Informacja Online

Janusz Stolarczyk

My status

Urszula Kiraga

My status

Nadchodzące wydarzenia

Przegląd obiektów - Atrakcje Turystyczne

Kategoria
Kategoryzacja (gwiazdki)
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Nazwa zawiera:

Liczba znalezionych obiektów 365

Tryb kompaktowy
Strony:

Kościół pw. św. Elżbiety Węgierskiej

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Klucz , ul. Wiejska 16 ( Powiat Strzelecki )
 • Telefon: +48 77 46 37 163

Kościół pochodzi z 1610. W 1748 świątynia została przebudowana, pozostając w niezmienionym kształcie do dnia dzisiejszego. Z XVIII wieku zachowało się w drewnianej budowli mnóstwo zabytków: ambona z czterema ewangelistami, świeczniki ławkowe, feretron z wizerunkiem świętej Anny oraz obraz Gloria Krzyża. Najstarszym zabytkiem w kościele jest fragment kamiennej chrzcielnicy z początków XIV wieku, oraz rzeźby gotyckie: św. Jadwigi z ok. 1400 i Matki Boskiej Bolesnej z ok. 1500

Kościół został  wybudowany w stylu barokowym, orientowany, jednonawowy, o konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu, z wieżą słupową, złączona z nawą. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przylegającą zakrystią, z lożą kolatorską na piętrze. Nawa pokryta stropem płaskim, natomiast w prezbiterium strop zaokrąglony po bokach. Od zachodniej części do nawy przylega kwadratowa wieża z bocznymi przybudówkami. Chór muzyczny wsparty na 2 słupach, z prostym parapetem zdobionym w części środkowej. Ściany świątyni, z zewnątrz są szalowane, natomiast wejścia i okna zwieńczone spłaszczonym łukiem. Dachy siodłowe, kryte gontem, przechodzą na zakrystię i kruchtę. Nad nawą znajduje się ośmioboczna wieżyczka wraz z latarnią oraz ostrosłupowym daszkiem gontowym. Dach wieży, łączący się z dachem nawy, posiada kształt namiotowy. Wejście do kościółka znajduje się pod wieżą z ozdobnym nadprożem. Drzwi zdobi wykładka zamka w kształcie postaci ludzkiej. Pozostałe wejścia do świątyni posiadają drzwi klepkowe z okuciami.

Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Gierałcice ( Powiat Kluczborski )
 • Telefon: +48 77 41 88 510
 • E-mail:
 • Strona Internetowa www.wolczynparafia.pl

Ewangelicki kościół drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej i sumikowołątkowej na podmurowaniu ceglanym, z wieżą konstrukcji słupowej. Przebudowany w 1822 r. To budowla, w której spełnione zostały postulaty sakralnego budownictwa protestanckiego. Kościół salowy bez wydzielonego prezbiterium z emporami wzdłuż ścian południowej, północnej i zachodniej. We wnętrzu ołtarz ambonowy, regencyjno–rokokowy z amboną z XVII w., organy klasycystyczne (ludowe), polichromowane w 1831 r. Zwracają uwagę liczne epitafia drewniane i kamienne.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu (tzw. "Kościół górny)

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Malnia , ul. Polna 11 ( Powiat Krapkowicki )
 • Telefon: +48 77 46 71 763

Kościół poewangelicki z początku XIX wieku, pierwotnie w podkluczborskim Kostowie. W 1977 przeniesiony do Malni, obecnie pełni funkcję tzw. „kościoła górnego” (niejako pod nim znajduje się kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Drewniany kościół konstrukcji zrębowej. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie. Kruchta od frontu. Wieża nadbudowana nad nawą, konstrukcji słupowej. Zwieńczona barokowym hełmem blaszanym z latarnią. Dach dwukalenicowy, kryty gontem. Wnętrze wyłożone boazerią. Zachowana empora i chór muzyczny wsparte na słupach. Strop płaski. Murowana dzwonnica, kryta gontowym daszkiem.

Kościół pw. Św. Jacka

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Wierzbica Górna ( Powiat Kluczborski )
 • Telefon: +48 77 41 77 643

Kościół Sw. Jacka wybudowany na początku XVIII w., konstrukcji szkieletowej - jedyny tego typu obiekt w powiecie kluczborskim. Salowy z transeptem i kwadratową wieżą od zachodu, kryty gontem. Wewnątrz późnobarokowy ołtarz ambonowy, a także empory.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

Kościół pw. św. Jacka Odrowąża w Miechowej

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne

Kościół drewniany w Miechowej jest kościołem filialnym parafii Kostów. Jego patronem jest św. Jacek Odrowąż. Zbudowany jako kaplica w 1529 r., w 1628 roku został przebudowany z fundacji Baltazara von Frankenberga, właściciela Proślic, Ciecierzyna i Miechowej. Ma konstrukcję zrębową. Kościół był odnawiany w latach: 1753, 1911 i 1941. 1958, 1997, 1998 i 1999. Ponowny remont przeprowadzono w 2005 i 2006 r. Uwagę zwiedzających przyciąga jednolite renesansowe wyposażenie w tym: ołtarz architektoniczny z obrazem Sądu Ostatecznego, chrzcielnica i ambona o bogatej dekoracji architektonicznej, zdobiona malowanymi postaciami świętych Piotra i Pawła oraz czterech Ewangelistów. Kościół usytuowany jest na wzniesieniu poza wsią, w otoczeniu pięknych starych lip.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. św. Jadwigi

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Radoszowy , ul. Główna 46 ( Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski )
 • Telefon: +48 77 44 06 399
 • E-mail: radoszowy@op.pl
 • Strona Internetowa www.radoszowy.eu

Kościół z 1730 r., do 1929 był pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po przebudowie i przekształceniu w 1929 otrzymał wezwanie św. Jadwigi.

Drewniany kościół o konstrukcji zrębowej został wybudowany na planie krzyża. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z bocznymi, piętrowymi zakrystiami. Wieża od frontu o konstrukcji słupowej i ścianach pochylonych ku górze z  kruchtą w przyziemiu, zwieńczona hełmem ostrosłupowym. Dach dwukalenicowy.. Stropy kolebkowe. Chór muzyczny o prostym parapecie, wspartym na dwóch słupach. Wyposażenie głównie z 1 poł. XVIII w. W świątynii znajduje się kryptę z grobem Johanna von Eichendorff.

Kościół pw. św. Jadwigi

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne | Szlak drewnianego budownictwa sakralnego
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Bierdzany ( Powiat Opolski )
 • Telefon: +48 77 42 13 094?

Kościół parafialny pw. św. Jadwigi, dawniej pw. św. Walentego; usytuowany w kręgu starych dębów; zbudowany w 1711 roku; hełm baniasty na wieży z roku 1930; drewniany o konstrukcji zrębowej; wieża z izbicą, transpet utworzony przez kaplicę, nad zakrystią loża kolatorska; wyposażenie wnętrza barokowe; strop i ściany ozdobione odkrytą w 1971 roku ciekawą polichromią z XVIII wieku, która przedstawia m.in. słynną "bierdzańską śmierć".

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy

Kościoły i klasztory

Wybudowany 1852 r. na miejscu poprzedniego, który spłonął w wielkim pożarze jaki miał miejsce w Skorogoszczy w 1835 r. Zbieranie środków na odbudowę kościoła, jak i sama budowa trwała 17 lat, w trakcie tego czasu parafianie korzystali z gościnności kościoła ewangelickiego w Skorogoszczy. W 1852 roku kożystali już z nowej świątyni, którą zbudowano w stylu neoromańskim. Kościół ten istnieje do dziś i jest najokazalszą budowlą Skorogoszczy dominującą w pejzażu tej starej i wielowiekowej osady. Jest to świątynia trójnawowa wymurowana z cegły z prostokątnym prezbiterium o sklepieniu kolebkowo−krzyżowym. Od zachodu posiada prostokątną wieżę, w górnej, znacznie węższej kondygnacji, jest ona ośmioboczna ze strzelistym charakterystycznym dachem.
          W wyniku działań wojennych w 1945r. budynek kościelny, organistówka i plebania uległy uszkodzeniu. Trud powojennych duszpasterzy (min. ks. P. Ozimka CMM) oraz parafian przyczynił się do wyremontowania swojej parafialnej świątyni.

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła.

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Rzepcze ( Powiat Prudnicki )
 • Telefon: +48 77 43 72 500

Kościół wybudowany w 1751 r., jednonawowy o konstrukcji zrębowej, orientowany, o prezbiterium mniejszym od nawy. Jednokalenicowy dach kryty gontem z barokową wieżyczką na sygnaturkę, zwieńczoną hełmem z latarnią i krzyżem. Ołtarz główny w stylu regencyjnym z 2 poł. XVIII w., zaś ambona wczesnobarokowa z XVII w. z płaskorzeźbami.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne | Szlak drewnianego budownictwa sakralnego
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Wędrynia ( Powiat Kluczborski )

Kościół filialny pw. Św. Jana Chrzciciela, zbudowany został na przełomie XVII/XVIII wieku, wieżę dobudowano w 1818 r. Jest to klasyczny kościółek drewniany zbudowany w konstrukcji zrębowej, o malowniczych połaciach dachu, wzbogaconych nad nawą sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę, nakrytą baniastym hełmem.
W Wędryni znajduje się pięknie położony zespół dworsko-pałacowy.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Gołkowice ( Powiat Kluczborski )
 • Strona Internetowa www.byczyna.pl

Już w średniowieczu istniał w Gołkowicach kościół drewniany. Od połowy XVI w. użytkowany przez protestantów. Obecny, zbudowany w miejscu poprzedniego, także drewniany, orientowany o charakterystycznej konstrukcji zrębowo – słupowej powstał w latach 1766-67. W środku zobaczymy ołtarz główny barokowy typu architektonicznego, barokową ambonę i dwie chrzcielnice.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Biskupice ( Powiat Kluczborski )
 • Telefon: +48 77 41 79 700

Pierwszy kościół drewniany w Biskupicach zbudowany ok. 1567 r. został zniszczony w 1588 r. Obecny kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela (należący do dawnej parafii Polanowice) wzniesiono w 1626 r. Budowniczym był cieśla Hans Hase. Jest to kościół orientowany o konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji szkieletowej z 1777 r., nakrytą dachem namiotowym, gontowym. Prezbiterium ze ścianą prostą, przy nim od północy zakrystia z lożą kolatorską na piętrze, otwartą do wnętrza szerokim prostokątnym wycięciem. Chór muzyczny i empory wzdłuż bocznych ścian nawy wsparte na czterech słupach z głowicami. Do dnia dzisiejszego zachowały się epitafia chłopskie zawieszone na emporach. Znajduje się tu ołtarz główny późnobarokowy z pierwszej połowy XVIII wieku, architektoniczny z posągami Chrystusa Zbawiciela, Mojżesza i dwoma aniołami oraz kartuszami herbowymi. Należy zwrócić uwagę na późnorenesansową chrzcielnicę z ok. połowy XVII w.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie

Kościoły i klasztory | Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Łosiów , ul. Główna 3 ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 77 41 25 340

Na jednym z najwyższych wzniesień ziemi brzeskiej (181 m n.p.m) wznosi się barokowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Wzmianki o nim pochodzą z 1255 r. Początkowo własność  joannitów.

Od 1207 do 1810 r. Łosiów był siedzibą komturstwa zakonu maltańskiego. Obecny kościół zbudowany został w latach 1703-1731. Mimo przebudowy zachowały się fragmenty murów gotyckich.

Wewnątrz kościoła odnajdujemy barokowe wyposażenie oraz iluzjonistyczne polichromie, a także liczne krzyże maltańskie.

W pobliżu kościoła znajduje się kamienna, barokowa, jedna ze starszych na Śląsku, figura św. Jana Nepomucena (1709 r.). Pod ogrodzeniem kościelnym w 1999 r. została ustawiona pamiątkowa tablica ustawiona z napisem: Podwaja własne życie kto przeszłość rozważa podpisana przez mieszkańców Łosiowa i okolic.

Kościół pw. św. Józefa

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Baborów ( Powiat Głubczycki )
 • Telefon: +48 77 48 69 120
 • Strona Internetowa www.karmelici.pl/baborow

Kościół wzniesiony został w latach 1700-1702 z ciosanego drewna modrzewiowego na kamiennej podmurówce i jest przykładem barokowego monumentalizmu. Architektoniczny rozmach jest przejawem typowego dla baroku monumentalizmu. Sklepienia kolebkowe, pięć bogatych ołtarzy, liczne obrazy i freski oraz barwna polichromia. Szczególnie cenny ołtarz główny o bogatej snycerce ołtarz szkaplerzny z obrazem mistrza Fahnrotha z Wrocławia, przedstawiającym Królową Niebios z Dzieciątkiem.

Kościół pw. św. Józefa w Dańcu

Kościoły i klasztory

Kościół w Dańcu powstał w 1982 roku. Zbudowany został w miejscu, w którym kiedyś stała szkoła podstawowa. Budowniczym kościoła był ks. Hubert Szdzuj, długoletni proboszcz raszowskiej parafii. Pierwszą mszę w kościele św. Józefa odprawił, 1 listopada 1982 r., ks. biskup Wieczorek. Obecnie proboszczem parafii, do której należą miejscowości Daniec i Raszowa jest ks. Korneliusz Wójcik.

Kościół pw. św. Judy Tadeusza

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Przewóz ( Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski )
 • Telefon: +48 77 48 75 887

Kościół powstał w roku 1559 i dopiero w 1937 roku został przeniesiony do Przewozu z Gierałtowic.

Kościół jednonawowy o konstrukcji zrębowej, nieorientowany. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z zakrystią na osi. Wieża w dolnej kondygnacji murowana, a w górnej drewniana z kruchtą w przyziemiu o konstrukcji słupowej jest zwieńczona blaszanym dachem namiotowym. Dwukalenicowy dach jest kryty blachą z wieżyczką na sygnaturkę, która jest zwieńczona blaszanym hełmem i latarnią.

Kościół pw. św. Katarzyny

Kościoły i klasztory | Muzeum/Skansen | Drewniane budownictwo sakralne | Szlak drewnianego budownictwa sakralnego

Kościół (eksponat muzealny) przeniesiony z Gręboszowa k/Namysłowa; modrzewiowy o konstrukcji zrębowo-wieńcowej; zbudowany w 1613 roku przez protestantów, później użytkowany prze katolików; po II wojnie światowej opuszczony; wewnątrz unikatowe epitafia chłopskie z kaplicy cmentarnej z Ligoty Górnej.

Kościół pw. św. Krzyża

Kościoły i klasztory
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Brzeg , ul. Plac Zamkowy ( Powiat Brzeski )
 • Telefon: +48 77 41 63 773

Kościół św. Krzyża na placu Zamkowym, wzniesiony przez jezuitów w latach 1734-1739, z dwuwieżową fasadą z 1856 r. Wybitny zabytek późnego baroku, z iluzjonistycznymi polichromiami na sklepieniu i ścianie ołtarzowej, wykonanymi w latach 1739-1745 przez Jana Kubena (odnowionymi w końcu lat 90-tych XX w.). Wystrój bogaty, jednolity stylowo, rokokowy ok. 1750 r. Renesansowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1530 r. Przed kościołem dwie barokowe figury z 1722 r. - św. Judy Tadeusza i św. Jana Nepomucena.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

Kościół pw. św. Leonarda

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Wierzbie ( Powiat Oleski )

Kościół pw. św. Leonarda, parafialny. Data budowy nieznana, pierwsza wzmianka w dokumentach pochodzi z XVI w. – przed 1522r., 1668 – pierwszy opis, 1797 – generalny remont. W latach 1971-1974 gruntownie przebudowany. Orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej. Zewnętrzne ściany kościoła  szalowane, dach siodłowy pokryty gontem. Wieża czołowa, budowana na planie kwadratu o konstrukcji słupowej i lekko pochylonych ścianach, przykryta dachem namiotowym, czterospadowym, krytym gontem. Specyfika budowy architektonicznej oraz wystrój wnętrza powoduje, że budowla ta zaliczana jest do kościołów typu  „wieluńskiego”. W ołtarzu głównym tryptyk późnogotycki z Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. Leonardem i św. Małgorzatą. Pozostałe ołtarze poświęcone św. Katarzynie i św. Mikołajowi (późny barok).

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kościół pw. św. Marcina

Kościoły i klasztory | Drewniane budownictwo sakralne
 • Kategoryzacja (gwiazdki): brak
 • Adres: Żytniów ( Powiat Oleski )
 • Telefon: +48 34 35 93 718

Kościół pw. św. Marcina, parafialny. Pierwsze wzmianki o tym kościele pochodzą z 1312 r., budowla płonęła jednak kilkakrotnie, ostatni raz w 1817 r., kiedy to z pożaru ocalało tylko prezbiterium. Zamienione na kapliczkę, służyło mieszkańcom przez 20 lat. Obecny kościół pochodzi z Trzcinicy, po rozebraniu go i przewiezieniu w 1837 r. został zmontowany w Żytniowie przez cieślę Jakuba Ośródkę. Orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej. Zbudowany na planie krzyża z nawą główną, dwoma kaplicami i prezbiterium. Zewnętrzne ściany szalowane, dach siodłowy kryty gontem. Nad prezbiterium mała sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę, zwieńczona cebulastym hełmem, całość pokryta blachą. W poł. XIX w. wybudowano dzwonnicę i wyposażono kościół. Na szczególną uwagę zasługuje 29 obrazów z XVIII i XIX w., najstarszy św. Stanisława z 1772 r. Wystrój wnętrza barokowy z elementami rokoka. Świątynia w Żytniowie to jedyny w Polsce drewniany kościół posiadający krypty, w niej groby rodziny Sieradzkich. Kościół posiada także podziemny ganek łączący go z plebanią i miejscowym dworem.

W 1947 r. wybudowano nową dzwonnicę. Obok kościoła grota z figurą św. Bernadety i tablicą informującą o pobycie w parafii w 1971 roku Kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II.

 

Źródło: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Strony: