Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Przegląd obiektów - Atrakcje Turystyczne

Kategoria
Kategoryzacja (gwiazdki)
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Nazwa zawiera:

Liczba znalezionych obiektów 365

Tryb kompaktowy
Strony:

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pogorzeli

Kościoły i klasztory | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Pogorzela ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 77 41 29 606

Kościół Parafialny - wzmiankowany w 1273 r. Przez równe czterysta lat (do 1945 r.) ewangelicki. Obecny zbudowany w I poł. XIV w., przekształcony w okresie baroku. Ciekawy chór muzyczny z II poł. XVII w. z malowidłem króla Dawida i muzykujących aniołów. Ołtarz główny z około 1700 r. Ambona z 1681 r. z o dziesięć lat starszym obrazem Chrystusa. W otoczeniu kościoła XV-wieczny mur kamienny z attyką z II poł. XVI stulecia.

Wewnątrz, a dokładnie na sklepieniu i na ścianach prezbiterium, widoczne są polichromie. Malowidła w kruchcie pochodzą z drugiej poł. XV w., na podłuczu tęczy z przełomu XV i XVI w. Wykonawcy ich nie są znani, najprawdopodobniej byli to miejscowi artyści śląscy.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jadwigi Śląskiej

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne

Kościół obecny wzniesiony w 1753 r. na miejscu poprzedniego z 1623 r., z którego zachowała się tylko wieża. Od 1945 r. kościół katolicki. Wnętrze salowe, w którym wzdłuż ścian umieszczone są empory, nakryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym. Ambona późnorenesansowa, zaś ołtarz główny wczesnobarokowy z XVII w. z kolumnami o bogatej dekoracji snycerskiej.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Brzezinie

Kościoły i klasztory | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Brzezina , ul. Brzezina 63 ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 77 41 63 760

Gotycki kościół z XIV wieku, z wieżą z XVI w.. W od XVI w. do 1945 ewangelicki. Spalony w czasie wojny, odbudowany w latach 50-tych XX wieku. Wewnątrz zachowały się fragmenty XV wiecznej polichromii przedstawiającej Matkę Boską z Dzieciąkiem i św. Sebastianem. Ważnym elementem jest drewniany chór z XVIII wieku oraz pozostałości XVI wiecznej chrzcielnicy kamiennej.

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Kruszynie

Kościoły i klasztory | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Kruszyna , ul. Kruszyna 57 ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 77 41 25 678

Kościół  wzmiankowny w 1325 roku, w latach 1535 - 1945 ewangelicki. Obecny kośpochodzi z pocz. XVI wieku. Kościół wielokrotnie przebudowywany (pozostałości zdobień sgraffitowych). Boczne ołtarze wykonane z wykorzystaniem elementów snycerskich z XVII wieku. Kościół otoczony murem z XV wieku. Wewnątrz zachowane fragmenty polichromii.

Kościół pw. Narodzenia NMP

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne | Szlak drewnianego budownictwa sakralnego
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Chocianowice ( Powiat Kluczborski )
 • Telefon: +48 77 41 32 603
 • Strona Internetowa www.chocianowice.eu

Kościół pw. Narodzenia NMP istniał już w 1376 r. Niektóre źródła podają, że kościół wybudowano już w 1236 roku na koszt klasztoru St. Matthiae z Wrocławia. Dzisiejszy drewniany kościół został odbudowany w 1662 r. (potwierdza to także data widniejąca na belce w zakrystii) całkowicie z drewna. Drewno zostało podarowane przez ten sam klasztor, który wybudował poprzedni kościół, gmina dostarczyła furmanki i roboty ręczne. Koszty tej budowy i opłata cieśli prawdopodobnie pokryła parafia i mieszkańcy. Kościół pełnił rolę kościoła filialnego do roku 1905 r., kiedy utworzono parafię. Aktualnie służy jako kościół przedpogrzebowy. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej na podmurowaniu. W środku obejrzeć trzeba ołtarz główny, ambonę z rzeźbą Chrystusa na baldachimie, organy z końca XVIII w. oraz chrzcielnicę z pierwszej połowy XVIII wieku w kształcie rogu obfitości podtrzymywanego przez anioła.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. Narodzenia NMP

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Brzezinki ( Powiat Kluczborski )
 • Telefon: +48 77 41 88 510

Kościół drewniany w Brzezinkach zbudowany został ok. 1550 r. Rozbudowano go w 1693 r. Wokół kościoła zachowało sie drewniane ogrodzenie z XVIII w., oddzielające świątynię wraz z cmentarzem od zabudowań wsi. Kościół o malowniczej bryle jest wybudowany w konstrukcji zrębowej. We wnętrzu na uwagę zasługują: polichromia ornamentalna z 1693 r. oraz o motywach roślinnych z 1776 r., ambona późnorenesansowa z XVI w; chrzcielnica barokowa z końca XVII w., zabytkowe sprzęty i rzeźby o charakterze ludowym.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Kozłowice ( Powiat Oleski )

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, filialny, wzniesiony w 2. poł. XVII w. z fundacji szlachcica Adama von Frankenberg. Obecnie od 1956 r. jako kościół parafialny. Orientowany, konstrukcji zrębowej, na nowym podmurowaniu. Niska wieża zbudowana w konstrukcji palowej o pionowych ścianach, oszalowanych, nakryta ośmiobocznym dachem namiotowym, krytym gontem. Zewnętrzne ściany kościoła pobite gontem, dach siodłowy również kryty gontem. Wnętrze kościoła sklepione pozorną „kolebką”. We wnętrzu częściowo zachowana piękna polichromia. Ołtarz późnobarokowy z rzeźbami i obrazem Dobrego Pasterza. Ambona również późnobarokowa z rzeźbą Chrystusa. Figury i obrazy barokowe, jedna późnogotycka rzeźba św. Łucji.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Jadwigi

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Szczepanek ( Powiat Strzelecki )
 • Telefon: +48 77 46 32 316

Kościółek został wybudowany w Polskiej Nowej Wsi w latach 1666–1688. W latach 1958-62 przeniesiony do Szczepanka. Został tam poddany odbudowie przez osiemdziesięcioletniego majstra ciesielskiego Antoniego Piontka. Ostatnia restauracja kościołka miała miejsce w 1998. W tym samym roku dokonano włamania do świątyni, w wyniku którego skradziono większość figur.

Kościół drewniany, wybudowany w stylu barokowym, orientowany, jednonawowy, o konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu, z wieżą słupową, dostawioną do nawy. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, z przylegającą zakrystią. Wnętrze świątyni pokryte płaskim stropem. Okna pozamykane odcinkowo, poza prezbiterium, gdzie są koliste. Chór muzyczny wsparty na 4 słupach. Dach siodłowy, pokryty, wraz z ścianami, gontem. Nad nawą znajduje się wieżyczka na sygnaturkę z latarnią, zwieńczona hełmem. Wieża pokryta jest ośmiobocznym daszkiem namiotowym, z latarnia oraz baniastym hełmem.

 

Kościół pw. NMP Królowej Polski

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Jakubowice ( Powiat Kluczborski )
 • Telefon: +48 77 41 44 501

Kościół drewniany, filialny, poewangelicki o typowej konstrukcji zrębowo–słupowej zbudowany został w 1585 r., odnowiony w 1931. Od wschodu prezbiterium zakończone trójbocznie, do niego przylega zakrystia z lożą kolatorską na piętrze, otwartą do wnętrza kościoła prostokątnym wycięciem. Nawa szersza od prezbiterium, do niej od zachodu przylega kwadratowa wieża. Ołtarz główny w stylu regencji, architektoniczny z kręconymi kolumnami, pierwotnie ambonowy. W kościółku znajdują się organy klasycystyczno–ludowe z XVIII/XIX wieku i anioł chrzcielny barokowy z XVIII w.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Smarchowice Śląskie , ul. Brzegowa 43 ( Powiat Namysłowski )
 • Telefon: +48 77 41 00 908

XVII-wieczny jednonawowy kościół o konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany na podmurówce z cegły. Dwukalenicowy dach kryty gontem. W centralnej części drewniana wieżyczka czworoboczna, kryta dachem piramidalnym. Wewnątrz późnorenesansowy tryptyk w ołtarzu głównym pochodzący z 1603 r. przedstawiający scenę ukrzyżowania Chrystusa. Uwagę zwracają znajdujące się w kościele barokowe rzeźby Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty oraz krzyż i dwa mosiężne lichtarze empirowe.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Wierzbica Dolna ( Powiat Kluczborski )
 • Telefon: +48 77 41 77 643

Kościół drewniany zbudowany został w 1688 r. W 1939 r. zrekonstruowany na wzór poprzedniego, z zachowaniem poprzedniej wieży. Kościół posiadał pierwotnie bogatą XVII-wieczną polichromię, z której zachowała się scena Sądu Ostatecznego, przeniesiona ze stropu na północną ścianę nawy. Wyposażenie kościoła późnobarokowe.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Radawie , ul. Szkolna 1 ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 77 42 16 144

Pierwotnie jako kaplica wzmiankowany w 1305r., jako kościół parafialny notowany w 1500 r. Ponownie przebudowano go w XVIII w., a od 1650 do 1944 był filią kościoła w Zębowicach. Obecnie jako kościół parafialny. Orientowany, o konstrukcji zrębowej, na nowym fundamencie. Wnętrze otynkowane. Zewnętrzne ściany kościoła szalowane, częściowo podbite gontem. Dach siodłowy, z wydatnym okapem kryty gontem. Nad nawą sześcioboczna wieżyczka z baniastym hełmem pobitym gontem. W zachodnią część dachu nawy wtopiona ośmioboczna wieża o konstrukcji słupowej, pionowa, szalowana, nakryta hełmem baniastym, pobitym gontem. Wyposażenie wnętrza klasycystyczne. Rzeźby, ambona i chrzcielnica z XIX w., a organy z wieku XVIII.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. św. Anny

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne | Szlak drewnianego budownictwa sakralnego
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Czarnowąsy ( Powiat Opolski )
 • Telefon: +48 77 46 91 084

Kościół pielgrzymkowy pw. św. Anny; zbudowany w r. 1687 roku przez cieślę z Poręby; drewniany o konstrukcji zrębowo-wieńcowej z kaplicami; otoczony dookolnie sobotami; wewnątrz znajdują się barokowe ołtarze i ciekawe rzeźby świętych. W 2005 roku kościół doszczętnie spłonął. Odbudowany ponownie służy wiernym.

Kościół pw. Św. Anny i św. Joachima

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Gogolin , ul. Kasztanowa ( Powiat krapkowicki )
 • Telefon: +48 77 466 66 72

Przez co najmniej 700 lat społeczność Karłubca (dzielnica Gogolina) należała do parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  w Otmęcie. Z inicjatywy ks. proboszcza parafii w Otmęcie prałata Franciszka Duszy w latach 1984-1987 wybudowany został przez mieszkańców Karłubca i okolicy kościół na wzgórzu przy ulicy Kasztanowej.  W dniu 14 maja 1984 roku rozpoczęto prace budowlane, a 25 lipca 1985 roku podczas uroczystej mszy św. wmurowane zostały przez ks. bp. Jana  Wieczorka kamienie węgielne poświęcone, 21 czerwca 1983 roku, przez Ojca Św. Jana Pawła II na Górze św. Anny.  Nowo wybudowaną świątynię konsekrowano dnia 26 lipca 1987 roku podczas uroczystej mszy świętej. Dekretem Biskupa Opolskiego z dnia 27 lipca 1988 roku erygowano nową parafię w Gogolinie- Karłubcu.

Kościół pw. św. Antoniego z Padwy

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Sowczyce ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 34 35 96 395

Kościół pw. św. Antoniego z Padwy. Zbudowany w Łomnicy na przełomie XVI/XVII w. jako kościół filialny parafii Wysoka, w dokumentach kościelnych wzmiankowany już w 1586 r.
W 1917 r. przeniesiony do Sowczyc, gdzie również pełnił funkcję kościoła filialnego parafii Łomnica. Po wybudowaniu w Sowczycach nowej świątyni, od 1962 r. jako kościół cmentarny. Orientowany, o konstrukcji zrębowej, na nowszym podmurowaniu. Zewnętrzne ściany kościoła oszalowane, dach siodłowy o jednej kalenicy. Wieżyczka na sygnaturkę czworoboczna, nakryta wysokim dachem namiotowym, krytym gontem z silnie wywiniętym okapem przy prezbiterium. Ołtarz i ambona barokowe, Stacje Drogi Krzyżowej z 1849 r., figury i obrazy w stylu ludowym.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Zakrzów Turawski ( Powiat Opolski )
 • Telefon: +48 77 42 13 020

Zabytkowy kościół z 1759 roku w Zakrzowie Turawskim jest filią parafii w Ligocie Turawskiej. Kościół jest budowlą o konstrukcji zrębowej i obejmuje prostokątną nawę i wyodrębnione prezbiterium. Kwadratowa wieża łączy się z korpusem kościoła od zachodu i jest zwieńczona cebulastym hełmem.. Wokół kościoła niskie podcienie tzw. Soboty.
Wewnątrz zabytkowe wyposażenie, w tym barokowa chrzcielnica z XVIII w., gotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIV w.

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Rożnów ( Powiat Kluczborski )
 • Telefon: +48 77 41 41 283

Kościół poewangelicki, pierwotnie pw. Św. Trójcy (obecnie pw. św. Apostołów Piotra i Pawła), wzmiankowany w 1376 r., w 1530 r. przejęty przez protestantów. Obecny kościół pochodzi z 1788 r. Od 1945 r. katolicki. Kościół drewniany orientowany, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej, na podmurowaniu z cegły. Wnętrze nakryte jest stropem płaskim z fasetami. W ołtarzu głównym: tryptyk gotycki z końca XV w. Obok kościoła zachował się nagrobek wystawiony w 1780 r. przez generała majora Karola Adolfa Augusta v. Eben u. Brunnen, murowany z cegły w wyjątkowym kształcie piramidy.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. św. Barbary

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne | Szlak drewnianego budownictwa sakralnego
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Kolanowice ( Powiat Opolski )
 • Telefon: +48 77 42 12 484
 • Strona Internetowa www.kolanowice.com.pl

Kościół filialny pw. św. Barbary; pierwotnie wzniesiony w 1678 roku za murami obronnymi w Opolu; po sekularyzacji w 1810 roku zakupiony przez mieszkańców wsi, odbudowany w Kolanowicach i poświęcony w 1812 roku; drewniany o konstrukcji zrębowej; od zachodu domurowana krucjata; otoczony sobotami; wyposażenie wnętrza barokowe; ludowo-barokowe malowidła ze scenami z legendy o św. Barbarze.

Kościół pw. św. Bartłomieja

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Świniary Wielkie ( Powiat Kluczborski )

Kościół filialny pw. Św. Bartłomieja. Zbudowany w 1762 r., o konstrukcji zrębowej na podmurowaniu z wieżą konstrukcji słupowej. Ołtarz główny i wyposażenie pochodzą z XVII i XVIII wieku.

Kościół pw. św. Brykcjusza

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Gościęcin ( Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski )
 • Telefon: +48 77 48 79 156

Kościół należy do parafii Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie.

Kościół wybudowano w 1661 q odnowiono w 1880, w miejscu drewnianej kaplicy z 1594, także noszącej wezwanie św. Brykcjusza. Fundatorami byli Marta i Marcin Wolff - magister sztuk wyzwolonych i filozofii, właściciel wolnego sołectwa w Gościęcinie. Usytuowano go poza wsią, na niewielkim wzniesieniu. W sąsiedztwie znajduje się źródło (studnia św. Brykcjusza), któremu przypisuje się właściwości lecznicze, oraz dawna pustelnia (sprzed 1870), zamieniona obecnie na schronisko, a także dwie kaplice - neoromańska z 1870 oraz poświęcona poległym w Wielkiej Wojnie z 1916.

Źródła kultu św. Brykcjusza w tej okolicy nie są do końca znane - być może przywieźli go koloniści z Flandrii w XIII wieku. Prawdopodobnie wzrost ruchu pątniczego do źródła był przyczyną budowy obecnego kościoła.

Świątynia jest orientowana, konstrukcji zrębowej na podmurówce. Wzniesiono ją na planie krzyża o trójbocznie zamkniętych ramionach i części zachodniej, dłuższej od pozostałych, z niewielką kruchtą. W północnej części umieszczono zakrystię, wydzieloną niską ścianką. Prostokątne drzwi wejściowe posiadają stare okucia. Zewnętrzne ściany pokryto gontem, podobnie jak dachy o konstrukcji siodłowej, na niższych kalenicach z wielobocznymi połaciami. Pośrodku znajduje się ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę z baniastym hełmem i latarnią, zwieńczona krzyżem.

Wnętrze kościoła nakryte jest pozornymi sklepieniami kolebkowymi. W tęczy znajduje się barokowy krzyż z Chrystusem. Wyposażenie ołtarza głównego (obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem) i rzeźb świętych pochodzi z XVII wieku, podobnie jak barokowa, marmurowa płyta nagrobkowa. W bocznym ołtarzu umieszczono obraz św. Brykcjusza autorstwa Jana Bartela z 1896. Z tego samego roku pochodzi obraz przedstawiający chrzest Jezusa w Jordanie. Chór muzyczny wsparto na czterech słupach.

 

Strony: