Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Przegląd obiektów - Atrakcje Turystyczne

Kategoria
Kategoryzacja (gwiazdki)
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Nazwa zawiera:

Liczba znalezionych obiektów 365

Tryb kompaktowy
Strony:

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Dębie , ul. Kościelna ( Powiat opolski )
 • Telefon: 77 4219-420
 • E-mail: debie_yoyo@interia.pl
 • Strona Internetowa www.debie.pl

Legenda mówi, iż w miejscu, w którym stoi kościół Matka Boża uratowała chłopa grzęznącego w bagnie. Kościół zbudowany został w latach 1909-1910 w stylu neobarokowym. Czci się w nim kult NMP oraz św. Rocha. W środkowym ołtarzu znajduje się ponad 400-letnia figurka z drewna lipowego przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem.

Kościół Niepokalanego Poczęcia w Chrząstowicach

Kościoły i klasztory

Kościół wybudowano w latach 1896-97 dla mieszkańców oraz parafian z Lędzin i Suchego Boru. Obie wioski zostały potem przydzielone do parafii Św. Krzyża w Opolu a Chrząstowice od 1920 roku istnieją jako samodzielna parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Tu, w tej neogotyckiej świątyni, przez 42 lat duszpasterzem był prałat ks. Ernest Kuboń. Suchy Bór jest dziś oddzielną parafią. Lędziny, mimo wybudowania tam kościoła, nadal tworzą z Chrząstowicami wspólną parafię.Proboszczem parafii jest ks. Dominik Rybol.

Kościół odpustowy pw. św. Anny

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne | Szlak drewnianego budownictwa sakralnego
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Olesno , ul. Gorzowska ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 34 35 82 070
 • Strona Internetowa www.parafia.olesno.pl

Kościół pielgrzymkowy pw. św. Anny, filialny, położony poza miastem, obecnie na terenie cmentarza. Pierwsza wzmianka o wybudowaniu tutaj kaplicy pochodzi z 1444 r. i wiąże się
z legendą:

„… w podmiejskim, gęstym lesie wędrowała samotnie córka oleskiego mieszczanina. Kiedy napadła ją gromada zbójców dzieweczka uciekła chroniąc się pod olbrzymią, starą sosnę. Nie miała już siły uciekać dalej, więc płacząc zaniosła modlitwę do swej patronki św. Anny. Prośba została wysłuchana, gałęzie starego drzewa opadły, skutecznie chroniąc dzieweczkę przed szukającymi ją zbójcami. Ci zniechęceni odeszli a dzieweczka na pamiątkę cudownego ocalenia zawiesiła na pniu sosny wizerunek św. Anny”. (Pień tej sosny do dzisiaj można oglądać za głównym ołtarzem Kościoła).

Wieść o cudzie rozniosła się szeroko i odtąd liczni pielgrzymi przybywali w to miejsce prosząc o wstawiennictwo. Na ich potrzeby wybudowano pierwszą kaplicę, a już w 1518 r. powstał tu kościół. Wybudował go mistrz ciesielski Marcin Snopek, nie używając do budowy ani jednego żelaznego gwoździa. Sława kościoła i jego patronki rozniosła się na cały Śląsk, na uroczystości odpustowe przybywało tak wielu pielgrzymów, że w 1668 r. dobudowano do nawy głównej pięć kaplic odpustowych zdolnych pomieścić liczne rzesze pielgrzymujących. Tym samym określono ostatecznie główne przeznaczenie kościoła. Położony poza miastem przeznaczony był wyłącznie do celów odpustowych, związanych z kultem św. Anny. Ponieważ pielgrzymowanie na Górę Św. Anny lub do Częstochowy wiązało się z długotrwałą podróżą takie lokalne ośrodki kultu cieszyły się popularnością.

Kościół wybudowano w konstrukcji zrębowej, jest orientowany, wykonany z drewna. Jego wielka sława polega na tym, że budowniczy zastosował oryginalne rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne. Aby pomieścić jak największą ilość pielgrzymów, kaplice odpustowe dobudowane są na planie sześcioboku. Centralny ich punkt stanowi rozległa przestrzeń znajdująca się u podstawy wszystkich pięciu kaplic przykrytych kopułą,
a z szóstego boku wychodzi prostokątny łącznik, łączący kaplice z kościołem i umożliwiający swobodny przepływ licznych rzesz pielgrzymów. Istnieje pogląd, że gwiaździsty kształt kościoła jest analogią do kwiatu róży znajdującej się w herbie Olesna. Konstrukcja ścian wsparta jest tutaj na łukach i filarach, aby oświetlić tą przestrzeń zwieńczono ją wieżyczką, w ścianach której znajdują się liczne otwory okienne. Blisko 200 lat później od północnego-wschodu dobudowano do nawy głównej zakrystię i od tego czasu (1707 r.) kościół trwa w niezmienionym kształcie. Tylko nawę główną oparto na młodszym podmurowaniu. Nad chórem drewniana wieża, o ścianach oszalowanych, zwieńczona baniastym hełmem. Nawa
i prezbiterium posiadają płaski strop, samo prezbiterium zamknięte trójbocznie. Nad ołtarzem głównym wieżyczka na sygnaturkę. Wokół nawy głównej, prezbiterium i łącznika soboty wsparte na słupach. Dach kościoła i kaplic siodłowy, kryty gontem.

Najcenniejszym zabytkiem tego kościoła był ołtarz szafowy, tzw. Tryptyk pochodzący z pracowni Wita Stwosza. W polu głównym ołtarza znajdowała się św. Anna z rodziną Matki Bożej, w otoczeniu fundatorów kościoła i rajców oleskich. Na skrzydłach ołtarza 4 sceny: Zwiastowanie; Nawiedzenie Narodzenie i Pokłon Trzech Króli. Ołtarz zrabowano w 1994 r.
a do chwili obecnej odzyskano pojedyncze fragmenty tryptyku. Ponadto w kościele gotyckie rzeźby Św. Anna Samotrzecia oraz Pieta.

Wokół kościoła cmentarz użytkowany do dzisiaj. Najstarsze nagrobki pochodzą z końca XVII w. Ciekawostką są nagrobne napisy zawierające typowo polskie nazwiska zapisane „gotykiem”. Pogranicze Śląska było zawsze obszarem przenikania się kultury polskiej i niemieckiej. Ponadto zachowały się neogotyckie filary starego ogrodzenia cmentarza murowane, a w nich niższe z umieszczonymi Stacjami Drogi Krzyżowej.

 

Zródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół p.w. Św. Bartłomieja

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Jełowa , ul. Wolności 20 ( Powiat opolski )
 • Telefon: +48 77 421 10 34
 • Strona Internetowa www.jelowa.parafialnastrona.pl

Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Łubniany , ul. Opolska 56 ( Powiat opolski )
 • Telefon: +48 77 421 50 34

Kościół p.w. Św. Szczepana

Kościoły i klasztory

Kościół p.w.Św. Antoniego

Kościoły i klasztory

Kościół Parafialny NMP Królowej Aniołów

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Popielów , ul. Kościuszki 10 ( Powiat opolski )
 • Telefon: +48 77 469 20 40

Obecny kościół wybudowany w latach 1888-1889, w stylu neogotyckim W kościele znajduje się kielich barokowy z ok. 1670 r., z postaciami św. Jerzego, św. Józefa i bł. Hermana, dominikanina z Opola.

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Stare Siołkowice , ul. Michała 1 ( Powiat opolski )
 • Telefon: +48 469 20 48
 • Strona Internetowa www.staresiolkowice.pl

Według tradycji obecny kościół jest trzecim kościołem na tym miejscu. Co się siało z pierwszym kościołem, nie wiemy.  Można jedynie przypuszczać, że spalił się, tak samo jak spalił się drugi drewniany kościół w1822 roku.
Obiekt jest dominatą wsi, wizytówką miejscowości i najatrakcyjniejszym miejscem.

Kościół Parafialny pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach

Kościoły i klasztory

Wzmiankowany w 1500 r, od 1534 w posiadaniu ewangelików. Obecny zbudowany jako ewangelicki u schyłku XIX w. w  stylu neogotyckim,  w miejscu kościoła poprzedniego o konstrukcji szkieletowej, z którego zachowane jedynie ołtarz główny i dwa ołtarze boczne. Po 1945 przejęty przez katolików.
Usytuowany w centrum wsi, po pn. stronie ul. Kościelnej.  Wokół teren rozplantowany, obsiany trawą, kilkadziesiąt metrów na pn. od kościoła pozostałości cmentarza ewangelickiego.
Zbudowany z cegły prasowanej, z zewnątrz nietynkowany; wnętrza przykryte sklepieniami krzyżowo-żebrowymi; poszycie korpusu nawowego blachą falistą, prezbiterium i wieży blachą miedzianą.
Orientowany, trójnawowy, czteroprzęsłowy o układzie halowym, z niższym i węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie oraz kwadratową, czterokondygnacyjną  wieżą od zach. Dachy wysokie; wieża przykryta smukłą, ośmiokątną iglicą. Ściany oskarpowane, okna w większości ostrołukowe, w korpusie nawowym również okrągłe.
Wystrój i wyposażenie wnętrza neogotyckie, z okresu budowy świątyni, jedynie ołtarz główny i dwa ołtarze boczne późnobarokowe z 1 poł. XVIII w. W korpusie nawowym w nawach bocznych oraz w całym przęśle zachodnim empory.

 

źródło: www.popielow.pl

Kościół pw. Błogosławionego Czesława

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Górażdże , ul. Dworcowa ( Powiat krapkowicki )
 • Telefon: +48 77 467 19 14

Obiekt powstał w latach 1984-1989. Parafia została wydzielona z parafii Kamień Śląski.

Kościół pw. Chrystusa Zbawiciela

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Kluczbork , ul. Bolesława Chrobrego 23 ( Powiat Kluczborski )

Kościół pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela w Kluczborku to świątynia w stylu gotyckim należąca do parafii ewangelicko-augsburskiej. Świątynię zbudowano w XIV wieku w miejscu małego drewnianego kościółka z 1298 roku. Choć z zewnątrz spogląda na nas surowy gotyk, wnętrze jest w stylu rokoko. Z wieży kościelnej, która jest udostępniona turystom, można podziwiać piękną panoramę miasta.

 

Źródło: http://www.terazopole.pl/miejsca/341/kosciol_ewangelicki_pw_zbawiciela_w_kluczborku.html

Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Tuły ( Powiat Kluczborski )

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Krasowice ( Powiat Namysłowski )
 • Telefon: +48 77 41 91 013

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z barokowym ołtarzem z I poł. XVIII w. ozdobiony obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Zabytkowa ambona powstała mniej więcej w tym samym okresie, natomiast dzwon kościelny datowany jest na rok 1657. Sam kościół jest konstrukcji szachulcowej (z wieżą konstrukcji słupowej), zbudowany w roku 1620.

Kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Olszowa ( Powiat Strzelecki )
 • Telefon: +48 77 46 37 163

Drewniana, barokowa świątynia, orientowana, jednonawowa, o konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu kamiennym, wzniesiona w 1648, przebudowana w 1748, remontowana w 1988 oraz 2007. Kościółek jest umiejscowiony na cmentarzu, otoczonym kamiennym murem z zabytkową XVIII-wieczną bramką składającą się z dwóch filarów, pokrytych drewnianym zadaszeniem.

Trójbocznie zamknięte prezbiterium, z znajdującą się przy nim zakrystią, z lożą kolatorską na piętrze. Do loży prowadzą schody znajdujące się w niewielkiej przybudówce. Nawa pokryta stropem płaskim, natomiast w zakrystii i loży strop belkowy. W miejscu styczności prezbiterium i nawy znajduje się barokowa rzeźba przedstawiająca tęczę z grupą Ukrzyżowania. Chór muzyczny, posiadający prosty parapet, jest wsparty na 4 słupach z głowicami. Od zachodu znajduje się wieża o konstrukcji słupowej, z pionowymi ścianami oraz pozorną izbicą, wydzielona okapem, pobita gontem, oszalowana. Zewnętrzne ściany kościółka tylko częściowo pokryte gontem. Okna wykończone spłaszczonym łukiem. Dachy o charakterze siodłowym, pokryte gontem. Nad nawą znajduje się sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę wraz z latarnią oraz ostrosłupowym daszkiem.

Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Paczkowie

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Paczków , ul. Stanisława Staszica ( Powiat Nyski )

Budowę tego kościoła rozpoczęli w 1902 roku protestanci. Pierwsi członkowie tej grupy wyznaniowej trafili do Paczkowa już w 1791 roku, jednak dopiero na początku XX wieku wybudowali swoją świątynię. Kościół został zaprojektowany przez Bernarda Nimptscha i jest przykładem budowli w stylu neogotyckim. Ta zabudowana z wypalanej cegły świątynia należy obecnie do oo. Redemptorystów.

 

Źródło: Urząd Miejski w Paczkowie

Kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych - znany jako Mariahilfe

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Złotogłowice ( Powiat Nyski )
 1. Jest kościołem pątniczym, wybudowany został w 1887 r. w miejscu drewnianej kaplicy z 1806 r. stojącej w miejscu, w którym w 1745 r. znaleziono na rosnącej tu lipie łaskami słynący obraz MB Wspomożenia Wiernych. W święta maryjne do kościoła przybywają liczne pielgrzymki

 

Kościół pw. Mikołaja i MB Częstochowskiej

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Goła ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 34 35 93 416

Kościół we wsi Goła wzmiankowany był już w 1353 r., obecny pochodzi z przełomu XVII i XVIII w. Jest filią parafii w Zdziechowicach.  Orientowany, konstrukcji zrębowej z wieżą czołową konstrukcji słupowej. Zewnętrzne ściany kościoła oszalowane, z listowaniem. Dachy siodłowe  pobite gontem i blachą. Wieża zwieńczona hełmem baniastym, krytym blachą. W tęczy nawy barokowa grupa Ukrzyżowania. Ołtarz główny późnobarokowy, a dwa ołtarze boczne barokowe. Zabytkowe rzeźby świętych: Anny, Józefa, Franciszka, Chrystusa, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, poza tym stacje drogi krzyżowej i liczne obrazy o charakterze ludowym: Trójcy Świętej, Ecce homo, św. Rocha, Ukrzyżowania, św. Walentego. Cennym zabytkiem jest płyta nagrobna Hansa von Küschenbohr, zmarłego 1684 r., kamienna, inskrypcyjna. Dzwon z 1684 r. odlany we Wrocławiu. Zabytkowe przedmioty liturgiczne z XVIII wieku, np. lichtarze, ornat ufundowany przez Elżbietę Chocimirską.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Gogolin , ul. Strzelecka 30 ( Powiat krapkowicki )
 • Telefon: +48 77 466 63 55
 • E-mail: nspjgogolin@gmail.com
 • Strona Internetowa nspjgogolin.pl

Przez kilkaset lat społeczność Gogolina administracyjnie należała do parafii Otmęt.  Idea budowy kościoła w Gogolinie powstała na początku lat dziewięćdziesiątych  XIX wieku. Gogolin stał się wtedy dynamicznym ośrodkiem przemysłu wapienniczego. Pod patronatem otmęckiego proboszcza Księdza Schöbla i gogolińskiego lekarza, doktora Brunona Hampla rozpoczęto budowę kościoła w stylu neogotyckim. W uroczystość patrona Gogolina, świętego Urbana, 25 marca 1899 roku został poświęcony kamień węgielny świątyni. Świątynię poświęcono  Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Parafię erygowano 20 stycznia 1903 roku, pierwszym proboszczem został ksiądz Karol Lange.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Proślice ( Powiat Kluczborski )
 • Telefon: +48 77 41 44 501

Katolicki kościół drewniany pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, został zbudowany ok. 1531 r., zaś wieża w 1773 r. przez Jerzego Zająca, miejscowego młynarza. Wewnątrz zabytkowe późnobarokowe wyposażenie: ołtarz, ambona, organy, późnorenesansowa szafka o bogatej dekoracji płycinowej i intarsjowanej.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Strony: