

Na wschodniej ścianie chóru widać scenę słynnego Mistrza Pokłonu Trzech Króli namalowaną w latach 1418-1428. Pozostałe polichromie pokrywające ściany chóru pochodzą z 1 poł. XIV w., w nawie z ok. 1428 r., w kruchcie z XVI w.

Kościół filialny pw. Świetych Apostołów Piotra i Pawła w Bierzowie

Kościoły i klasztory | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Bierzów ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 71 31 31 397

Kościół poewangelicki, filialny parafii w Owczarach. Wzmiankowany w 1335. Od 1534 do 1945 ewangelicki. Obecny zbudowany zapewne w XV w. z nawą dobudowaną lub zbudowana 1692. Gotycki z barokową nawą. Murowany z cegły, w prezbiterium w układzie polskim z użyciem zendrówek, nawa otynkowana. W wejściu do zakrystii portal ostrołukowy, kamienny, profilowany, w nim drzwi ze starymi okuciami i drewnianą zasuwą. Także tutaj znajdują się (niestety obecnie pod tynkami) średniowieczne polichromie.

Kościół filialny pw. Trójcy Świętej w Łukowicach Brzeskich

Kościoły i klasztory | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Łukowice Brzeskie ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 71 31 31 397

Kościół poewangelicki, filialny parafii w Owczarach (woj. dolnosląskie). Wzmiankowany w 1347. Od 1534 ewangelicki. Obecny zbudowany w 1581 z fundacji księcia Jerzego II brzeskiego, odbudowany po pożarze w 1697, z wieżą z 1723. Opuszczony, częściowo w ruinie. Gotycko-renesansowy, z wieżą późno barokową. Orientowany. Murowany z kamienia i cegły, częściowo otynkowany. Salowy.  Pod kościołem krypta. Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowo-krzyżowym z 1581. W zakrystii sklepienie kolebkowe, w kruchcie i pod wieżą krzyżowo-kolebkowe zaostrzone. Na ścianach widoczne fragmenty dekoracji sgraffitowej o motywach pryzmatycznych. Ponad wejściem do zakrystii inskrypcje; 1. dotycząca budowy kościoła z 1581; 2. dotycząca odnowienia kościoła i fundacji urządzenia 1723.

Kościół filialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzyżowicach

Kościoły i klasztory | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Krzyżowice ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 77 41 29 606

Kościół filialny parafii w Pogorzeli. Wzmiankowany  po raz pierwszy w 1376 roku.  Prezbiterium jest gotyckie, trójboczne, ceglane z XV wieku. Nowsza nawa, to konstrukcja szkieletowa z 1580 r., natomiast wieża drewniana pochodzi z jeszcze póńniejszego okresu.

Prezbiterium udekorowane jest dwiema samodzielnymi polichromiami opasanymi ozdobnymi ramami. Dworska elegancja i drobiazgowość obserwacji analogiczna jak w Brzegu i Strzelnikach pozwalają przypisać autorstwo Mistrzowi Brzeskich Pokłonów Trzech Króli i jak tamte datować na lata 1418-1428.

Polichromie przedstawiają: Pokłon Trzech Króli, sceny z Ukrzyżowania, Świętego Jerzego i Oblicze Chrystusa.

Krzyżowickie polichromie odkryto w 1963 r. Konserwacje przeprowadzono w 1983 r. Wtedy też zostały one oczyszczone, sklejone z podłożem.

Na uwagę zasługuje również późnorenesansowa ambona z 1614 r. o gotyckiej podstawie oraz późnobarokowa figura anioła trzymającego misę chrzcielnicy.

Kościół im. Najświętszej Maryi Panny w Szydłowcu Śl.

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Szydłowiec Śląski , ul. Obiekt położony jest w miejscowości Szydłowiec Śl. przy drodze powiatowej nr 1508, działka nr 149 ( Powiat opolski )
 • Telefon: +48 77 460 62 25, +48 600 015 987
 • E-mail: goscniem@o2.pl
 • Strona Internetowa http://parafianiemodlin.pl

Obecny kościół zbudowany w latach 1616– 1617jako świątynia protestancka, został ufundowany przez właścicieli Szydłowca Hansa Pucklera z Grodźca. W kościele zachowało się pierwotne, manierystyczne jego wyposażenie: ołtarz główny, krucyfiks, ambona i chrzcielnica, dzieło artystów z Nysy, rzeźbiarza - Hermana Fischera i malarza polichromii – Caspra Wincklera, ustawione symetrycznie w prezbiterium. Sprzęty te, o formie inspirowanej pośrednio sztuką Saksonii, tworzą tzw. liturgiczny trójdźwięk luterańskiego kościoła, odpowiadający dwóm zachowanym przez zwolenników Lutra sakramentom (ołtarza i chrztu) oraz randze Słowa Bożego.

Kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha

Kościoły i klasztory | Trasa po obwodzie murów obronnych w Opolu
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Opole , ul. Plac Mikołaja Kopernika 12 ( Powiat Opole )

Kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha zwany Kościołem na Górce, pozostałość po założeniu klasztornym dominikanów. Gotycka bazylika z wnętrzem barokowym i neoromańską fasadą. Wystój wnętrza bogaty, późnobarokowo-rokokowy z ok. połowy XVIII w., z cennym tryptykiem gotyckim - ołtarzem typu Czterech Dziewic (ok. 1400 r.). Dawny klasztor zbudowany w XVIII w. z wykorzystaniem pozostałości poprzedniego z pierwszej połowy XVII wieku. W 1846 r. przeznaczony na szpital. Obecnie po przekształceniach siedziba Uniwersytetu Opolskiego.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

Kościół Matki Bożej Bolesnej w Nysie

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Nysa , ul. Rodziewiczówny 3
 • Telefon: +48 77 43 31 337
 • Strona Internetowa www.werbisci-parafia.nysa.pl

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Kluczbork , ul. Skłodowskiej-Curie 8
 • Telefon: +48 77 41 81 552

Kościół p.w. Matki Bożej Wspomożenia wiernych, to czwarta świątynia w dziejach kluczborskiej parafii rzymsko - katolickiej, której początki sięgają wieku XIII. Został wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1911-1913 w południowej części miasta, obok dużego parku miejskiego. Konsekrowany 1 czerwca 1913 roku przez ks. kardynała Jerzego Koppa z Wrocławia. 

Ołtarz główny i ambona powstały w pracowni artysty Schreinera w Monachium, a ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frillhase z Erfurtu. Środkowa część ołtarza głównego jest w formie tryptyku, którego centralne pole zajmuje zespół rzeźb wyobrażających patronkę kościoła - Matkę Bożą z Dzieciątkiem z dwoma aniołami po bokach, unoszącymi koronę nad jej głową. Ruchome skrzydła tryptyku są pokryte płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z życia Matki Bożej i Bożego Narodzenia. Piękne witraże prezbiterium i ramion transeptu przedstawiające postacie świętych pochodzą z warsztatu Linnemanna z Frankfurtu nad Menem.

Źródło: Kluczbork na dawnej pocztówce, Janina Baj

Źródło: http://kluczbork.pl/indexturystyka.php

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lędzinach

Kościoły i klasztory

Mały kościółek p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych powstał w Lędzinach w 1854 r. Stanowi on dziś filię kościoła zbudowanego pod koniec XIX wieku w Chrząstowicach. Kościół ten zasługuje na wspomnienie ze względu na wartość historyczną, a także obiekt kultu. Legenda głosi, że w roku 1878, podczas klęski suszy, mieszkańcy wioski Gosławice (dziś dzielnica Opola) przybyli tu modlić się do obrazu Matki Boskiej o poprawę pogody. W drodze powrotnej miał spaść rzęsisty deszcz. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku do kośćiółka w Lędzinach przybywają piesze pielgrzymki z parafii Gosławice i Kolonia Gosławicka.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku

Kościoły i klasztory

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła nastąpiło 6 listopada 1983r. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcono 28 czerwca 1987r. Konsekratorem był biskup Jan Bagiński. Projekt kościoła został sporządzony przez państwa Krystynę i Jacka Kucharzewskich - pracowników Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Opolu, natomiast jego budowę poprowadził inż. Paweł Kupka z Suchego Boru. 
Kościół NSPJ otrzymał tytuł Mister Architektury Opolszczyzny w 1988roku.

Nowoczesny kompleks tworzą: Kościół, część mieszkalna i kancelaryjna, aula wraz z łącznikiem, część społeczna: zakrystia i salki dla grup parafialnych oraz Dom Katechetyczny: salki katechetyczne, kuchnia , biblioteka i pomieszczenia Caritas. Bryła kościoła osadzona jest na tzw. odwróconym kwadracie, który poszerzony jest o dwie trójkątne kaplice. Na osi głównej na wprost drzwi wejściowych usytuowany jest ołtarz główny, tabernakulum oraz figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Figura Chrystusa to nie statyczny monolit, lecz zjawiskowa postać zawieszona w przestrzeni, zstępująca ku nam w pełni majestatu. Rzeźba ma otwarte wnętrze symbolizujące to co mówił do swoich uczniów Chrystus: "Chodź do mnie wszyscy" Tabernakulum otoczone jest białym marmurowym kręgiem, wewnątrz którego wpisane są jakby wskazówki kompasu. Menza ołtarza jest okrągła o średnicy 2m i jest wykonana z białego marmuru, osadzonego na mosiężnej rzeźbie przypominającej krzak gorejący.

Chrzcielnica została wykonana wg projektu śląskiego artysty plastyka - pana Zygmunta Brachmańskiego (który również zaprojektował całe prezbiterium i wykonał figurę Serce Pana Jezusa). Zbudowana jest z bloków granitu oraz mosiężnego naczynia w kształcie kuli. Figura Matki Bożej stanęła w kościele 13 października 2002r. Została przywieziona z Portugalii. Wykonana jest z drzewa cedrowego , a jej wysokość sięga 1,4m. w kościele znajduje się również kaplica Matki Bożej, której wnętrze zaprojektował artysta plastyk Katowic - pan Zygmunt Brachmański. Artysta ten zaprojektował również 14 stacji drogi krzyżowej znajdującej się w kościele.

 

Źródło: http://kluczbork.pl/indexturystyka.php

Strony: